• Визначення показника якості життя як інтегральної ознаки фізичного та психічного здоров’я жінки після оперативного розродження за удосконаленою методикою

Визначення показника якості життя як інтегральної ознаки фізичного та психічного здоров’я жінки після оперативного розродження за удосконаленою методикою

PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA. 2017.1(69):80-83; doi 10.15574/PP.2017.69.80

Визначення показника якості життя як інтегральної ознаки фізичного та психічного здоров'я жінки після оперативного розродження за удосконаленою методикою

Кульчицький Д. В.
Національна медична академія післядипломної освіти імені. П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

Мета — визначити показник якості життя в жінок після родорозрішення шляхом кесаревого розтину за стандартною та удосконаленою методикою.

Пацієнти та методи. Згідно зі шкалою QOL обстежено 80 жінок (І група) і 70 жінок (ІІ група), яким виконано кесарів розтин за традиційною та удосконаленою методикою відповідно. Опитування проведено на першу і п'яту добу після оперативного розродження з визначенням показника якості життя.

Результати. Достовірне зниження показників фізичного та соціального функціонування на першу та п'яту добу, підвищення больового синдрому порівняно з відповідними показниками ІІ групи свідчать про суттєве погіршення якості життя в жінок на першу та п'яту добу післяпологового періоду, розроджених шляхом операції кесаревого розтину, виконаного за традиційною методикою. З іншого боку, високий узагальнений показник якості життя в жінок ІІ групи свідчить про ефективність удосконаленої методики кесаревого розтину з урахуванням суттєвого зниження больового синдрому.

Висновки. Показник якості життя може бути провідним критерієм при вирішенні питання про ефективність різних технік оперативного розродження за відсутності чітких клінічних і лабораторно-інструментальних маркерів. Слід зазначити, що як загальний показник якості життя, так і всі його складові суттєво вищі в групі жінок, яким проведено оперативне розродження за удосконаленою методикою.

Ключові слова: кесарів розтин, традиційна методика, удосконалена методика, якість життя.

Література

1. Гойда Н.Г. Стан репродуктивного здоров'я населення України на межі тисячоліть / Н.Г. Гойда // Журнал практикуючого лікаря. — 2012. — № 5. — С. 2—6.

2. Голяновський О.В. Ефективність різних методів хірургічного гемостазу в разі розвитку масивних акушерських кровотеч / О.В. Голяновський // Здоровье женщины. — 2009. — № 1. — С. 76—80.

3. Радзинский В.Е. Аргоноплазменная коагуляция тканей при кесаревом сечении / В.Е. Радзинский, Л.Н. Есипова, Ю.В. Вученович // Акушерство и гинекология. — 2010. — № 6. — С. 28—29.

4. Caesarean delivery rates and pregnancy outcomes: the 2005 WHO global survey on maternal and perinatal health in Latin America / J. Villar [et al.] // The WHO 2005 global survey on maternal and perinatal health research group // Lancet. — 2006. — Vol. 367. — P. 1819—1829. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(06)68704-7

5. Stark M. Sectio caesarea. The modified caesarean section / M. Stark. — Bremen: UNI-MED SCINCE, 2001. — P. 146—150.

6. Van Dongen P.W.J. Caesarean section — etymology and early history. Review / P.W.J. Van Dongen // SAJOG. — 2009. — Vol. 15, № 2. — P. 62—66.

Зміст журналу Текст статті