ЗДОРОВ’Я ЖІНКИ WH_05_2017

  • Науково-практичний журнал
  • ISSN 2307-5074 (Online); ISSN 1992-5921 (Print)

  • DOI:
  • 10.15574/HW
  • Наклад -
  • 5500 прим.
  • Формат видання -
  • 280Х210 мм
  • Періодичність -
  • 10 номерів на рік

Зміст

стр. 10 Вплив категорії ургентності кесарева розтину на адаптаційні можливості вагітних та роділь Усевич І. А., Колесник В. Л. HEALTH OF WOMAN. 2017.5(121):10–15; doi 10.15574/HW.2017.121.10
стр. 16 Пост-реліз І Міжнародного Конгресу «Репродуктивне здоров'я: мультидисциплінарний підхід в безперервному професійному розвитку лікарів» Частина 1 HEALTH OF WOMAN. 2017.5(121):16–25
стр. 26 Мікронізований і його роль в збереженні вагітності і здоров'я жінки при процедурі ЕКО HEALTH OF WOMAN. 2017.5(121):26–27
стр. 28 Аналіз випадків абдомінального розродження за гострої гіпоксії плода Вдовиченко Ю. П., Гончарук Н. П., Гурженко О. Ю. HEALTH OF WOMAN. 2017.5(121):28–31; doi 10.15574/HW.2017.121.28
стр. 32 Психопрофілактика стресу під час вагітності та пологів Анчева І. А. HEALTH OF WOMAN. 2017.5(121):32–34; doi 10.15574/HW.2017.121.32
стр. 35 Гестоз з точки зору перинатальної психології Жук С. І., Щуревська О. Д. HEALTH OF WOMAN. 2017.5(121):35–37; doi 10.15574/HW.2017.121.35
стр. 38 Ефективний шлях відновлення антиоксидантного потенціалу HEALTH OF WOMAN. 2017.5(121):38–40
стр. 42 Вплив медичних та соціально-психологічних факторів на зміни психологічного статусу у пацієнток після проведених симультанних оперативних втручань Дронова В. Л., Мокрик О. М., Теслюк Р. С. HEALTH OF WOMAN. 2017.5(121):42–45; doi 10.15574/HW.2017.121.42
стр. 46 Показники уратно-оксалатного обміну в осіб з цукровим діабетом, що зазнали малоінвазивного лікування з приводу уретеролітіазу Гурженко А. Ю. HEALTH OF WOMAN. 2017.5(121):46–53; doi 10.15574/HW.2017.121.46
стр. 54 Клінічні прояви порушень репродуктивного здоров’я і якість життя у жінок фертильного віку в умовах коморбідності при субклінічному гіпотиреозі Варченко Л. М. HEALTH OF WOMAN. 2017.5(121):54–56; doi 10.15574/HW.2017.121.54
стр. 57 Лікування нетипових форм прогресуючої варикозної хвороби вен у вагітних (варикоз вен пахвинного каналу) Антонюк-Кисіль В. М., Дзюбановський І. Я., Єнікеєва В. М., Лічнер С. І., Липний В. М., Семенюк М. В. HEALTH OF WOMAN. 2017.5(121):57–62; doi 10.15574/HW.2017.121.57
стр. 63 Порівняльне дослідження сироваткових рівнів цинку, міді, марганцю і заліза у вагітних з прееклампсією Sarwar M. S. et al. HEALTH OF WOMAN. 2017.5(121):63–65
стр. 66 Особливості рухової активності плодів у ІІІ триместрі вагітності: результати проспективного когортного дослідження Ошовський В. І., Соловей О. Г. HEALTH OF WOMAN. 2017.5(121):66–68; doi 10.15574/HW.2017.121.66
стр. 71 Профілактика невиношування вагітності у ІІ триместрі у жінок, які багато народжують Набхан О. В. HEALTH OF WOMAN. 2017.5(121):71–73; doi 10.15574/HW.2017.121.71
стр. 74 Ефективність застосування різних форм мікронізованого прогестерону під час лікування загрози аборту Пирогова В. І., Козловський І. В., Вереснюк Н. С., Малачинська М. Й. HEALTH OF WOMAN. 2017.5(121):74–77; doi 10.15574/HW.2017.121.74
стр. 78 Ризики невиношування та недоношування вагітності у жінок з надмірною масою тіла, ожирінням і метаболічним синдромом Диндар О. A., Бенюк В. O., Ластовецька Л. Д. HEALTH OF WOMAN. 2017.5(121):78–81
стр. 82 Гіперглікозильований хоріонічний гонадотропін – прогностичний критерій розвитку ускладнень вагітності Пехньо Н. В. HEALTH OF WOMAN. 2017.5(121):82–85; doi 10.15574/HW.2017.121.82
стр. 86 Ведення пацієнток з лейоміомою матки. Консервативні методи лікування (Огляд канадського клінічного керівництва SOGC) Жилка Н. Я. HEALTH OF WOMAN. 2017.5(121):86–91
стр. 92 Гіперпролактинемія: оптимальний алгоритм лабораторної діагностики Рикова О. В. HEALTH OF WOMAN. 2017.5(121):92–94
стр. 96 Збільшення частоти післяпологових кровотеч, можливий зв'язок з серотонінергічними і іншими психофармакологічними препаратами: зіставляють когортне дослідження Hanna M. Heller, Anita C. J. Ravelli, Andrea H. L. Bruning, Christianne J. M. de Groot, Fedde Scheele, Maria G. van Pampus and Adriaan Honig Heller et al. HEALTH OF WOMAN. 2017.5(121):96–101; doi 10.1186/s12884-017-1334-4
стр. 102 Менеджмент спадкових порушень згортання крові під час вагітності Pavord S, Rayment R, Madan B, Cumming T, Lester W, Chalmers E, Myers B, Maybury H, Tower C, Kadir R HEALTH OF WOMAN. 2017.5(121):102–127; doi 10.1111/1471-0528.14592
стр. 128 Гормональний статус пацієнток після хірургічного лікування фіброзно-кістозної мастопатії та можливості його корекції Присташ Ю. Я. HEALTH OF WOMAN. 2017.5(121):128–131; doi 10.15574/HW.2017.121.128
стр. 132 Сучасні можливості лікування хронічних запальних захворювань статевих органів у жінок фертильного віку Подольський Вл. В., Подольський В. В. HEALTH OF WOMAN. 2017.5(121):132–136; doi 10.15574/HW.2017.121.132