• Atopic dermatitis in children: diagnostics and treatment (lecture)

Atopic dermatitis in children: diagnostics and treatment (lecture)

SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2018.4(92):117-124; doi 10.15574/SP.2018.92.117

Berezhniy V. V.
Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education, Kyiv, Ukraine

The article is concerned with the modern methods of diagnosis and treatment of atopic dermatitis in children. The aetiology and pathogenesis of atopic dermatitis, immune mechanisms of its development are considered. Special attention is paid to the role of staphylococcal infection in the development of atopic dermatitis. The principles of treatment with a brief overview of the main provisions of pharmacotherapy, the use of emollients, hydrophilic ointments are discussed in detail.
Key words: atopic dermatitis, children, treatment.

References

1. Aryaev NL, Klimenko VA, Kozhemyaka AN. (2007). Atopicheskiy dermatit v praktike pediatra. Kiev: Ferz: 88.

2. Berezhnoy VV, Moschich PS, Marushko YuV. (1990). Zatyazhnoe, retsidiviruyuschee, hronicheskoe techenie stafilokokkovoy infektsii u detey. Kiev: Zdorov'ya: 192.

3. Berezhnoy VV, Petrina NI, Vasilenko LZ. (1978). Rol patogennogo stafilokokka v vozniknovenii neyrodermita u detey. Peditariya akushertvo i ginekologiya. 6: 15—17.

4. Kaliuzhna LD, Murzina EO. (2008). Informatsiinyi lyst MOZ Ukrainy №175 — 2008. Shchodennyi dohliad za sukhoiu shkiroiu u khvorykh na khronichni dermatozy. Kyiv: Ukrmedpatentinform.

5. Korotkiy NG, Tihomirova AA, Gamayunov BN. (2007). Sovremennyie aspektyi patogeneza i lecheniya atopicheskogo dermatita u detey. Lechaschiy vrach. 5: 56—58.

6. Kudryavtseva AV. (2017). Narushenie kozhnogo barera, kak veduschiy faktor formirovaniya mestnogo vospalitelnogo protsessa pri atopicheskom dermatite. Vesnik dermatologii i venerologii. 4: 82—89.

7. Okhotnikova OM, Yakovlieva NIu. (2013). Alerhichni zakhvoriuvannia ditei. V kn. Berezhnyi VV. (red.). Pediatriia. Natsionalnyi pidruchnyk. Tom 1. Kyiv: Troianda: 498—520.

8. Strukova EI, Keniksfest YuV. (2013) Potogeneticheskoe znachenie zolotistogo stafilokokka pri atopicheskom dermatite. Fundamentalnyie issledovaniya. 7(3): 680—687.

9. Fluer FS, Kudryavtseva AV, Prohorov VYa. (2009). Vliyanie nterotoksinov Staphylococcus Aureus i Epidermidis na techenie atopicheskogo dermatita u detey. Pediatriya. 87; 2: 43—48.

10. Birnie AJ, Bath-Hextall FJ, Ravenscroft JC. (2008). Interventio to reduce Staphylococcus aureus in the management of atopic eczema. Cochrane Detabase Syst Rev. 3. CD 3871. https://doi.org/10.1002/14651858.CD003871.pub2; PMid:18646096

11. Katayama Ichiro. (2017). Japanese guidelines for atopic dermatitis. Allergology International. 66: 230—247. https://doi.org/10.1016/j.alit.2016.12.003; PMid:28209325

12. Leung DY, Harbeck R, Bina P. (1993). Presence of IgE antibodies to staphylococcal exotoxins on the skin of patients with atopic dermatitis. Evidence for a new groupe of allergens. J Clin Invest. 92: 1374—1380. https://doi.org/10.1172/JCI116711; PMid:7690780 PMCid:PMC288279

13. Marko Kalliomaki. (2016). Застосування пробіотиків упродовж перших 7 років життя: зниження кумулятивного ризику розвитку атопічного дерматиту в ході рандомізованого плацебо-контрольованого дослідження. Современная педиатрия. 2(74): 42—46.

14. Novak N, Bieber T, Leung DM. (2003). Immmune mechanismus leading to autopic dermatitis. J Allergy Clin Immunol. 112; 6: 128—139. https://doi.org/10.1016/j.jaci.2003.09.032; PMid:14657843

15. Viljanen M, Savilahti E. (2005). Probiotics in the treatment of atopic eczema/dermatitis syndrome in infants: a double placebo-controlled trial. Allergy. 60(4): 494—500. https://doi.org/10.1111/j.1398-9995.2004.00514.x; PMid:15727582