• Actual problems of the organization of care for children with disabilities in the world and in Ukraine
en To content

Actual problems of the organization of care for children with disabilities in the world and in Ukraine

SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2015.3(67):16-19; doi10.15574/SP.2015.67.16

 

Actual problems of the organization of care for children with disabilities in the world and in Ukraine

 

Moiseenko R. A.

 

The analysis of modern regulations of international organizations and Ukraine concerning the organization of care for children with disabilities is conducted; the statistical data on disability in children in the world and in Ukraine is presented; individual tasks are determined and propositions for solving the problems of rehabilitation training and staff training are given.

 

Key words: children with disabilities, medical and social rehabilitation, regulations, statistics, medical staff.

 

REFERENCES

 

1. Вороненко ЮВ, Гойда НГ, Моісеєнко РО. 2014. Сучасні аспекти розвитку системи медико-соціальних послуг для уразливих груп дітей в Україні. Совр педиатрия. 8(64): 39—43.

2. Всемирная организация здравоохранения, Всемирный банк. Всемирный доклад об инвалидности. Женева, ВОЗ. 2011: 38.

3. Міжнародна класифікація функціонування, інвалідності та здоров'я з додатковим варіантом для дітей та молоді. ВООЗ. 2007 р.

4. Научные исследования в целях всеобщего охвата населения медицинскими услугами : доклад о состоянии системы здравоохранения в мире. Женева, ВОЗ. 2013: 186.

5. Щорічна доповідь про результати діяльності системи охорони здоров'я України. 2013 рік. К. 2014: 367.

6. World Health Survey. Geneva, World Health Organization, 2002—2004. http://www.who.int/health-info/survey/en/, accessed 9 December 2009.