СУЧАСНА ПЕДІАТРІЯ № 5 – 2012

 • Науково - практичний журнал
 • ISSN 2412-4508 (Online)
  ISSN 1992-5913 (Print)

 • DOI:
 • 10.15574/SP
 • Наклад -
 • 10000 примірників
 • Формат видання -
 • 290Х210 мм
 • Періодичність -
 • 8 номерів на рік

Чернишова Л. І., Бондаренко А. В., Костюченко Л. В., Волоха А. П., Якимович С. А., Савво О., Рабош О. В., Ніконець Л. Д.

Перспективи і проблеми створення національного реєстру хворих на первинні імунодефіцити.

8

Резюме. Національний реєстр хворих на первинні імунодефіцити (ПІД) включає інформацію про 650 пацієнтів (30 нозологічних форм) з 24 регіонів України, які були діагностовано протягом 1995–2011 рр. Структура ПІД за ланкою ураження імунної системи в Україні близька до такої європейського реєстру. В Україні практично за всіма нозологіями ПІД спостерігається у 5–10 разів менша частота реєстрації цих захворювань, ніж у світі. Генетичне підтвердження діагнозу проведене 101 (15,5%) хворому. Кількість діагностованих ПІД щороку зростає, що зумовлює необхідність систематизації даних про виявлені мутації, особливості перебігу захворювань, аналізу ефективності різних методів лікування.

Ключові слова: первинні імунодефіцити, реєстр хворих, частота реєстрації.

 

 

Орлюк І. Б., Козачук В. Г.

Антигомотоксична терапія лімфаденопатій у дітей(погляд на проблему).

14

Резюме. У статті показано переваги антигомотоксичної терапії у лікуванні ЛОР-захворювань і дитячих інфекцій. Наведено характеристику антигомотоксичних препаратів і схеми їх призначення при різних інфекціях у дітей. Висока ефективність та безпечність антигомотоксичних засобів є підставою для включення їх у моно- або поєднану терапію з алопатичними препаратами у медичній практиці педіатрів, інфекціоністів, отоларингологів та лікарів загальної практики.

Ключові слова: лімфаденопатія, ЛОР-захворювання, дитячі інфекції, антигомотоксична терапія.

 

 

Кривопустов С. П., Дзюба О. Л., Гречина Л. М., Йорданова С. В., Луковникова Е. А.

Головний біль у дітей: можливості патогенетичного лікування.

21

Резюме. Показано досвід застосування комплексного гомеопатичного препарату, що містить гінкго білоба, омелу білу та глід, у лікуванні головного болю у дітей з вегетативними дисфункціями. Висока ефективність і добра переносимість препарату дозволяють рекомендувати його застосування у педіатричній практиці.

Ключові слова: головний біль, вегетативні дисфункції, артеріальний тиск, гомеопатичні препарати.

 

 

Баранов A. А., Богомильский М. Р., Волков И. К., Геппе Н. А., Козлов Р. С., Козлова Л. В., Коровина Н. А., Манеров Ф. К., Мизерницкий Ю. Л., Намазова Л. С., Насонова В. А., Самсыгина Г. А.. Сергеева Т. В., Спичак Т. В., Страчунский Л. С., Таточенко B. К., Якушин С. Б.

Применение антибиотиков у детей в амбулаторной практике. Практические рекомендации.

25

 

 

Козакевич В. К., Козакевич О. Б.

Пребіотики та нуклеотиди у харчуванні дітей першого року життя.

34

Резюме. Вивчалася клінічна ефективність використання вітчизняних сумішей з олігосахаридами та нуклеотидами «Малютка premium-1» та «Малютка premium-2» у харчуванні дітей першого року життя. Результати проведеного дослідження показали, що суміші добре засвоюються, забезпечують потреби дітей першого року життя у важливих поживних інгредієнтах.

Ключові слова: діти, штучне вигодовування, замінники грудного молока, адаптація, пребіотики, нуклеотиди.

 

 

Вертегел А. А., Овчаренко Л. С.

Додатковий медикаментозний супровід антибактеріальної терапії у дітей: необхідність чи поліпрагмазія? Частина 1. Пробіотики.

38

Резюме. Проаналізовано дані численних досліджень щодо безпечності та ефективності застосування пробіотиків з метою профілактики антибіотик-асоційованої діареї у дітей.

Ключові слова: діти, антибіотики, безпечність, пробіотики, алергія.

 

 

Резніченко Ю. Г., Ярцева М. О.

Профілактика найбільш поширених захворювань раннього віку у дітей — мешканців великого промислового міста.

46

Резюме. Проведено обстеження 117 дітей першого року життя — мешканців великого промислового міста та 245 дітей з міста з незначним антропогенним навантаженням. Виявлені порушення розвитку, імунітету та стану мікробіоти у дітей, які постійно мешкають в умовах промислового міста. Показано позитивний вплив профілактичного застосування пробіотиків на стан здоров'я даної групи дітей.

Ключові слова: діти, імунітет, мікробіоценоз, пробіотик.

 

 

Матвієнко Н. В., Лук'яненко О. В.

Порушення слуху у новонароджених та дітей раннього віку.

49

Резюме. У статті показано результати скринінгового обстеження слуху у 1076 новонароджених. Встановлено, що вагомим фактором ризику порушень слуху у новонароджених є недоношеність. Доведено необхідність проведення ехоскринінгу у новонароджених.

Ключові слова: порушення слуху, скринінгове обстеження, новонароджені.

 

 

Смоляр Н. І., Солонько Г. М., Дубецька -Грабоус І. С., Безвушко Е. В., Мощич О. П.

Підвищення ефективності профілактики раннього карієсу молочних зубів шляхом співпраці педіатрів та дитячих стоматологів.

51

Резюме. Враховуючи високі показники карієсу молочних зубів та сучасні фактори ризику його розвитку, розроблено комплекс профілактичних заходів, спрямованих на формування карієс-резистентної структури емалі у дітей. Визначена роль педіатра у профілактиці карієсу молочних зубів, спрямована на формування позитивної мотивації у батьків до проведення стоматологічної профілактики.

Ключові слова: карієс, молочні зуби, профілактика.

 

 

Безкаравайний Б. О., Соловйова Г. О., Репіна Г. І., Максименко Ю. В.

Особливості кардіореспіраторної адаптації недоношених новонароджених при виходжуванні методом кенгуру.

55

Резюме. У статті наведені результати добового моніторування ЕКГ з паралельним записом реопневмограми 30 недоношених дітей, які виходжувалися з використанням методу кенгуру, та 22 немовлят зі стандартним доглядом. Виявлено періодичне дихання з наявністю респіраторних пауз у всіх обстежених новонароджених та вірогідно виразнішу електричну нестабільність міокарда у дітей, матері яких не застосовували метод кенгуру.

Ключові слова: недоношений новонароджений, метод кенгуру, реопневмографія, добове моніторування ЕКГ.

 

 

Бережний В. В., Козачук В. Г., Глядєлова Н. П., Корнєва В. В., Корольова В. А., Ліщинська М. Р.

Сучасні аспекти терапії гострого стенозуючого ларинготрахеїту у дітей.

57

Резюме. Проведено оцінку клінічної ефективності і безпечності ректального введення преднізону (препарату Ректодельт 100) в порівнянні з застосуванням системного ГКС в поєднанні з іГКС у комплексному лікуванні гострого стенозуючого ларинготрахеїту (ГСЛТ). Переваги препарату дозволяють рекомендувати його для широкого клінічного застосування при ГСЛТ у дітей на всіх етапах надання ургентної медичної допомоги.

Ключові слова: гострий стенозуючий ларинготрахеїт, ургентна допомога, кортикостероїди, Ректодельт.

 

 

Овчаренко Л. С., Вертегел А. О., Андрієнко Т. Г., Редько І. І., Жихарева Н. В., Самохін І. В.

Ефективність назальної іригації спреєм «Аква Маріс» у дітей з частими повторними захворюваннями носоглотки.

62

Резюме. Досліджувалася ефективність та безпечність застосування назального спрею «Аква Маріс» для терапії і профілактики рекурентних аденоїдитів та/або аденотонзилітів у дітей віком 2–7 років. Позитивний вплив препарату зумовлений низкою ефектів: відновленням нормального функціонування бар'єрно-очисної функції назального епітелію; регенерацією цитоархітектоніки слизової оболонки носоглотки; ерадикацією патогенної і умовно-патогенної мікрофлори; підвищенням концентрації секреторного sIgA в слині; безпекою застосування.

Ключові слова: діти, риносинусит, аденоїдит, назальні іригації, Аква Маріс.

 

 

Боярська Л. Н., Подліанова О. І., Форул М. І., Мережко А. С.

Роль ЕКГ-скринінгу при виявленні ризику захворювань серця у школярів.

67

Резюме. Метою дослідження було показати, що раннє виявлення недіагностованого ризику серцевої патології у дітей шкільного віку можна полегшити, використовуючи ЕКГ-скринінг поряд із історією розвитку та фізикальним обстеженням.

Ключові слова: ЕКГ-скринінг, діти шкільного віку, ризик серцевої патології.

 

 

Ємець І. М.

Інноваційний організаційний підхід до лікування критичних вроджених вад серця.

70

Резюме. В роботі описано інноваційний організаційний підхід до лікування новонароджених з пренатально встановленим діагнозом критичної вродженої вади серця (КВВС) з акцентом на ранню хірургічну корекцію та використання аутологічної пуповинної крові. З вересня 2009 р. по серпень 2012 р. в Науково-практичному медичному центрі дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України були прооперовані 390 новонароджених з КВВС. За цей період запропонований підхід був застосований в 50 випадках. Новонароджені були госпіталізовані до Центру протягом першої години після народження. В доопераційному періоді пацієнти не потребували перебування у відділенні інтенсивної терапії, інтервенційних процедур, штучної вентиляції та медикаментозного лікування, що мало значний позитивний економічний ефект у порівнянні зі стандартними методами лікування КВВС. Середній вік на момент операції склав 3,9±1,1 години (2–6). Середній об'єм зібраної пуповинної крові становив 85±24 мл (50–140). Сорок (80%) новонароджених були прооперовані без використання компонентів гомологічної крові.

Ключові слова: пренатальна діагностика, неонатальна кардіохірургія, аутологічна пуповинна кров.

 

 

Бєлих Н. А.

Досвід застосування карбоцистеїну у дітей з гострими респіраторними захворюваннями.

74

Резюме. У статті наведені результати вивчення ефективності застосування препарату «Флюдітек» у лікуванні дітей старшого віку, хворих на ГРІ. Ефективність та безпечність препарату оцінювали за клінічною картиною, динамікою кашлю та оцінкою батьків та самих пацієнтів. Продемонстровано, що препарат «Флюдітек» має виразний терапевтичний ефект при лікуванні кашлю у дітей, хворих на гострі інфекційні захворювання, є безпечним у застосуванні.

Ключові слова: діти, гострі респіраторні захворювання, кашель, карбоцистеїн.

 

 

Торшхоева Л. Б., Глухарева Н. С., Заплатников А. Л.

Принципы рациональной терапии острых респираторных вирусных инфекций у детей.

79

 

 

Сучасні підходи до фітотерапії гострих і хронічних захворювань верхніх дихальних шляхів: світовий науковий досвід.

83

Резюме. У червні цього року відбувся міжнародний саміт Phytoniring Research and Experience Summit, в рамках якого було узагальнено світовий науковий досвід із застосування сучасних фітотерапевтичних препаратів у лікуванні застудних захворювань. Також представлені результати досліджень з вивчення ефективності препарату Імупрет.

Ключові слова: застудні захворювання, фітотерапевтичні препарати, фітоніринг, Імупрет, Бронхіпрет.

 

 

Недельська С. М., Кузнецова О. Д., Кляцька Л. І., Толмачова Ю. С.

Контроль за перебігом сезонної алергії у дітей на основі аеробіологічних досліджень зерен пилку та спор грибів м. Запоріжжя.

88

Резюме. Висвітлено проблему сезонної алергії, етіологічним чинником якої є пилок та спори пліснявих грибів. Встановлено зв'язок між сезонною симптоматикою та рівнем пилку/спор у повітрі.

Ключові слова: діти, гіперчутливість, аероалергени, моніторинг пилку та спор.

 

 

Аряєв М. Л., Шевченко І. М., Горностаєва Н. Ю., Кузьменко І. В., Тіткова О. В.

Клінічне значення урсодеоксихолевої кислоти у лікуванні атопічного дерматиту у дітей.

93

Резюме. Досліджувалася ефективність вживання урсодеоксихолієвої кислоти в комплексній терапії атопічного дерматиту у дітей. Найбільш ефективним методом відмічена комплексна терапія атопічного дерматиту з включенням препарату »Укрлів».

Ключові слова: діти, атопічний дерматит, »Укрлів».

 

 

Овчаренко Л. С., Вертегел А. А., Андриєнко Т. Г., Редько І. І., Жихарева Н. В., Самохін І. В.

Ефективність ентеросорбції препаратом «Атоксіл» у програмі терапії клінічних проявів харчової алергії у дітей.

97

Резюме. Проведено оцінку клінічної ефективності і безпечності застосування діоксиду кремнію у формі порошку для приготування суспензії («Атоксіл») у комплексній терапії харчової алергії у дітей віком від 1 до 5 років. Висока ефективність та відсутність побічної дії дозволяють рекомендувати включення Атоксілу в стандартну терапію клінічних проявів харчової алергії у дітей, починаючи з другого року життя.

Ключові слова: діти, харчова алергія, ентеросорбція, діоксид кремнію.

 

 

Шадрин О. Г., Клименко В. А., Карпушенко Ю. В., Адарюкова Л. М., Івахненко Е. С.

Сучасні підходи до ведення пацієнтів з харчовою алергією.

101

Резюме. У статті наведено алгоритм діагностики та лікування хворих з харчовою алергією. Алгоритм складено на підставі рекомендацій Національного інституту алергії та інфекційних захворювань США (NIAID, 2010), рекомендацій Всесвітньої Організації Алергологів DRACMA (Diagnosis and Rationale for Action against Cow's Milk Allergy, 2010) та з урахуванням власного досвіду авторів.

Ключові слова: діти, харчова алергія, діагностика, лікування.

 

 

Уська В. Р.

Ефективність застосування способу фізичної реабілітації дітей, хворих на бронхіальну астму, в комплексі лікування.

105

Резюме. Представлено спосіб фізичної реабілітації дітей, хворих на бронхіальну астму, що полягає у поєднанні 4-х вихідних положень постурального дренажу й ряду маніпуляційних втручань, та доведено його ефективність.

Ключові слова: бронхіальна астма, фізична реабілітація, діти.

 

 

Шумна Т. Є.

Клініко-анамнестичні особливості алергічних захворювань у дітей Запорізького регіону.

110

Резюме. Проведено порівняльне дослідження клініко-анамнестичних особливостей перебігу алергічних захворювань (АЗ) у дітей м. Запоріжжя та районів Запорізької області (Приморський, Бердянський). Установлено, що реалізація «атопічного маршу» з розвитком БА більш притаманна міським дітям, матері яких частіше мали патологію вагітності та пологів. Для дітей з АЗ характерний великий поліморфізм скарг і, як мінімум, два супутні захворювання. Комплексна оцінка клініко-анамнестичних особливостей АЗ у дітей дозволяє виявити фактори ризику розвитку алергійної патології для розробки індивідуалізованих профілактичних і лікувальних заходів, диференційованого підходу до прогнозування соціальної адаптації дитини та її здоров'я в цілому.

Ключові слова: алергічні захворювання, діти, клініко-анамнестичні особливості, велике промислове місто.

 

 

Марушко Ю. В., Тодика Ю. І.

Досвід використання урсодезоксихолевої кислоти у дітей з порушенням колоїдного складу жовчі.

115

Резюме. У даній статті проведено аналіз світової літератури з вивченням тенденцій терапевтичних підходів до ведення пацієнтів дитячого віку з біліарним сладжем. Вивчено ефективність застосування препарату урсодезоксихолевої кислоти на тлі цефтриаксон-ассоційованого сладжу.

Ключові слова: діти, жовчнокам'яна хвороба, урсодезоксихолева кислота, біліарний сладж, цефтриаксон.

 

 

Абатуров О. Є., Герасименко О. М.

Роль механізмів неспецифічного захисту у розвитку запалення слизової оболонки шлунка у дітей з хелікобактерною інфекцією.

120

Резюме. В статті наведені дані щодо ролі факторів вродженого імунітету в розвитку хронічного запалення слизової оболонки шлунка (СОШ) у дітей з хелікобактерною інфекцією. Показані особливості експресії TLR4 в біоптаті СОШ та вмісту sCD14 у сироватці крові дітей, хворих на хронічний гастродуоденіт, асоційований з Helicobacter pylori, в стадії загострення.

Ключові слова. Helicobacter pylori, хронічний гастродуоденіт, діти, TLR4, sCD14.

 

 

Бєлоусова О. Ю.

Дисбіоз кишечнику при функціональному закрепі у дітей та його корекція синбіотиком Лактіалє.

123

Резюме. Вивчалися можливості застосування синбіотика Лактіалє з метою корекції кишкового біоценозу при функціональному закрепі у дітей дошкільного віку. Ефективність Лактіалє дозволяє рекомендувати його для широкого клінічного застосування у педіатричній практиці.

Ключові слова: діти дошкільного віку, функціональний закреп, дисбіоз кишечнику, Лактіалє.

 

 

Мазур В. І., Шумна Т. Є.

Стан гепатобіліарної системи і підшлункової залози у дітей з алергічними захворюваннями та дермореспіраторним синдромом.

128

Резюме. У статті наведені результати обстеження і лікування 175 дітей (93 хлопчики і 82 дівчинки) віком від 3 до 18 років з алергічною патологією. У 66% дітей з алергічними захворюваннями до патологічного процесу залучався шлунково-кишковий тракт. Виявлені зміни підшлункової залози і печінки при алергічних захворюваннях зворотні і можуть трактуватися як реактивні зміни. В комплексну терапію дітей основної групи (56 хлопчиків і 44 дівчинки) було включено тіотриазолін. Результати дослідження свідчать про доцільність включення цього препарату в комплексну терапію алергічних захворювань у дітей.

Ключові слова: алергічні захворювання, дермореспіраторний синдром, підшлункова залоза, печінка.

 

 

Абатуров О. Є., Завгородня Н. Ю.

Проліферативна активність та антимікробна резистентність слизової оболонки шлунка при хронічних НР-асоційованих гастритах у дітей.

132

Резюме. У статті наведені дані дослідження змін проліферативного потенціалу епітеліоцитів слизової оболонки шлунка та продукції місцевих факторів вродженого мукозального захисту бета-дефензинів при хронічних НР-асоційованих гастритах у дітей.

Ключові слова: хронічний гастрит, НР-інфекція, маркер проліферації, бета-дефензини, діти.

 

 

Хоменко В. Є.

Функціональні гастроінтестинальні розлади у дітей cтаршого віку.

135

Резюме. У статті викладено сучасні уявлення (згідно з Римськими критеріями ІІІ) про етіопатогенез, клініку, діагностику та терапію функціональних гастроінтестинальних розладів у дітей старшого віку.

Ключові слова: функціональні гастроінтестинальні розлади, діти, Римські критерії ІІІ.

 

 

Карнаух О. В., Шутова О. В.

Особливості ремінералізуючого потенціалу ротової рідини у дітей із захворюванням гастродуоденальної ділянки.

141

Резюме. Були обстежені 40 пацієнтів з патологією гастродуоденальної ділянки та 20 пацієнтів без даної патології. У пацієнтів основної групи виявлені зміни у складі ротової рідини, які є факторами ризику розвитку патології твердих тканин зубів.

Ключові слова: гастродуоденальна патологія, ротова рідина, зуби.

 

 

Комбинированный фитопрепарат против инфекций мочевыводящих путей.

144

Усачова О. В., Сіліна Є. А., Конакова О. В., Денисенко І. Г., Курочкіна Т. И.

Особливості перебігу тяжких форм вродженої цитомегаловірусної інфекції (клінічний випадок).

147

Резюме. Стаття присвячена описанню клінічного перебігу тяжких форм вродженої цитомегаловірусної інфекції. Наведено клінічний випадок хвороби, вказано на проблемні питання щодо діагностики та лікування цієї патології у новонароджених.

Ключові слова: вроджена цитомегаловірусна інфекція, новонароджені, тяжкі форми, діагностика, клініка, лікування.

 

 

Нагорна Н. В., Бордюгова О. В., Муравська К. В., Мокрик І. Ю., Карташова О. С.

Синдром Ді Джорджі: від класичної тріади до різноманіття клінічних проявів.

151

Резюме. Синдром Ді Джорджі — вроджений імунодефіцит з дефектом Т-клітинного імунітету, гіпопаратірезом та пороками серця і великих судин. В основі захворювання лежать порушення ембріонального розвитку похідних III і IV зябрових дуг, що призводить до гіпо-/аплазії тимусу, паращитоподібних залоз та вад серця і магістральних судин. У роботі наведені 3 особисті спостереження синдрому Ді Джорджі у дітей з різноманітною комбінацією клінічних симптомів. У першому випадку мала місце недооцінка класичних симптомів на догоспітальному етапі, що обумовило ускладнений перебіг раннього післяопераційного періоду. У другому випадку наявність аномалій головного мозку спричинила виразну неврологічну симптоматику. Особливостями третього випадку були пренатальна діагностика вади серця, множинні прояви патології центральної нервової системи, лицеві дисморфії.

Ключові слова: синдром Ді Джорджі, вроджений імунодефіцит, тимус.

 

 

Глядєлова Н. П.

Досвід застосування рослинних противірусних препаратів в терапії та профілактиці грипу та інших гострих респіраторних вірусних інфекцій у дітей (огляд літератури).

156

Резюме. Проблема ефективного і безпечного лікування і профілактики грипу та інших гострих респіраторних вірусних інфекцій є однією з актуальних проблем клінічної педіатрії. У статті узагальнено дані щодо застосування противірусних препаратів для лікування та профілактики ГРВІ у дітей. Наведено огляд літературних джерел, присвячених фармакологічним властивостям вітчизняних рослинних противірусних препаратів рослинного походження Імунофлазід, Протефлазід. Аналіз клінічних результатів їх застосування у дітей з гострою респіраторною вірусною інфекцією доводить доцільність включення цих препаратів у терапевтичні і профілактичні схеми.

Ключові слова: діти, грип, гострі респіраторні вірусні інфекції, противірусні препарати, лікування, профілактика, Імунофлазід, Протефлазід.

 

 

Котлова Ю. В., Печерська К. В., Курочкіна Т. І.

Харчування та оцінка фізичного розвитку дітей, народжених з дуже низькою та екстремально низькою масою тіла, на першому році життя (огляд літератури).

162

Резюме. В огляді літератури наведені сучасні дані про особливості фізичного розвитку та вигодовування на першому році дітей, що народилися з ДНМТ та ЕНМТ. Обговорюються питання ентерального харчування, надані практичні рекомендації введення прикормів недоношеним малюкам. Продемонстрована оцінка їх фізичного розвитку та обсяг лабораторного контролю.

Ключові слова: недоношена дитина, ранній дитячий вік, харчування, фізичний розвиток.

 

 

Мочалова Г. О.

Стан здоров'я інтелектуально обдарованих дітей.

166

Резюме. Вивчався стан здоров'я 157 інтелектуально обдарованих молодших школярів. Виявлено велику частоту вегетативних дисфункцій, астеноїдного і дигестивного соматотипів, зниженого фізичного розвитку, переважно симпатикотонічний тип вегетативної регуляції і гіперсимпатикотонічну реактивність. Встановлено більш сформовані альфа- та бета-ритми, підвищений рівень адреналіну і знижений вміст серотоніну.

Ключові слова: діти, інтелект, стан здоров'я.

 

 

Подгузничные страсти, или вредны ли подгузники?

169