• Вплив пробіотиків на рівень імуноглобуліну A у жінок з порушенням біоценозу піхви

Вплив пробіотиків на рівень імуноглобуліну A у жінок з порушенням біоценозу піхви

HEALTH OF WOMAN.2017.1(117):85–88; doi 10.15574/HW.2017.117.85

Остапенко О. І., Квашенко В. П., Акімова І. К., Носова І. М.
ТОВ «Інститут планування сім’ї», м. Київ

Мета дослідження: вивчення імуномодулювального впливу пробіотика, який містить ліофілізовані лактобацили (Lactobacillus rhamnosus) – 13 мг (2,0ґ109 КУО) та ліофілізовані біфідобактерії (Bifidobacterium lactis) – 4 мг (2,0ґ109 КУО), на рівень сироваткового IgА як маркера місцевого імунітету в плазмі крові жінок репродуктивного віку з порушенням біоценозу піхви.

Матеріали та методи. У дослідженні взяли участь 86 пацієнток репродуктивного віку з порушенням біоценозу піхви, які були розподілені на дві групи залежно від терапії.

Усім пацієнткам обох груп було проведено обстеження: визначення рівня сироваткового IgА, вимір рН вагінального середовища і кількісне визначення лактобацил і умовно-патогенної флори тест-системою «Флороценоз» до початку лікування і через 6 тиж після лікування. Стан вагінального мікробіоценозу в обох групах до початку лікування був однорідним. Пацієнтки обох груп у якості терапії на першому етапі лікування отримували в разі необхідності протимікробну терапію залежно від виділеної флори. На другому етапі (відновлення мікрофлори) пацієнтки основної групи отримували системний пробіотик у поєднанні з комплексним пребіотиком місцевої дії, пацієнтки контрольної групи – пробіотик місцево у формі вагінальних свічок або таблеток.

Результати. У дослідженні встановлено підвищення рівня сироваткового IgА у плазмі крові пацієнток основної групи у порівнянні з контрольною на 20%, нормалізацію рН піхвового середовища в основній групі в 94% випадків, що свідчить про підвищення імунітету слизових оболонок.

Заключення. Включення у схему лікування порушень біоценозу піхви системного пробіотика сприяє підвищенню імунітету слизових оболонок, а призначення вагінальних таблеток пребіотика місцевої дії відновлює власну нормальну мікрофлору піхви.

Ключові слова: сироватковий імуноглобулін А, місцевий імунітет, дисбіоз піхви, пробіотики, пребіотики, вагінальний мікробіоценоз, рН піхвового середовища.

Література:
1. Беседін В.М., Жемела О.М. Клінічне застосування швидких тестів для визначення рН вагінальних виділень // Медичні аспекти здоров’я жінки. – № 4 (56). – 2012.

2. Бондаренко В.М., Рубакова Э.И., Лаврова В.А. Иммуностимулирующее действие лактобактерий, используемых в качестве основы препаратов пробиотиков // Журн. микробиол., эпидемиол., иммунобиол. 1998. 5:107–112.

3. Володин Н.Н., Коршунов В.М., Гладько И.А., Кафарская Л.И., Сидоров А.А., Ахметова Л.М. Влияние микрофлоры родовых путей беременных на течение периода новорожденности недоношенных детей // Вопросы охраны материнства и детства. – 1986. – 31. – 3. – С. 53–56.

4. Акушерский риск: максимум информации – минимум опасности для матери и младенца / В.Е. Радзинский, С.А. Князев, И.Н. Костин. – М.: Эксмо, 2009.

5. Fukushima Y., Kawata Y., Hara H., Terada A., Mitsuoka T. Effect of a probiotic formula on intestinal immunoglobulin A production in healthy children. Int J Food MicrobioI – 1998; 42:39–44. https://doi.org/10.1016/S0168-1605(98)00056-7

6. Cebra J.J. Influences of microbiota on intestinal immune system development. Am J Clin Nutr 1999; 69:1046S–1051S. PMid:10232647

7. Link-Amster H., Rochat F., Saudan K.Y., Mignot О., Aeschlimann J.M. Modulation of a specific humoral immune response and changes in intestinal flora mediated through fermented milk intake. FEMS Immunol Med MicrobioI1994;10: 55–63. https://doi.org/10.1111/j.1574-695X.1994.tb00011.x

8. Marteau P., Vaerman J.P., Dehennin J.P., Bord S., Brassart D., Pochart P., et al. Effects of intrajejunal perfusion and chronic ingestion of Lactobacillus johnsonii strain Lal on serum concentrations and jejunal secretions of immunoglobulins and serum proteins in healthy humans. Gastroenterol Clin BioI 1997;21:293–8.

9. Spanhaak S., Havenaar R., Schaafsma G. The effect of consumption of milk fermented by Lactobacillus casei strain Shirota on the intestinal microflora and immune parameters in humans. Eur J Clin Nutr 1998; 52: 899–907. https://doi.org/10.1038/sj.ejcn.1600663; PMid:9881885

10. Quan C.P., Berneman A., Pires R., Avrameas S., Bouvet J.P. Natural poly­ reactive secretory immunoglobulin. A autoantibodies as a possible barrier to infection in humans. Infect Immun 1997; 65:3997–4004. PMCid:PMC175574

11. Rumyantseva T., Bellen G., Savochkina Y., Guschin A., Donders G. Diagnosis of aerobic vaginitis by quantitative real-time PCR..Received: 11 October 2015 / Accepted: 29 December 2015 Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2016.

12. Wheeler J.G., Bogle M.L., Shema S.J., Shirrell M.A., Stine K.C., Pittler A.J., et al. Impact of dietary yogurt on immune function. Am J Med Sci 1997; 313:120–3. Med MicrobioI 1994;10:55–63. https://doi.org/10.1016/S0002-9629(15)40069-2; https://doi.org/10.1097/00000441-199702000-00011; PMid:9030681

Зміст журналу Текст статті