• Роль законодавчого органу України щодо моніторингу державних програм у сфері охорони здоров’я

Роль законодавчого органу України щодо моніторингу державних програм у сфері охорони здоров’я

HEALTH OF WOMAN. 2017.2(118):33–35

Гойда Н. Г., Вдовиченко Ю. П., Моісеєнко Р. О.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л.Шупика, м. Київ

19 жовтня 2016 року в Комітеті Верховної Ради з питань охорони здоров’я відбулися слухання на тему: «Про виконання Державної програми «Репродуктивне здоров’я нації» на період до 2015 року». У засіданні Комітету брали участь співробітники Міністерства охорони здоров’я України, Національної академії медичних наук України, представники профільних кафедр, професійні асоціації, громадські організації. Крім того, були представлені всі адміністративні території України спеціалістами, відповідальними за охорону материнства і дитинства.

Під час обговорення даного питання було відзначено позитивні досягнення у результаті виконання заходів Програми, а саме – зниження показників материнської, малюкової та перинатальної смертності. Доповідачі та виступаючі зупинились і на проблемах, що перешкоджали повному виконанню Програми, основною серед яких було недостатнє її фінансування. У цілому був зроблений висновок, що чітка спрямованість та конкретизація заходів Програми, міжсекторальний підхід співвиконавців, зміни, що відбулись у сфері материнства і дитинства, дозволили оцінити дану програму як успішну. За результатами проведених слухань Комітет Верховної Ради України з питань охорони здоров’я ухвалив Рекомендації, які направлені виконавцям усіх рівнів з метою реалізації їхніх положень.

Ключові слова: Комітет Верховної Ради України з питань охорони здоров’я, слухання, репродуктивне здоров’я.

Зміст журналу Текст статті