• Рівень асоційованого з вагітністю протеїну-А плазми (РАРР-А) в сироватці крові жінок у першому триместрі вагітності

Рівень асоційованого з вагітністю протеїну-А плазми (РАРР-А) в сироватці крові жінок у першому триместрі вагітності

PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA. 2017.1(69):91-94; doi 10.15574/PP.2017.69.91

Рівень асоційованого з вагітністю протеїну-А плазми (РАРР-А) в сироватці крові жінок у першому триместрі вагітності

Пасіньска М., Домбровска А., Лазарчик Е., Репчинська А., Авраменко І., Пшибильскі Г.
Collegium Medicum in Bydgoszcz, Nicolaus Copernicus University, м. Бидгощ, Польща
Center of Medical Diagnostics «Lipowa», м. Бидгощ, Польща
Львівський національний медичний університет імені Д. Галицького, Україна

Експозиція на тютюновий дим під час вагітності є важливим фактором ризику для здоров'я матері і плода. Протеїн плазми, асоційований з вагітністю (PAPP-A), відіграє роль в імуносупресії, в результаті організм матері сприймає трофобласт як чужорідне тіло, стимулює ріст і життєздатність зародка через вплив на структуру і функцію плаценти.

Мета — провести оцінку рівня PAPP-A в сироватці крові жінок, які палять, і жінок, які не мають такої звички, у першому триместрі вагітності.

Методи. Обстежено 4473 вагітні пацієнтки віком від 18 до 47 років з одноплідною вагітністю. Зроблено пренатальний тест із сироватки крові, неінвазивний тест першого триместру. Проведено вимірювання концентрації біохімічних показників повністю автоматизованим методом іммунофлюоресценсії за допомогою апарату Delfia Xpress (Perkin Elmer). Для статистичного аналізу використано програму Statistic версії 10.0.

Результати. Значення MoM PAPP-A для жінки-курця в середньому на 16,0% ((1-10-0,076)×100%) нижче порівняно з результатами жінки, яка не палить, при однаковій вазі і стандартній похибці 3,5%. У той час як збільшення ваги на 1 кг знижує рівень MoM РАРР-А в обох групах на 1,8% зі стандартною похибкою 0,1%.

Висновки. Куріння вагітними впливає на зниження рівня PAPP-A в середньому на 16% при однаковій вазі жінок. Оскільки паління, вага пацієнтки і термін гестації впливають на рівень PAPP-A, то всі ці фактори мають бути враховані для корекції значення PAPP-A і оцінки генетичного ризику.

Ключові слова: PAPP-A, вагітність, перший триместр, куріння.

Література

1. A re-evaluation of the influence of maternal insulin-dependent diabetes on fetal nuchal translucency thickness and first-trimester maternal serum biochemical markers of aneuploidy / K. Spencer, N. Cowans, C.E. Spencer, N. Achillea // Prenat. Diagn. — 2010. — Vol. 30, № 10. — P. 937—940. https://doi.org/10.1002/pd.2589; PMid:20687123

2. Bestwick J.P. First trimester Down's syndrome screening marker values and cigarette smoking: new data and a meta-analysis on free beta human chorionic gonadotophin, pregnancy-associated plasma protein-A and nuchal translucency / J.P. Bestwick, W.J. Huttly, N.J. Wald // J. Med. Screen. — 2008. — Vol. 15, № 4. — P. 204—207. https://doi.org/10.1258/jms.2008.008049; PMid:19106261

3. Dose dependency between cigarette consumption and reduced maternal serum PAPP-A levels at 11-13+6 weeks of gestation / K.O. Kagan, V. Frisova, K.H. Nicolaides [et al.] // Prenat. Diagn. — 2007. — № 27. — P. 849—852. https://doi.org/10.1002/pd.1793; PMid:17590888

4. Dupont W.D. Statistical Modeling for Biomedical Researchers / W.D. Dupont. — Cambridge: University Press, 2009. — 2 edition. https://doi.org/10.1017/CBO9780511575884

5. Increased time-to-pregnancy and first trimester Down's syndrome screening / J. Ranta, K. Raatikainen, J. Romppanen [et al.] // Hum. Reprod. — 2010. — Vol. 25, № 2. — P. 412—417. https://doi.org/10.1093/humrep/dep417; PMid:19945962

6. Maternal active or passive smoking in relation to some neonatal morphological parameters and complications / D. Sochaczewska, M. Czeszynska, H. Konefal [et al]. // Ginekol. Pol. — 2010. — № 81. — P. 687—692. PMid:20973206

7. Miron P. Effect of Maternal smoking on prenatal screening for Down syndrome and tri somy 18 in the first trimester of pregnancy / P. Miron, Y.P. Cote, J. Lambert // Prenat. Diagn. — 2008. — №28. — P. 180—189. https://doi.org/10.1002/pd.1930; PMid:18264956

8. Moraitis A.A. Birth weight percentile and the risk of term perinatal death / A.A. Moraitis, A.M. Wood, M. Fleming // Obstet Gynecol. — 2014. — № 124. — P. 274—283. https://doi.org/10.1097/AOG.0000000000000388

9. Sieroszewski P. Interpretation of false positive results of biochemical prenatal tests / P. Sieroszewski, K. Slowakiewicz, M. Perenc // Ginekol. Pol. — 2010. — № 81. — P. 210—214.

10. The influence of tobacco smoking on concentration of the pregnancy-associated plasma protein A (PAPP-A) in pregnant women / J. Gajewska, M. Chelchowska, A. Ceran [et al.] // Przegl Lek. — 2010. — Vol. 67, № 10. — P. 1061—1065. PMid:21360961

Зміст журналу Текст статті