• Підвищення ефективності хірургічної допомоги дітям з хворобою Гіршпрунга з огляду на сучасні діагностичні можливості

Підвищення ефективності хірургічної допомоги дітям з хворобою Гіршпрунга з огляду на сучасні діагностичні можливості

Paediatric Surgery.2017.4(57):97-102; doi 10.15574/PS.2017.57.97

Горбатюк О. М., Гончар В. В.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

Мета – вивчити діагностичну значущість інструментальних, морфологічних і гістохімічних методів дослідження при вроджених вадах розвитку (ВВР) товстої кишки у дітей та їх роль у визначенні хірургічної тактики.
Пацієнти і методи. Обстежено 847 пацієнтів з хронічними запорами та іншими розладами ШКТ у період з 2007 до 2016 року. З них 119 (14,05%) дітей мали ВВР, серед яких хвороба Гіршпрунга (ХГ) склала 36,13%. Для контролю ефективності діагностики та лікування дітей з ХГ визначали клінічні, інструментальні, морфологічні і гістохімічні показники до і після лікування.
Результати. За результатами проведеного діагностичного пошуку було виявлено 36,13% пацієнтів з ХГ, 45,38% – з іншими дисгангліозами товстої кишки (інтестинальна дисплазія типу А і В, гіпогангліоз, незрілість гангліонарних клітин), 2,52% – з муковісцидозами і 15,97% – з іншою вродженою патологією. Визначено, що точність діагностики ВВР товстої кишки у дітей підвищується завдяки проведенню гістологічних і гістохімічних досліджень біопсійного клінічного матеріалу ураженої кишки. Іригографія та інтраопераційна візуальна оцінка ураженого кишкового сегмента є неточними діагностичними заходами і нерідко призводять до помилок у визначенні меж резекції кишки.
Висновки. Попередній діагноз ВВР товстої кишки, зокрема ХГ, встановлюється за результатами контрастної іригографії, яка не завжди є достовірною, особливо у новонароджених і немовлят. Основним методом діагностики ХГ, крім анамнезу, клініки, іригографії, є гістологічне дослідження біопсійного матеріалу ураженого сегмента кишки. Ефективність хірургічної допомоги дітям з ХГ підвищується завдяки своєчасній верифікації діагнозу на морфологічному і гістохімічному рівнях. Патоморфологами має бути верифікована і транзитна зона. Комплексне застосування рентгенологічного, морфологічного і гістохімічного методів обстеження дозволяє своєчасно встановити діагноз ХГ у дітей майже зі 100% достовірністю і застосувати адекватну хірургічну тактику, включаючи визначення меж зони резекції.
Ключові слова: хвороба Гіршпрунга, діагностика, лікування.