• Шляхи зниження частоти кесарева розтину в умовах типового міського пологового будинку

Шляхи зниження частоти кесарева розтину в умовах типового міського пологового будинку

HEALTH OF WOMAN. 2017.3(119):50–53; doi 10.15574/HW.2017.119.50

Гончарук Н. П., Ковида Н. Р.
Київський міський пологовий будинок №1

Мета дослідження: вивчення шляхів зниження частоти кесаревого розтину (КР) в умовах типового міського пологового будинку.

Матеріали та методи. У процесі проведення дослідження було вивчено та проаналізовано історії пологів роділей типового міського пологового будинку, пологи у яких були завершено шляхом проведення КР, за період з 2001 до 2014 р.

Результати. За даними аналізу, кількість пологів неухильно зростала з кожним роком: з 2082 у 2001 р. до 4655 – у 2014 р. Однак під час ретельного оцінювання структури пологів за досліджуваний період встановлено хвилеподібне підвищення відсотка КР з 17% у 2001 р. до 21,25% у 2008 р. з подальшою позитивною динамікою його зниження – до 17,8% у 2014 р. В умовах проведеного дослідження була встановлена структура найбільш поширених показань з боку матері та дитини до проведення операцій КР. Провідне місце серед показань з боку матері посідав рубець на матці. Даний показник підвищився від 6,6% у 2001 р. до 36,3% у 2014 р., тобто практично у 5 разів. Отже, у сучасному акушерстві залишається важливою проблемою пошук шляхів зменшення кількості рубців на матці як основного показання до операції КР.

Заключення. 1. Розродження жінок з рубцем на матці вагінальним шляхом є резервом зниження відсотка кесарева розтину (КР), зменшення крововтрати, більш фізіологічного перебігу пологів, швидкої післяпологової адаптації новонароджених та відновлення породіллі у післяпологовий період. 2. Жінки з патологічним прелімінарним періодом становлять  групу високого ризику щодо розвитку аномалій пологової діяльності. Тому є необхідність у створенні та впровадженні алгоритмів ведення жінок із патологічним прелімінарним періодом. 3. За наявності багатоводдя чи маловоддя необхідно проводити ретельніший нагляд за роділею та своєчасно і негайно реагувати на зміни характеру пологової діяльності. 4. Для зниження кількості аномалій пологової діяльності необхідне розроблення нових критеріїв відбору кандидатур щодо пологостимуляції та впровадження комплексних підходів до оцінювання «зрілості» шийки матки. 5. Резервом зниження частоти застосування КР після ДРТ, безумовно, є група пацієнток, у яких причиною безплідності є чоловічий фактор та соматичний анамнез у яких не обтяжений і вагітність характеризується сприятливим перебігом, а також пацієнтки молодше 30 років з трубно-перитонеальною безплідністю в анамнезі при неускладненому перебігу вагітності.

Ключові слова: кесарів розтин, рубець на матці, аномалії пологової діяльності, допоміжні репродуктивні технології.

Література:

1. Ботоева Е.А., Иванова И.В., Дамбаева А.Р. и соавт. Кесарево сечение в современном акушерстве // Вестник Бурятского государственного университета. – 2009. – № 12. – С. 72–74.

2. Вагітність та пологи у жінок з рубцем на матці після кесарського розтину / Ю.П. Вдовиченко, Н.Г. Гойда, О.М. Юзько [та ін.]. – К., 2011. – 328 с.

3. Кулаков В.И., Чернуха Е.А., Комиссарова Л.М. Кесарево сечение. – М., 2004. – C. 56–68.

4. Прилепская В.Н. Хроника / Акуш. и гин. – 2007. – № 3. – С. 78–79.

5. Серов В.Н., Сухих Г.Т., ред. Клинические рекомендации. Акушерство и гинекология. 4-е изд. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014. – 1024 с.

6. Vaginal birth after previous cesarean delivery. ACOG Practice Bulletin. #54. American College of Obstetricians and Gynecologists. Obstet. Gynecol. 2004; 104, 303–12.

Зміст журналу Текст статті