• Appendicular-genital syndrome in pediatric gynecology
en To content

Appendicular-genital syndrome in pediatric gynecology

HEALTH OF WOMAN. 2017.7(123):11–13; doi 10.15574/HW.2017.123.11

Gerasimova T. V., Gopchuk E. N.
Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education, Kiev
According to the Ministry of Health of Ukraine, more than 16-17 thousand girls operate every year because of acute appendicitis. The condition in which inflammatory damage to the appendix and appendages of the uterus is simultaneously observed is called appendicular-genital syndrome. This article highlights the problems of the development of reproductive function in girls who have undergone surgery for appendicitis.
Key words: appendicitis, appendicular-genital syndrome, reproductive function.

REFERENCES

1. Volf AS, Mittag YuE. 2004. Atlas detskoy i podrostkovoy ginekologii.

2. Gurkin YuA, Markin LB, Yakovleva EB. 2004. Detskaya ginekologiya. Spravochnik. M.

3. Gurkin YuA. 2000. Ginekologiya podrostkov. Prakticheskoe rukovodstvo. M.

4. Izbrannyie lektsii po ginekologii. Uchebnoe posobie. Pod red. IB Manuhina. M, Izdatelskiy dom «Dinastiya». 2003.

5. Naumkina EV, Rudakov NV, Rudakova EB, Kuchinskaya NV. 2012. Mikroekologiya vlagalischa pri vospalitelnyih zabolevaniyah pridatkov matki v podrostkovom periode. Byul. VSNTs SO RAMN. 1(4):87–8.

6. Nosar YeA. 2010. Funktsiia statevoi systemy u divchat-pidlitkiv, yaki perenesly operatyvne vtruchannia z pryvodu hostroho apendytsytu. Avtoref. dys. kand. med. nauk; 14.01.01. Kharkiv:20.