• Соматичний статус пацієнток з різними формами патології ендометрія у пізній репродуктивний період і період пременопаузи

Соматичний статус пацієнток з різними формами патології ендометрія у пізній репродуктивний період і період пременопаузи

HEALTH OF WOMAN. 2017.3(119):93–102; doi 10.15574/HW.2017.119.93

Корнієнко С. М.
Державний інститут педіатрії, акушерства і Gynаecology, Київ, Україна

Мета дослідження: вивчення взаємозв’язку екстрагенітальної патології та патології ендометрія (ПЕ) у жінок у пізній репродуктивний та пременопаузальний періоди.
Матеріали та методи. У наглядове крос-секційне дослідження методом суцільної вибірки були включені 325 жінок 35–55 років, середній вік – 41,1±0,27 року, з різними видами ПЕ. Обстеження включало вивчення скарг, даних анамнезу, повне фізикальне і гістероскопічне дослідження.
Результати. На підставі отриманих даних можна зробити висновок про досить високу поширеність соматичних захворювань у жінок з ПЕ у пізній репродуктивний і пременопаузальний періоди. Майже у 3/4 випадків, розглянутих у даному дослідженні, діагностували принаймні одне з екстрагенітальних захворювань. Крім того, часто спостерігалася поєднана патологія: у третини пацієнток виявляли два-три екстрагенітальних захворювання, а у кожної дев’ятої – чотири або більше екстрагенітальних захворювань. Причому множинні екстрагенітальні захворювання асоціювалися, скоріше, з гіперплазією ендометрія, ніж з ендометритом, поліпами ендометрія або синехією, а при гіперплазії з атипією їх діагностували у 2,2 разу частіше, ніж при інших формах ПЕ. У структурі коморбідних генітальних факторів, пов’язаних з підвищеною соматичною захворюваністю безумовно домінували міома матки і кісти яєчників. Саме щодо міоми матки виявлено найбільшу кількість значущих зв’язків.
Заключення. Висока асоціативність екстрагенітальних предикторів і маткової патології у пізній репродуктивний і пременопаузальний періоди свідчить про необхідність зміни парадигми фрагментарного лікування, зосередженої на основному захворюванні і легко випускає з уваги істотний вплив супутньої патології на загальне здоров’я і якість життя пацієнтки.
Ключові слова: патологія ендометрія, пізній репродуктивний період, пременопауза, екстрагенітальні захворювання.
Література:
1. Kornienko S.M. The influence of extragenital diseases on the life quality of women of late reproductive age and premenopausal age with pathology / S.M. Kornienko, V.P. Kvashenko, I.K. Akimova // Zdorovye zhenshchiny [Woman’s health]. – 2015. – № 2. – P. 120–123. https://doi.org/10.15574/HW.2015.98.120

2. Selskyi P.R. Clinical and epidemiological aspects of hyperplastic endometrial processes of women in premenopausal age / P.R. Selskyi, A.F. Slyva, V.V. Slyva // Aktualni problemy suchasnoi medytsyny: Visnyk ukrainskoi medychnoi stomatologichnoi akademii [Challenging issues of the modern medicine: Annals of Ukrainian medical dental academy]. – 2015. – № 4 (52) – P. 201–204.

3. Fetesku S.A. Comorbid conditions of patients with hyperplastic endomentrial processes / S.A. Fetesku // Likarska sprava [Medical practice]. – 2015. – № 1/2. – P. 157–159.

4. Khanina O.I. Epidemiological and clinical characteristics of endometrial hyperplasia following chronic endometritis in women of premenopausal age. / O.I. Khanina // Svit medytsyny i biologii [The world of medicine and biology]. – 2013. – № 3 (40) – P. 46–48.

5. Anastasiadis P.G. Descriptive epidemiology of endometrial hyperplasia in patients with abnormal uterine bleeding / P.G. Anastasiadis, P.G. Skaphida, N.G. Koutlaki [et al.]. // Eur J Gynaecol Oncol. – 2000. – № 21 (2). – P. 131–134. PMid:10843470

6. Balbi G. The role of hypertension, body mass index, and serum leptin levels in patients with endometrial hyperplasia during premenopausal period / G. Balbi, A. Napolitano, E. Seguino [et al.] // Clin Exp Obstet Gynecol. – 2012. – № 39 (3). – P. 321–325. PMid:23157034

7. Kurnit K.C. Increased prevalence of comorbid conditions in women with uterine cancer / K.C. Kurnit, K.K. Ward, M.T. McHale [et al.] // Gynecol Oncol. – 2015. – Access mode: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26160712

8. Nieman K.M. Adipose tissue and adipocytes support tumorigenesis and metastasis / K.M. Nieman, I.L. Romero, B. Van Houten, E. Lengyel // Biochim Biophys Acta. – 2013. – № 1831 (10). – P. 1533–1541.

9. Wang J.W. Comorbid chronic diseases and their associations with quality of life among gynecological cancer survivors / J.W. Wang, L. Sun, J. Li [et al.] // BMC Public Health. 2015 – Access mode: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4582736/

10. Wise M.R. Obesity and endometrial hyperplasia and cancer in premenopausal women: A systematic review / M.R. Wise, V. Jordan, A. Lagas [et al.] // Am J Obstet Gynecol. – 2016. – Access mode: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26829507.

Зміст журналу Текст статті