• Профілактика акушерської та перинатальної патології при використанні родинно орієнтованих технологій під час вагітності та пологів

Профілактика акушерської та перинатальної патології при використанні родинно орієнтованих технологій під час вагітності та пологів

HEALTH OF WOMAN. 2017.3(119):79–81; doi 10.15574/HW.2017.119.79

Вдовиченко С. Ю.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ

Мета дослідження: зниження частоти акушерскої та перинатальной натальної патології на підставі використання родинно орієнтованих технологій під час вагітності та партнерських пологів.

Матеріали та методи. Відповідно до поставленої мети дослідження були проведені у три етапи: на першому етапі був проведений ретроспективний аналіз клінічного перебігу 26 291 вагітності і пологів за 2010–2014 рр.; на другому етапі був проведений проспективний аналіз розродження 300 жінок (основна, 1-а, група), яких було проведено за розробленим нами алгоритмом ведення жінок з використанням родинно орієнтованих технологій; як 2-а група, порівняння, було проаналізовано 300 пологів без участі партнера; на третьому етапі були вивчені медико-соціальні особливості у 100 жінок, у яких були використані родинно орієнтовані технології, та їхніх чоловіків, а також у 100 лікарів акушерів-гінекологів.

Результати. Клінічний перебіг вагітності та пологів при використанні родинно орієнтованих технологій та партнерських пологів характеризується зниженням частоти ускладнень під час гестації та пологів – анемії вагітних (на 4,3±0,4%); плацентарної дисфункції (на 9,6±0,9%); затримки розвитку плода (на 5,3±0,5%); аномалій пологової діяльності (на 9,7±0,9%); дистресу плода (на 1,0±0,1%); кесаревих розтинів (на 6,0±0,6%); порушень контрактильної активності матки після пологів (на 9,3±0,9%); ранової інфекції (на 1,7±0,1%), підвищенням частоти нормогалактії (на 11,0±1,0%) та зменшенням гіпогалактії різного ступеня (на 6,0±0,6%). Крім того, спостерігається підвищення частоти народження дітей з оцінкою за шкалою Апгар більше 7 балів (на 5,6±0,5%); зменшення порушень постнатальної адаптації новонароджених (на 6,7±0,6%) та відсутність плодових втрат. Розроблений алгоритм дозволяє підняти рівень позитивного відношення лікарів зі стажем до 10 років на 21,2±2,2% та зі стажем більше 10 років – на 16,2±1,6%, а також знизити рівень агресивного ведення пологів на 21,2±2,1%.

Заключення. Результати проведених досліджень свідчать, що використання родинно орієнтованих технологій під час вагітності та пологів за розробленим нами алгоритмом дозволяє покращити акушерські та перинатальні результати розродження, що є підставою для широкого використання їх у практичній охороні здоров’я.

Ключові слова: родинно орієнтовані технології, вагітність, пологи, профілактика.

Література:
1. Абрамченко В.В. Индукция родов и их регуляция простагландинами / В.В. Абрамченко, P.A. Абрамян; Руководство для врачей. – Элби: СПб, 2010. – 288 с.

2. Глаголева Е.А. Методы оценки психологического статуса в акушерстве / Е.А. Глаголева, О.И. Михайлова, A.A. Балушкина // Русский медицинский журнал. – 2010. – № 9. – С. 9–10.

3. Костенко О.Ю. Оцінка ефективності епідуральної анестезії при індукції пологової діяльності на тлі недостатньо підготовлених пологових шляхів / О.Ю. Костенко, І.В. Гужевська, О.С. Лобода // Педіатрія, акушерство та гінекологія. – 2013. – №3. – С. 73.

4. Маркін Л.Б. Профілактика слабкості пологової діяльності/ Л.Б. Маркін, М.М. Кучерова // Педіатрія, акушерство та гінекологія. – 2010. – № 2. – С. 80–82.

5. Радзинский В.Е. Акушерский риск. Максимум информации – минимум опасности для матери и младенца / В.Е. Радзинский. – М., 2011. – 285 с.

6. Сергієнко С.М. Особливості клінічного перебігу вагітності та пологів у жінок різних соматотипів / С.М. Сергієнко // Педіатрія, акушерство та гінекологія. – 2010. – № 5. – С. 78–80.

7. Ayar A. Homocysteine-induced enhancement of spontaneous contractions of myometrium isolated from pregnant women / A. Ayar, H. Celik, O. Ozcelik // Acta Obstet. Gyn. Scand. – 2013. – Vol. 182, № 9. – P. 789–793.

8. Ben Regaya L. Role of deambulation during labour: A prospective randomized study / L. Ben Regaya, R. Fatnassi, A. Khlifi // J Gynecol Obstet Biol Reprod (Paris). – 2013. – P. 6–10.

Зміст журналу Текст статті