• Certain important aspects of the prevention of pathologies of labor activity in obstetric practice (Сlinical lecture)
To content

Certain important aspects of the prevention of pathologies of labor activity in obstetric practice (Сlinical lecture)

HEALTH OF WOMAN.2016.10(116):11–18; doi 10.15574/HW.2016.116.11


Certain important aspects of the prevention of pathologies of labor activity in obstetric practice (Сlinical lecture)


Nazarenko L., Dubrova L., Tarusмna O.

Kharkiv medical Academy of postgraduate education

MEHP «Kharkov city clinical maternity hospital №6»


The question of the prevention of pathologies of the labor is currently very important, the answer to them has become the favored formation of «dominants of delivery», choice of the optimal time to delivery, effective and safe method of induction, that promotes the promptness of the female organism and ripening of the cervix, as well as the timely identification and correction of pathological prelмmмnary period. In a review article describes the modern approaches and methods of preventing the pathology of labor activity, presented by the authors ‘ own experience regarding the use of prostaglandins, non-steroidal anti-inflammatory drugs, individual approach to the management of perinatal risk.


Key words: childbirth, prevention, induction, prostaglandin, non-steroidal anti-inflammatory drugs.


REFERENCES

1. Abramchenko VV, Boyko IN, Subbotina OYu i dr. 2004. Ratsionalnaya farmakoterapiya patologii beremennosti i rodov. Pod red. VV Abramchenko. SPb: NORMEDIZDAT:294.

2. Arshavskiy IA. 1957. Rol gestatsionnoy dominantyi v kachestve faktora, opredelyayuschego normalnoe ili uklonyayuscheesya ot normy razvitie zarodyisha. Pod red. FA Syrovatko. Aktualnyie voprosy akusherstva i ginekologii. M.

3. Baev OB i dr. 2011. Prognosticheskie faktoryi effektivnosti mifepristona v podgotovke k rodam. Akusherstvo i ginekologiya 8:91–94.

4. Bichevska RG. 2002. Suchasni pidhodi do vedennya pologiv z vikoristannyam prostaglandiniv grupi E1. Avtoref. dis. kand. med. nauk: spets. 14.01.01 «Akusherstvo ta ginekologiya». K:20.

5. Gasparyan ND, Kareva EN. 2008. Mifepriston v podgotovke i induktsii rodov. Akusherstvo i ginekologiya 3:50–53.

6. Guseva EN. 2008. Osobennosti sokratitelnoy aktivnosti matki u beremennyih pri induktsii rodov prostaglandinami. Problemyi, dostizheniya i perspektivyi razvitiya mediko-biologicheskih nauk i prakticheskogo zdravoohraneniya. Trudyi Kryimskogo gos. med. in-ta. 144; IV:69–71.

7. Dobryakov IV. 2010. Perinatalnaya psihologiya. SPb, Piter:272.

8. Zaharova VYu. 2011. Effektivnost medikamentoznyih metodov podgotovki k rodam pri patologicheskom preliminarnom periode. Avtoref. diss. kand. med. nauk: spets. 14.01.01 «Akusherstvo i ginekologiya», 14.03.03. «Patologicheskaya fiziologiya». S-Peterburg:25.

9. Nazarenko LG, Nedorezova KM. 2016. Optimizatsiya klinichnih pidhodiv do rozrodzhennya zhinok z kesarevim roztinom v anamnezi. Zdorove zhenshchiny: 62–65.

10. Proshyan AP. Kliniko-eksperimentalnaya otsenka effektivnosti nesteroidnyih protivovospalitelnyih preparatov v terapii patologicheskogo preliminarnogo perioda. Avtoref. diss. kand. med. nauk: spets. 14.00.01. «Akusherstvo i ginekologiya». S-Peterburg:25.

11. Sidorova IS. 2006. Fiziologiya i patologiya rodovoy deyatelnosti. M, MIA:240.

12. Chehonatskaya ML, Yannaeva NE, Grishaeva LA i dr. 2012. Izmeneniya venoznogo krovotoka v nizhnem segmente i sheyke matki pri fiziologicheskom techenii preliminarnogo perioda. Saratovskiy nauchno-meditsinskiy zhurnal 3(8):729–733.

13. Austin SC, Sanches-Ramos L, Adair CD. 2010. Labor induction with intravaginal misoprostol compared with the dinoprostone vaginal insert: a systematic revue and metaanalysis. J. Am. J. Obstet. Gynecol. 202:6241. e1-9.

14. Cheng SY, Hsue CS, Hwang GH et al. 2010. Comparison of labor induction with titrated oral misoprostol solution between nulliparous and multiparous women. J. Obstet. Gynaecol. Res. 36:72–78. https://doi.org/10.1111/j.1447-0756.2009.01118.x; PMid:20178530

15. Сromi A, Chezzi F, Tomera S, Uccella S. 2007, May. Cervical ripening with the Foley catheter. Articles in Press International Journal of Gynecology & Obstetrics 97;2:105–109.

16. Fausett A, Daniels K, El-Sayed Y et al. 2013, Jan. Oral misoprostol vs vaginal dinoprostone for labor induction in nulliparous women at term. J. Am. J. Obstet. Gynecol.: 53.

17. Grimm B, Wilson-Liverman A, Bennett K. 2015, Jan. Randomized comparison of misoprostol and oxytocin for labor induction in multiparous women. J. Am. J. Obstet. Gynecol.: 376.

18. Hofmeyr GJ, Gьlmezoglu AM and Pileggi C. 2010. Vaginal misoprostol for cervical ripening and induction of labour. Cochrane Database Syst Rev. CD000941. https://doi.org/10.1002/14651858.cd000941.pub2

19. Induction of labor. ACOG practice bulletin no. 107. American College of Obstetricians and Gynecologists. Obstet Gynecol. 2009. 114:386–397. https://doi.org/10.1097/AOG.0b013e3181b48ef5; PMid:19623003

20. Laughon SK, Zhang J, Grewal J et al. 2012. Induction of labor in a contemporary obstetric cohort. Am. J. Obstet. Gynecol. 206:486.e1-9. https://doi.org/10.1016/j.ajog.2012.03.014; PMid:22520652 PMCid:PMC3361637

21. Levine LD, Sammel MD, Parry S et al. 2016. Foley or Misoprostol for the Management of Induction (The “FOR MOM“ trial): A four-arm randomized clinical trial. Am. J. Obstet. Gynecol. 214;1, Sup:S4.

22. Mealing NM, Roberts CL, Ford JB et al. 2009. Trends in induction of labour, 1998-2007: a population-based study. Aust. New Zealand J. Obstet. Gynaecol. 49;6:599–605. https://doi.org/10.1111/j.1479-828X.2009.01086.x; PMid:20070707

23. Wing A et al. 2013. Misoprostol Vaginal Insert and Time to Vaginal Delivery. A Randomized Controlled Trial. Obstetrics & Gynecology 122;2,1:201–209. https://doi.org/10.1097/aog.0b013e31829a2dd6

24. Navve D. 2016, Jan. Is the Bishop-score significant in predicting the success of labor induction in multiparous women? Am. J. Obstet. Gynecol.: 331. 633. https://doi.org/10.1016/j.ajog.2015.10.679

25. Nicholson JM, Stenson MH, Kellar LS et al. 2009. Active management of risk in nulliparous pregnancy at term: association between a higher preventive labor induction rate and improved birth outcomes. Am. J. Obstet. Gynecol. 200:254.e1-13. https://doi.org/10.1016/j.ajog.2008.08.053; https://doi.org/10.1016/j.ajog.2008.08.052; PMid:19168168 PMCid:PMC2855850

26. Nicholson JM, Caughey A, Stenson MN et al. 2009. The active management of risk in multiparous pregnancy at term: association between a higher preventive labor induction rate and improved birth outcomes. Am. J. Obstet. Gynecol. 200:250.e1-13. https://doi.org/10.1016/j.ajog.2008.08.053; https://doi.org/10.1016/j.ajog.2008.08.052; PMid:19168168 PMCid:PMC2855850

27. Stephenson ML, Hawkins JF, Powers BL, Wing DA. 2014. Misoprostol vaginal insert for induction of labor: a delivery system with accurate dosing and rapid discontinuation. Women’s Health 10;1:29–36. https://doi.org/10.2217/whe.13.49; PMid:24328596

28. World Health Organization. WHO recommendations for induction of labour, 2011. Available at: http://whqlibdoc.who.int /publications/2011/9789241501156_eng.pdf. Accessed Feb. 24, 2013.