• Синдром короткої кишки у дітей як хірургічна, загальномедична та соціальна проблема

Синдром короткої кишки у дітей як хірургічна, загальномедична та соціальна проблема

Paediatric Surgery.2017.4(57):92-96; doi 10.15574/PS.2017.57.92

Діланян І. Р., Лосев О. О., Гаврилишен Н. Р., Белестов І. С.
Одеський національний медичний університет, Україна
Одеська обласна дитяча клінічна лікарня, Україна

У статті наведений аналіз лікування 10 пацієнтів Одеської обласної дитячої клінічної лікарні з різною хірургічною патологією кишечника, яка супроводжувалась розвитком синдрому короткої кишки (СКК): 2 дитини з тотальним агангліозом кишечника, 2 з нейродісплазією кишечника, 2 із синдромом мегацистікмікроколон, 1 з множинною атрезією тонкої кишки та агангліозом товстої, 3 із заворотом середньої кишки. Усі діти були оперовані з розвитком СКК. Висвітлені проблеми радикального хірургічного лікування та інфузійної підтримки дітей з даною патологією. Запропоноване поняття анатомічного та функціонального СКК. Визначені основні напрямки медико-соціальної допомоги таким пацієнтам.
Ключові слова: синдром короткої кишки, вторинна мальабсорбція, вторинна мальдигестія, парентеральне харчування.