• Institutional and medical-pharmaceutical characteristics of palliative and hospice carein Ukraine on the basis of medical and pharmaceutical legislation 
To content

Institutional and medical-pharmaceutical characteristics of palliative and hospice carein Ukraine on the basis of medical and pharmaceutical legislation 

INTERNATIONAL JOURNAL REHABILITATION AND PALLIATIVE MEDICINE.2015.1(1):104-106 
 

Institutional and medical-pharmaceutical characteristics of palliative and hospice carein Ukraine on the basis of medical and pharmaceutical legislation 
 

Shapovalov V. V., Ryshchenko O. O., Shapovalov V. V., Shapovalova V. O.

 

 

REFERENCES

1. Комплексна програма «Інновації в пріоритетних напрямках розвитку галузі охорони здоров’я м. Харкова на 2011-2015 рр.». http: //zakon/rada/gov/ua.

2. Губский ЮИ, Шаповалова ВА, Кутько ИИ, Шаповалов ВВ. 1997. Лекарственные средства в психофармакологии. К, Здоровье; Х, Торсинг: 288.

3. Основи законодавства України про охорону здоров’я. Закон України від 19.11.1992 р. №2802-ХІІ. Відомості Верховної Ради України (ВВР). 1993.4: 19.

4. Про організацію паліативної допомоги в Україні. Наказ МОЗ України від 21.01.2013 №41. http: //zakon.rada.gov.ua.

5. Шаповалов ВВ (мл), Шаповалов ВВ, Омельченко ВА, Шаповалова ВА. 2013. Фармацевтическое право: необходимость повышения уровня информирования врачей и провизоров о правилах оборота наркотических и психотропных лекарственных средств (судебно-фармацевтические аспекты). Вестн Таджикского нац ун-та. 3(4): 135–140.

6. Хрипункова А. Рак в Украине. http://www.donor.org.ua/index.php?module=articles&act= show&c=1&id=457.

7. Шаповалов ВВ (мол). 2012. Судова фармація: особливості виконання «Концепції реалізації державної політики у сфері протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів на 2011-2015 роки» (на рівні МОЗ України). Укр вісн психоневрол. 20;1: 122–124.

 

full text of article