• Abnormal uterine bleeding of puberty

Abnormal uterine bleeding of puberty

HEALTH OF WOMAN. 2018.3(129):14–19

Gerasimova T. V.
Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education, Kiev
Medical aspects of women's health № 6 (111) '2017

Abnormal uterine bleeding in the puberty period is a manifestation of deviations in the development of reproductive function at puberty age, which are due, on the one hand, to the immaturity of regulation of reproductive function, and, on the other, to pathological endoecological factors. The article presents a modern view on etiology, pathogenesis, clinics of menstrual function disorders in the most vulnerable category of female population – teenage girls. The main attention is paid to the diagnosis and treatment of this pathology. In the arsenal of pediatric gynecologists, the number of therapeutic agents, especially phyto- and homeopathic remedies, which improve the effectiveness of treatment, increases as hormonal correction of reproductive system disorders in adolescence should be carried out with extreme caution. Timely diagnosis of abnormal uterine bleeding of puberty period and the choice of rational tactics is the key to effective treatment and prevention of reproductive disorders.
Key words: abnormal uterine bleeding, anemia, pathological menarche, endometrium, phytotherapy, combined oral contraceptives, progestogens.

REFERENCES

1. Almanah reproduktivnogo zdorov’ya. 2015: zb. rek. zh-lu «Reproduktivnaya endokrinologiya». Red. VN Zaporozhan, TF Tatarchuk. KiYiv: Trilist. 2015:200.

2. Volf AS, Mittag YuE. 2004. Atlas detskoy i podrostkovoy ginekologii. Per. s nem. Pod red. VI Kulakova. M, GEOTAR-MED:304 s: il.

3. Hinekolohiia dytiachoho i pidlitkovoho viku. Pidruchnyk za redaktsiieiu prof. IB Vovk, prof. OM Yuzka, prof. VP Vdovychenka. Kyiv: VSV Medytsyna. 2011:424.

4. Krovotechi v praktytsi akushera-hinekoloha. Za redaktsiieiu prof. OV Holianovskoho. Kyiv. 2013.

5. Nakaz MOZ Ukrainy vid 02.11.2015 r. No. 709 «Pro zatverdzhennia ta vprovadzhennia medyko-tekhnolohichnykh dokumentiv zi standartyzatsii medychnoi dopomohy pry zalizodefitsytnii anemii (Unifikovanyi klinichnyi protokol pervynnoi, vtorynnoi (spetsializovanoi) medychnoi dopomohy «Zalizodefitsytna anemiia»).

6. Nakaz MOZ Ukrainy vid 13.04.2016 r. No. 353 «Pro zatverdzhennia ta vprovadzhennia medyko-tekhnolohichnykh dokumentiv zi standartyzatsii medychnoi dopomohy pry anomalnykh matkovykh krovotechakh (Unifikovanyi klinichnyi protokol pervynnoi, vtorynnoi (spetsializovanoi) ta tretynnoi (vysokospetsializovanoi) medychnoi dopomohy «Anomalni matkovi krovotechi»).

7. Nakaz MOZ Ukrainy vid 30.03.2015 r. No. 183 «Pro zatverdzhennia somoho vypusku Derzhavnoho formuliara likarskykh zasobiv ta zabezpechennia yoho dostupnosti».

8. Natsionalnyi konsensus shchodo vedennia patsiientok z anomalnymy matkovymy krovotechamy Asotsiatsii hinekolohiv-endokrynolohiv Ukrainy. Reproduktyvna endokrynolohiia. 2015. 1(21):8–12.

9. Rukovodstvo po ginekologii detey i podrostkov. Pod red. VI Kulakova, EA Bogdanovoy. M, Triada-H. 2005:336.

10. Tatarchuk TF. 2011. Anomalni matkovi krovotechi.

11. Tatarchuk TF, Kosey NV, Tutchenko TN. 2012. Sovremennaya diagnostika i lechenie anomalnyih matochnyih krovotecheniy. Reproduktivnaya endokrinologiya. 1:74–78.

12. Uvarova EV. 2013. Anomalnyie matochnyie krovotecheniya pubertatnogo perioda. Reproduktivnoe zdorove detey i podrostkov. 3:73–87.

13. Hill NCW, Oppenheimer LW, Morton KE. 1989. The aetiology of vaginal bleeding in children: A 20- year review. Br.J. Obstet. Gynecol. 96:467–470. https://doi.org/10.1111/j.1471-0528.1989.tb02424.x