ЗДОРОВ’Я ЖІНКИ WH_06_2017

  • Науково-практичний журнал
  • ISSN 2307-5074 (Online); ISSN 1992-5921 (Print)

  • DOI:
  • 10.15574/HW
  • Наклад -
  • 5500 прим.
  • Формат видання -
  • 280Х210 мм
  • Періодичність -
  • 10 номерів на рік

Зміст

стр. 9 Купірування болю за деяких видів акушерської патології: місце нестероїдних протизапальних препаратів (Клінічна лекція) Назаренко Л. Г.
стр. 15 Пост-релиз І Міжнародного Конгресу "Репродуктивне здоров'я: мультидисциплінарний похід у безперервному професійному розвитку лікарів"
стр. 29 Современные подходы к лечению тяжелых менструальных кровотечений у женщин репродуктивного возраста Медицинская газета «Здоров’я України». – Тематический номер «Гинекология. Акушерство. Репродуктология» №2, 2017
стр. 31 Роль гіперпролактинемії в генезі стресс-індукованого безпліддя і можливості її корекції Татарчук Т. Ф., Косей Т. Ф., Регеда С. І., Яроцька Н. В., Горохова Г. О.
стр. 40 Особливості менструальної функції у жінок з безплідністю на тлі патології щитоподібної залози Романенко Т. Г., Чайка О. І.
стр. 45 Обговорення нового підходу до менеджменту синдрому полікістозних яєчників Дубоссарська З. М.
стр. 50 Сучасний погляд на психологічну готовність жінки до материнства Анчева І. А.
стр. 53 Залізодефіцитні стани в акушерстві і гінекології Вдовиченко Ю. П., Гопчук О. М.
стр. 57 Сучасний погляд на проблему запальних захворювань органів малого таза у жінок Дубосcарська З. М., Дубосcарська Ю. О., Грек Л. П., Ушакова Т. Б.
стр. 65 Репродуктивний анамнез жінок із післяпологовими гнійно-септичними ускладненнями Пирогова В. І., Фейта Ю. Р.
стр. 71 Показники глікемічних профілей крові в осіб із цукровим діабетом, що зазнали малоінвазивного лікування з приводу уретеролітіазу Возіанов С. О., Гурженко А. Ю.
стр. 78 Електроміографічний контроль ефективності комплексного лікування хворих з гіперактивним сечовим міхуром і гіпокінетичним тонусом детрузора та поєднаною нейрогенною патологією дистального відділу товстої кишки Чабанов П. В.
стр. 81 Підходи до лікування інфекцій нижніх сечовивідних шляхів у жінок репродуктивного віку О.В. Ромащенко, В.Н. Григоренко, В.В. Білоголовська, Л.О. Лебідь, С.С. Волков
стр. 93 Характеристика перебігу пубертатного періоду у дівчаток-підлітків Прикарпатського регіону та основні чинники зниження репродуктивного потенціалу Дзьомбак В. Б., Макарчук О. М.
стр. 97 Вирусные гепатиты у женщин репродуктивного возраста Зайцев И. А.
стр. 103 Аналіз випадків абдомінального розродження при аномаліях пологової діяльності Вдовиченко Ю. П., Гончарук Н. П., Гурженко О. Ю.
стр. 107 Дослідження ефективності актографії у групі ризику розвитку плацентарної дисфункції у ІІІ триместрі вагітності Жук С. І., Ошовський В. І., Соловей О. Г.
стр. 111 Особливості моніторингу стану плода у вагітних з обтяженим акушерським анамнезом Воробей Л. І.
стр. 115 Местное лечение инфекционного вагинита: влияние комбинированных препаратов на рост лактобактерий Медичні аспекти здоров’я жінки, №3 (108), 2017
стр. 119 Профілактика ускладнень вагінальної гістеректомії Голяновський О. В., Губар І. А., Кульчицький Д. В.
стр. 124 Оптимізація лікування пацієнток з фолікулярними кістами яєчників Лахно І. В., Ткачов А. Е., Сегал О. С., Жданюк С. О., Аблязова А. О., Несміян Н. В.
стр. 128 Особливості гормонального гомеостазу та його роль у реалізації проліферативних процесів екзо- та ендоцервіксу при фонових захворюваннях шийки матки, асоційованих із функціональними кістами яєчників Матвійків Н. І., Макарчук О. М.
стр. 132 Імунологічні взаємодії організму у жінок із безплідністю, включених у програму IVF (англ.) Литвин Н. В.
стр. 136 Імунологічні взаємодії організму у жінок із безплідністю, включених у програму IVF Литвин Н. В.
стр. 140 Атерогенні прогностичні маркери прееклампсії (Аналітичний огляд літератури та власні спостереження) Аксьонова А. В.
стр. 144 Задержка роста плода – диагностика и лечение Адаптировано – С.А. Шурпяк
стр. 152 Патология эклампсии: серия вскрытий Jonathan L. Hecht, Jaume Ordi, Carla Carrilho, Mamudo R. Ismail, Zsuzsanna K. Zsengeller, S. Ananth Karumanchi, and Seymour Rosen