• Auxiliary (surrogate) motherhood as a medical and social problem
To content

Auxiliary (surrogate) motherhood as a medical and social problem

HEALTH OF WOMAN. 2018.9(135):21–25; doi 10.15574/HW.2018.135.21

Berestovoy O. O.
Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education, Kiev

The problem of infertility is widespread all over the world, therefore, with the aim of solving it, the doctors developed the newest methods of treatment – assisted reproductive technologies (ART), among which the actual and widespread phenomenon of modernity is surrogate motherhood. According to this method, a woman, on the basis of mutual agreement with persons applying to her for providing this service, undergoes the procedure of implantation of an embryo created as a result of ART, nurtures a child in order to give birth and transfer it to these persons who will be legally considered the parents of this child.

Ukraine is included in the category of countries where surrogate motherhood is allowed at the legislative level, but new legal relations generate new issues and a number of problems related to the realization of the right to motherhood and paternity.

Key words: infertility, assisted reproductive technologies, assisted (surrogate) motherhood.

REFERENCES

1. Dudnyk SV, Koshelia II. (2016). Tendentsii stanu zdorovia naselennia Ukrainy. Ukraina. Zdorovia natsii. 4(40):67-77.

2. Palian ZO, Bondarenko IH. (2017). Statystychne otsiniuvannia suchasnykh tendentsii i perspektyv chyselnosti ta skladu naselennia Ukrainy. Statystyka Ukrainy 3(78):65-72.

3. Tracking Universal Health Coverage: (2017) Global Monitoring Report. WHO and the International Bank for Reconstruction and Development. 2017: 88.

4. Tomas Frejka, Stuart Gietel-Basten. (2016). Fertility and Family Policies in Central and Eastern Europe after 1990. Comparative Population Studies. 41:3-56.

5. Shchorichna dopovid pro stan zdorovia naselennia, sanitarno-epidemichnu sytuatsiiu ta rezultaty diialnosti systemy okhorony zdorovia Ukrainy. 2016 rik. MOZ Ukrainy, DU «UISD MOZ Ukrainy».  2017:516.

6. Sotsialno-ekonomichnyi rozvytok Ukrainy za sichen-cherven 2018 roku. Ekspres-vypusk vid 07.08.2018 r., vidp. Vyshnevska OA. Ofitsiinyi sait Derzhavnoi sluzhby statystyky Ukrainy. Internet 2018. Rezhym dostupnu: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/infografika/2018/soes/ukr/sed/ser_06_2018.pdf

7. Yuzko OM. (2016). Reproduktyvne zdorovia zhinky: medyko-sotsialni aspekty. Internet. Slovo o zdorove 68 (hruden). Dostupno: http://ozdorovie.com.ua/reproduktivne-zdorov-ya-zhinki-mediko-sotsialni-aspekti/

8. Bloh ME. (2013). Psihologicheskaya pomosch v kompleksnom podhode k resheniyu problem reproduktivnogo zdorovya. Zhurnal akusherstva i zhenskih bolezney 62(3):16-19.

9. Povorozniuk MV. (2015). Prychyny porushen reproduktyvnoho zdorovia u cholovikiv iz bezpliddiam u shliubi. Zdorove muzhchіnу 2(53):162-165.

10. Fon Volff M., Petra Shtute. (2017). Ginekologicheskaya endokrinologiya i reproduktivnaya meditsina / per. s nem. pod obsch. red. prof. E.N. Andreevoy. M, MEDpress-inform: 512 s.: il.

11. Charkina OA. (2014). Psykholohichni determinanty zhinochoho idiopatychnoho bezpliddia. Molodyi vchenyi 12(15):271-274.

12. Zlyvkov VL, Lukomska SO, Fedan OV. (2016). Psykhodiahnostyka osobystosti u kryzovykh zhyttievykh sytuatsiiakh. K, Pedahohichna dumka: 219.

13. Stoliarchuk OA. (2015). Psykholohiia suchasnoi simi: navch. posib. Kremenchuk, PP Shcherbatykh OV: 136.

14. Lesovska SH. (2017). Stan vprovadzhennia dopomizhnykh reproduktyvnykh tekhnolohii v Ukraini. Slovo o zdorove 8 (kviten). Rezhym dostupu: http: //ozdorovie.com.ua/stan-vprovadzhennya-dopomizhnih-reproduktivnih-tehnologiy-v-ukrayini/

15. Lin PC. (2017). Reproductive outcomes in women with uterine anomalies. J. Women. Health 13(1):33-39.

16. Kopkov VS. (2013). Dopomizhni reproduktyvni tekhnolohii u vyrishenni demohrafichnykh problem. Pravovi aspekty. Medytsynskye aspektу zdorovia zhenshchіnу 4:55-57.

17. Dakhno FV, Kaminskyi VV, Yuzko OM. (2011). Dopomizhni reproduktyvni tekhnolohii likuvannia bezpliddia. Navchalnyi posibnyk.  K: 338.

18. Vatras VA. (2010). Subiektyvnyi sklad pravovidnosyn shchodo implantatsii embriona dytyny zhintsi iz henetychnoho materialu podruzhzhia. Visnyk Khmelnytskoho instytutu rehionalnoho upravlinnia ta prava 2:71-74.

19. Zvirko OIe. (2014). Kryminalna vidpovidalnist za porushennia umov ta poriadku zastosuvannia dopomizhnykh reproduktyvnykh tekhnolohii (DRT). Materialy V Vseukr. nauk.-prak. zaochnoi konf. Suchasni nauky: teoriia i praktyka. 2014 Cherv 27-28; Kyiv. K.: Partnerstvo «Nova Osvita»: 139-141.

20. Nakaz MOZ Ukrainy №787 vid 09.09.2013r. Pro zatverdzhennia Poriadku zastosuvannia dopomizhnykh reproduktyvnykh tekhnolohii v Ukraini (zi zminamy, vnesenymy zghidno z Nakazom MOZ Ukrainy №165 vid 06.03.2014). Zbirnyk normatyvno-dyrektyvnykh dokumentiv z okhorony zdorovia 5:4-40. 2014.

21. Rybak KO. (2015). Poniattia ta rol surohatnoho materynstva v suchasnomu suspilstvi. Yurydychnyi naukovyi elektronnyi zhurnal 3:79-83.

22. Kapustin EV, Herechyv HI. (2016). Mistse ta rol dopomizhnykh reproduktyvnykh tekhnolohii (DRT) u likuvanni nepliddia ta zberezhenni fertylnosti. Akusherstvo. Ginekologiia. Genetyka 2(2):30-33.

23. Vustenko VV. (2007). Surohatne materynstvo: pravovyi ta moralno-etychnyi aspekty. Gazeta «Novostі medіtsіnу y farmatsіі». 20(228). Rezhym dostupu: http://www.mif-ua.com/archive/article/4100

24. Mishchuk IV, Slabiak TB. (2017). Pravove rehuliuvannia surohatnoho materynstva. Molodyi vchenyi 5.1(45.1):73-76.

25. Kler de la Hug, Pyupenk G. Surrogatnoe materinstvo kak narushenie prav cheloveka i dostoinstva lichnosti. Rezhim dostupa: http://www.familypolicy.ru/rep/int-13-051.pdf

26. Maidanyk RA. (2013). Reproduktyvni prava. Surohatne materynstvo. K, Alerta: 48.

27. Onishchenko OV, Kozina PIu. (2015). Surohatne materynstvo v Ukraini ta za kordonom: porivnialno-pravovyi aspekt. Yurydychnyi visnyk 3(36):102-108.

28. Yavor OA. (2012). Pravovi aspekty surohatnoho materynstva. Universytetski naukovi zapysky 4(44):127-133.

29. Fedorchenko N. (2016). Osoblyvosti ukladennia dohovoru pro surohatne materynstvo. Pidpryiemnytstvo, hospodarstvo i pravo 12:65-68.

30. Kvit NM. (2016). Instytut surohatnoho materynstva: problemy koliziinoho rehuliuvannia. Almanakh mizhnarodnoho prava 14:38-48.