ПЕРИНАТОЛОГІЯ І ПЕДІАТРІЯ № 1 – 2014

 • Науково - практичний журнал
 • ISSN: 2412-4613 (Online)
  ISSN: 1992-5891 (Print)

 • DOI:
 • 10.15574/PP
 • Наклад -
 • 8000 прим.
 • Формат видання -
 • 290Х210 мм
 • Періодичність -
 • щоквартально, 4 номери на рік

Зміст

стр. 5 Що з'явилося нового за період 2013 року в неонатології: актуальна інформація І.Н. Матвієнко PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA.2014.1(57):5-8; DOI 10.15574/PP.2014.57.5
стр. 9 Прегравідарна підготовка — провідний фактор формування здоров'я дитини Удовіка Н. А. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA.2014.1(57):9-11; DOI 10.15574/PP.2014.57.9
стр. 12 Роль лептину у формуванні метаболічного синдрому в дітей Громнацька Н. М. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA.2014.1(57):12-16; DOI 10.15574/PP.2014.57.12
стр. 17 Етапне формування, оцінка та підтримка прихильності до високоактивної антиретровірусної терапії ВІЛ-інфекції в дітей Котова Н. В., Грищенко Н. В. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA.2014.1(57):17-22; DOI 10.15574/PP.2014.57.17
стр. 23 Стан цитокінової системи при гнійних менінгітах у дітей першого року життя І.Б. Єршова, Г.О. Мочалова, Т.Ф. Осипова, Л.М. Осичнюк PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA.2014.1(57):23-25; DOI 10.15574/PP.2014.57.23
стр. 26 Сучасні проблеми діагностики та лікування гастрошизису (огляд літератури) Слєпов О. К., Грасюкова Н. І., Весельський В. Л., Гордієнко І. Ю., Сорока В. П., Пономаренко О. П., Мигур М. Ю., Скиба О. С., Матвійчук Р. Г. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA.2014.1(57):26-32; DOI 10.15574/PP.2014.57.26
стр. 33 Тяжка вроджена нейтропенія в дітей Волоха А. П. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA.2014.1(57):33-37; DOI 10.15574/PP.2014.57.33
стр. 38 До питання формування еубіозу кишечника при штучному вигодовуванні дітей грудного віку Шадрін О.Г., Місник В.П., Пономарьова І.Г., Кліменко Л.А. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA. 2014. 1(57):38-42; DOI 10.15574/PP.2014.57.38
стр. 43 Вплив кисломолочної продукції на мікробіоценоз та місцевий імунітет кишечника у дітей раннього віку: результати дослідження Матвієнко І. М., Квашніна Л. В., Родіонов В. П., Кравченко О. М. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA. 2014. 1(57):43-50; DOI 10.15574/PP.2014.57.43
стр. 51 Фактори ризику та прогнозування розвитку функціональних і хронічних запальних захворювань кишечнику в дітей раннього віку Марушко Р.В. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA.2014.1(57):51-55; DOI 10.15574/PP.2014.57.51
стр. 56 Стан гепатобіліарної системи у дітей раннього віку з ураженням печінки за даними ультразвукової діагностики Шадрін О. Г., Чернега Н. Ф., Тарасюк Б. А. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA.2014.1(57):56-58; DOI 10.15574/PP.2014.57.56
стр. 59 Синдром Рубінштейна—Тейбі в педіатричній неврології Шевченко О. А. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA.2014.1(57):59-67; DOI 10.15574/PP.2014.57.59
стр. 68 Активація Толл-подібних рецепторів у повноцінній імунній відповіді Осипчук Д. В., Донськой Б. В., Чернишов В.П. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA. 2014. 1(57):68-73; DOI 10.15574/PP.2014.57.68
стр. 74 Характеристика якості життя у дітей із первинними імунодефіцитами Бондаренко А. В. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA.2014.1(57):74-77; DOI 10.15574/PP.2014.57.74
стр. 78 Поширеність тиреоїдної патології та функціональних гастроінтестинальних розладів серед дітей молодшого шкільного віку Маменко М. Є., Бугаєнко О. О. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA.2014.1(57):78-81; DOI 10.15574/PP.2014.57.78
стр. 82 Захворюваність та поширеність нефропатій у дітей міста Харкова в умовах екологічного благополуччя сьогодення Головачова В. О. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA.2014.1(57):82-85; DOI 10.15574/PP.2014.57.82
стр. 86 Сучасні підходи до викладання дисципліни «Педіатрія» студентам IV курсу медичного факультету на кафедрі факультетської педіатрії як засіб формування їх креативної особистості Шумна Т. Є. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA.2014.1(57):86-89; DOI 10.15574/PP.2014.57.86
стр. 90 Аналіз факторів ризику атопічного дерматиту у дітей першого року життя Аряев М. Л., Шевченко І. М., Тіткова О. В. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA.2014.1(57):90-93; DOI 10.15574/PP.2014.57.90
стр. 94 Особливості запальних та протизапальних цитокінів при негоспітальній пневмонії в дітей першого року життя, які народились з дуже малою масою тіла Булат Л. М., Олійник В. С. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA. 2014. 1(57):94-96; DOI 10.15574/PP.2014.57.94
стр. 97 Проблема корекцiї дислiпiдемiї в пiдлiткiв з артерiальною гiпертензiею Головченко Н. М., Сульженко М. Ю., Андрєєва Л. В., Кузнецова М. О. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA. 2014. 1(57):97-100; DOI 10.15574/PP.2014.57.97
стр. 101 Стан здоров'я дітей, які перенесли перинатальне гіпоксичне ураження центральної нервової системи Касян C. М., Тарасова І. В., Клименко Т. М. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA. 2014. 1(57):101-104; DOI 10.15574/PP.2014.57.101
стр. 105 Клініко-лабораторні критерії ефективності раннього відновного лікування недоношених дітей із гіпоксичним ушкодженням центральної нервової системи Кислова Ю. О., Мазулов О. В., Сергета Д. П., Кондратюк О. Ю. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA.2014.1(57):105-108; DOI 10.15574/PP.2014.57.105
стр. 109 Особливості функціонального стану серцево-судинної системи підлітків і елементний баланс організму Слюсаренко А. Е. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA. 2014. 1(57):109-112; DOI 10.15574/PP.2014.57.109
стр. 113 Взаємозв'язок характеристик когнітивних функцій міських підлітків із вмістом макро- і мікроелементів в організмі (результати лонгітюдного спостереження) Залата О. О. PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA.2014.1(57):113-116; DOI 10.15574/PP.2014.57.113
стр. 117 Перелік кандидатських дисертацій, затверджених ПК «Педіатрія» НАМН та МОЗ України до виконання у ІІІ–ІV кварталі 2013 р.