• Поліомієліт: нові виклики на шляху до ерадикації

Поліомієліт: нові виклики на шляху до ерадикації

SOVREMENNAYA PEDIATRIYA.2017.3(83):27-37; doi 10.15574/SP.2017.83.27

Циганчук О. М.
ДУ «Інститут інфекційних хвороб та епідеміології імені Л.В. Громашевського» НАМН України, м. Київ

Мета. Оцінити епідситуацію з поліомієліту в Україні та визначити шляхи підтримки статусу вільної від поліомієліту території.

Матеріали та методи. Проаналізовано результати епідеміологічного нагляду за гострими в'ялими паралічами (ГВП)/поліомієлітом; статистичні звіти МОЗ України.

Результати та обговорення. Починаючи з 2008 р., в Україні почали знижуватися показники охоплення щепленнями, зокрема й проти поліомієліту. У зв'язку з цим у 2012 р. за висновками 7-го засідання Незалежної ради по моніторингу щодо виконання Програми глобальної ерадикації поліомієліту (29–31 жовтня 2012 р., Лондон), Україну було віднесено до країн високого ризику циркуляції «дикого» поліовірусу в разі його завозу (поряд із країнами Африканського Рогу, Кенією, Лівією, Сомалі, Угандою, Єменом). Незважаючи на те, що ситуація з імунопрофілактики поліомієліту в Україні була оцінена як критична, та той факт, що це питання неодноразово піднімалося, починаючи від наукової спільноти до управлінських рівнів, показники охоплення 3 дозами поліомієлітної вакцини і надалі залишалися вкрай низькими (2007 р. — >98%, 2008 р. — 90,9%, 2009 р. — 80,6%, 2010 р. — 57,3%, 2011 р. — 54,3%, 2012 р. — 73,7%, 2013р. — 72,0 %). При необхідному рівні не менше 95% особливо критичного значення вони набули в 2014 (44,7%) та наступному роках (на 01.08.2015 р. — 17,3%). Наслідком стало формування вакциноспоріднених варіантів поліовірусу (ВСПВ). 3 штами ВСПВ2 виявлено в 2014 р., а в 2015 р. було зареєстровано спалах поліомієліту (2 випадки), викликаний циркулюючим ВСПВ1. У відповідь на спалах протягом жовтня 2015 р. — лютого 2016 р. проведено 3 тури вакцинації дітей оральною поліомієлітною вакциною (2 тури — вікова група 2 міс. — 6 років; 3-й тур — 2 міс. — 10 років) із рівнями охоплення відповідно 64,4%, 71,7% та 80,7%. Надалі до 17.04.2016 р. тривала «підчищаюча» імунізація. Проведені заходи дали змогу дещо покращити стан охоплення щепленнями, а саме частка дітей віком до 1 року, що отримали 3 щеплення (інактивована + оральна вакцина), склала 90,1%. У той же час, у 10 адміністративних регіонах ці показники були нижче 90%. При охопленні щепленнями нижче 90% втрачається основна функція вакцинопрофілактики — формування колективного захисту.

Висновки. Для збереження Україною статусу території, вільної від поліомієліту, необхідним є постійне підтримання 95% рівня рутинної імунізації; проведення доохоплення імунізацією дітей вікової групи до 10 років, хто не отримав необхідні щеплення за віком; здійснення належного епідеміологічного нагляду за ГВП/поліомієлітом та іншими ентеровірусними інфекціями; посилення вірусологічного моніторингу стічних вод.

Ключові слова: діти, поліомієліт, гострий в'ялий параліч, ерадикація, імунізація.

Література

1. Демчишина І. В. Циркуляція вакциноспоріднених поліовірусів в умовах ерадикації поліомієліту : дис. … канд. мед. наук : 14.02.02 / Демчишина Ірина Вікторівна. — Київ, 2008. — 175 с.

2. Вакциноасоційований паралітичний поліомієліт в Україні та шляхи його зниження / Задорожна В.І., Зубкова Н.Л., Демчишина І.В., Доан С.І. // Проблеми військової охорони здоров'я: зб. наук. пр. військово-медичної академії. — Київ, 2007. — Вип. 19. — С.208—217.

3. Сучасний стан захворюваності на актуальні інфекції, керовані засобами імунопрофілактики (кір, краснуха, поліомієліт) [та ін.] / В.І. Задорожна, Л.М. Чудна, І.Л. Маричев [Електронний ресурс] // Профілактична медицина. — 2014. — №1–2. — С. 50—56. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/Pmed_2014_1—2_11.

4. Історія поліомієліту в Україні та перспективи на майбутнє / В.І. Задорожна, С.І. Доан, І.В. Демчишина [та ін.] // Сучасні інфекції. — 2005. — №1. — С.4—10.

5. Оценка инактивированной вакцины в иммунопрофилактике полиомиелита в Украине / А.Ф. Фролов, В.И. Задорожная, О.П. Сельникова [та ін.] // Журнал микробиол., эпидемиол. и иммунобиол. — 2005. — №1. — С.49—57.

6. Эпидемиологический надзор за полиомиелитом на этапе его ликвидации: пособие для врачей / Шляхтенко Л.И., Лялина Л.В., Третьякова В.И., Ясинский А.А. — Санкт-Петербург, 2000. — 32 с.

7. CDC. Tracking progress toward global polio eradication, 2010—2011. MMWR 2012. — Vol.61. — P.265—269.

8. Emergence of vaccine-derived polioviruses, Democratic Republic of Congo, 2004—2011 / N. Gumede, O. Lentsoane, C.C. Burns [et al.] // Emerg. Infect. Dis. — 2013. — Vol.19. — P.1583—1589. https://doi.org/10.3201/eid1910.130028; PMid:24047933 PMCid:PMC3810735

9. Global polio eradication initiative strategic plan: 2004—2008. — WHO: Switzerland, 2003. — 40 p.

10. Global Polio Eradication Initiative. Polio eradication and endgame strategic plan (2013—2018). Geneva, Switzerland: World Health Organization, Global Polio Eradication Initiative; 2013. [Electronic resource]. — URL: http://www.polioeradication.org/portals/0/document/resources/strategywork/endgamestratplan_20130414_eng.pdf.

11. Identification of vaccine-derived polioviruses using dual-stage real-time RT-PCR / D.R. Kilpatrick, K. Ching, J. Iber [et al.] // J. Virol. Meth. — 2014. — Vol.197. — P.25—28. https://doi.org/10.1016/j.jviromet.2013.11.017; PMid:24321704

12. Multiple independent emergences of type 2 vaccine-derived polioviruses during a large outbreak in northern Nigeria / C. Burns, J. Shaw, J. Jorba, [et al.] // J. Virol. — 2013. — Vol.87. — P.4907—4922. https://doi.org/10.1128/JVI.02954-12; PMid:23408630 PMCid:PMC3624331

13. Poliomyelitis outbreak spreads across Yemen; case confirmed in Indonesia // Weekly epidemiology record. — 2005. — Vol.80, №18. — Р.157—158.

14. Poliomyelitis, Indonesia // Weekly epidemiology record. — 2005. — Vol.80, №23. — P. 201—202.

Зміст журналу Текст статті