• Відновлення рівноваги піхвового та кишкового біотопу в преконцепційний період після антибіотикотерапії

Відновлення рівноваги піхвового та кишкового біотопу в преконцепційний період після антибіотикотерапії

PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA. 2017.1(69):33-38; doi 10.15574/PP.2017.69.33

Відновлення рівноваги піхвового та кишкового біотопу в преконцепційний період після антибіотикотерапії

Лиманська А. Ю., Волошина Т. В., Байдер А. К., Давидова Ю. В.
ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України», м. Київ

ВМУ СБУ, м. Київ, Україна

Актуальнiсть. Клінічні наслідки антибіотикотерапії підтверджують виникнення багатьох патологічних станів, алергій, діареї, СПК, запальних захворювань кишечника, раку ободової і прямої кишки. Значне поширення бактеріального вагінозу та інших інфекційних захворювань піхви, що супроводжуються значними порушеннями мікробіоценозу (головним чином зниженням загальної кількості лактобактерій), зумовило необхідність альтернативних методів їх лікування. Найбільш фізіологічними лікарськими засобами за своїми властивостями щодо впливу на мікрофлору та механізм терапевтичної активності є препарати з живих бактерій нормального біоценозу, вільні від побічної дії хімічних еубіотиків.

Мета — визначити ефективність використання синбіотика «Лактіале» з метою корекції порушень мікробіоти кишечника і піхви після антибіотикотерапії, як складової преконцепційної підготовки жінок.

Пацієнти та методи. Нами було обстежено 43 жінки з аутоімунною патологією, які потребували призначення антибіотиків преконцепційно. Здебільшого жінки отримували цефтріаксон та амоксіцилін з клавулановою кислотою в середніх терапевтичних дозах. Обстеження проводилось одразу після закінчення антибіотикотерапії та з інтервалом в один тиждень.

Результати. Відновлення лактофлори в преконцепційному періоді має суттєве значення у профілактиці бактеріального вагінозу, як однієї з причин передчасних пологів, зокрема якщо бактеріальний вагіноз реєструється в перші 16 тижнів вагітності. Фізіологічний баланс сукупної діяльності мікрофлори кишечнику матері сприяє фізіологічному формуванню імунної системи плода, що значно збільшує його здатність протистояти впливу патогенних чинників.

Висновки. Використання синбіотика значно зменшує частоту виникнення симптомів і тривалість діареї. Даний ефект пояснюється нормалізацією мікробіоценозу кишечнику в жінок, які отримують «Лактіалє», у результаті збереження функціональної мікробіоти кишечнику (наявність лактобактерій у відповідній кількості та відсутність контамінації кишечнику).

Ключовi слова: бактерiальний вагiноз, дизбiоз, антибіотикотерапія, пробiотики, дiарея, мiкрофлора, iмунiтет, Clostridium difficile.

Література                 

1. Assembly of the human intestinal microbiota / L. Dethlefsen, P.B. Eckburg, E.M. Bik, D.A. Relman // Trends Ecol. — 2006. — Vol. 21, № 9. — P. 517—523. https://doi.org/10.1016/j.tree.2006.06.013; PMid:16820245

2. Blum S. Intestinal microflora and homeostasis of the mucosal immune response: implication for probiotic bacteria? / S. Blum, E. Schiffrin // Curr. Issues. Intest. Мicrobiol. — 2003. — Vol. 4 (2). — P. 53—60.

3. Caramia G. Probiotics from Mechnicoff to the current preventive and therapeutics possibilities / G. Caramia // Pediatr. Med. Chir. — 2004. — Vol. 26 (1). — P. 19—33. PMid:15529809

4. Fuller R. Probiotics and prebiotics: microflora management for improved gut health / R. Fuller, G. Gibson // Clin. Microbial. Infect. — 1998. — Vol. 4. — P. 477—480. https://doi.org/10.1111/j.1469-0691.1998.tb00401.x

5. Hickson M. Probiotics in the prevention of antibiotic-associated diarrhoea and Clostridium difficile infection / M. Hickson // Therap. Adv. Gastroenterol. — 2011. — Vol. 4 (3). — P. 185—197. https://doi.org/10.1177/1756283X11399115; PMid:21694803 PMCid:PMC3105609

6. Koning C.J.M. Multispecies probiotics and antibioticassociated side effects — pathophysiological and clinical evidence / C.J.M. Koning. — University Maastricht, the Netherlands, 2010.

7. Larsson P.G. Bacterial vaginosis — a disturbed baсterial flora and treatment enigma / P.G. Larsson, U. Forsum // APMIS. — 2005. — Vol. 113. — P. 305—316.

8. Oral use of Lactobacillus rhamnosm GR-1 and L. fertnentum RC-14 significantly alters vaginal flora: Randomized, placebo-controlled trial in 64 healthy women / G. Reid, D. Charbonneau, J. Erb [et al.] // FEMS Immunol. Med. Microbiol. — 2003. — Vol. 35 (1). — P. 131—134. https://doi.org/10.1016/S0928-8244(02)00465-0

9. Othman M. Alterations in intestinal micro bial flora and human disease / M. Othman, R. Aguero, H.C. Lin // Curr. Opin. Gastroenterol. — 2008. — Vol. 24, № 1. — P. 11—16. https://doi.org/10.1097/MOG.0b013e3282f2b0d7; PMid:18043226

10. Preidis G.A. Targeting the human microbiome with antibiotics, probiotics, and prebiotics: gastroenterology enters the metagenomics era / G.A. Preidis, J. Versalovic // Gastroenterology. — 2009. — Vol. 136, № 6. — P. 2015—2031. https://doi.org/10.1053/j.gastro.2009.01.072; PMid:19462507 PMCid:PMC4108289

11. Probiotics during and after antibiotics. Designer probiotics are capable of more than reducing AAD // Nutracos. — 2010. — Suppl. Prebiotis/Probiotis. — P. 8—12.

12. Probiotics for the prevention of antibiotic associated diarrhoea: A systematic review / I. Scheike, M. Connock, R. Taylor [et al.]; Department of Public Health and Epidemiology. — University of Birmingham, 2006. — Report No. 56.

13. Probiotics for the prevention of pediatric antibioticassociated diarrhea / B.C. Johnston, A.L. Supina, M. Ospina, S. Vohra // Cochrane Database Syst. Rev. — 2007. — № 2. — CD004827.

14. Shida K. Probiotics and immunology: separating the wheat from the chaff / K. Shida, M. Nanno // Trends Immunol. — 2008. — Vol. 29, № 11. — P. 565—573. https://doi.org/10.1016/j.it.2008.07.011; PMid:18835747

15. Shreiner A. The «Microflora Hypothesis» of allergic disease / A. Shreiner, G.B. Huffnagle, M.C. Noverr // Adv. Exp. Med. Biol. — 2008. — Vol. 635. — P. 113—134. https://doi.org/10.1007/978-0-387-09550-9_10; PMid:18841708

16. The effect of a multi species probiotic on the composition of the faecal microbio ta and bowel habits in chronic obstructive pulmonary disease patients treated with antibiotics / C.J. Koning, D. Jonkers, H. Smidt [et al.] // Br. J. Nutr. — 2010. — Vol. 103, № 10. — P. 1452—1460. https://doi.org/10.1017/S0007114509993497; PMid:20021703

17. The role of the intestinal microbiota in the development of atopic disorders / J. Penders, E.E. Stobberingh, P.A. van den Brandt, C. Thijs // Allergy. — 2007. — Vol. 62, № 11. — P. 1223—1236. https://doi.org/10.1111/j.1398-9995.2007.01462.x; PMid:17711557

Зміст журналу Текст статті