• Сучасні тенденції у профілактиці та лікуванні спайкової кишкової непрохідності у дітей (огляд літератури)

Сучасні тенденції у профілактиці та лікуванні спайкової кишкової непрохідності у дітей (огляд літератури)

Paediatric Surgery.2017.4(57):46-52; doi 10.15574/PS.2017.57.46

Веселий С. В., Кліманський Р. П., Нгуєн Н.
Донецький національний медичний університет, м. Лиман, Україна

Проведено аналіз публікацій з проблеми профілактики та лікування злукової кишкової непрохідності у дітей. Розглянуто основні принципи профілактики утворення з’єднань під час оперативних втручань, як за рахунок безпосередньо хірургічної тактики, так і використання консервативної терапії. Проведено порівняння ефективності застосування протиспайкових бар’єрних препаратів залежно від їх складу та механізму дії.
Ключові слова: кишкова непрохідність, злуки, адгезіолізис, діти.