• Перший досвід застосування малоінвазивних технологій у лікуванні кільоподібної деформації грудної клітки у дітей

Перший досвід застосування малоінвазивних технологій у лікуванні кільоподібної деформації грудної клітки у дітей

PAEDIATRIC SURGERY.2017.1(54):9-18; doi 10.15574/PS.2017.54.9

Аксельров М. А., Сахаров С. П., Кернс А. В.
ФДБОЗ ВО «Тюменський державний медичний університет», Росія
Обласна клінічна лікарня №2 м. Тюмень, Росія

У статті показано перший досвід корекції кільоподібної деформації грудної клітки у дітей. Двом пацієнтам, з хорошим безпосереднім результатом, застосована малоінвазивна методика торакопластики.

Ключові слова: кільоподібна деформація грудної клітки, торакопластика, діти.

Література

1. Ашкрафт К. Ч. Детская хирургия / К. Ч. Ашкрафт, М. Холдер. – Санкт-Петербург, 1996. – Т. 1. – С. 168–184.

2. Виноградов А. В. Психологический статус детей и подростков с деформацией грудной клетки: автореф. дис…. канд. мед. наук / А. В. Виноградов. – Москва, 2004. – С. 24–36.

3. Дмитриенко А. П. Хирургическая коррекция килевидной деформации грудной клетки у детей с использованием малоинвазивных технологий: дис. … канд. мед. наук / А. П. Дмитриенко. – Омск, 2014. – 107 с.

4. Жила Н. Г. Варианты моделирующей торакопластики при килевидной деформации грудной клетки у детей / Н. Г. Жила // Детская хирургия. – 1999. – № 1. – С. 7–10.

5. Лікування вродженої кілеподібної деформації грудної клітки та початкових стадій сколіозу у дітей / Погорілий В. В., Кукуруза Ю. П., Лойко Є. Є. [та ін.] // Актуальні проблеми діагностики, лікування та реабілітації дітей з травмами та захворюваннями опорно-рухового аппарату: матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. уч., 14–15 квітня 2011 р., Київ. – С. 161.

6. Малоинвазивный способ передней пластики – новый метод лечения врожденной килевидной деформации грудной клетки у детей / Шульга Д. И., Лойко Е. Е., Сасюк А. И., Доброванов А. Е. // Новые технологии в педиатрии и детской хирургии: материалы Республиканской науч.-практ. конф., Алушта, 28–29 октября 2010 г.

7. Разумовский А. Ю. Опыт хирургического лечения килевидной деформации грудной клетки у детей / А. Ю. Разумовский, М. О. Савчук // Детская хирургия. – 2011. – № 1. – С. 4–8.

8. Результати застосування малоінвазивної хірургії при лікуванні вродженої кілеподібної деформації грудної клітки у дітей / Погорілий В. В, Сасюк А. І., Лойко Є. Є. [та ін.] // Торакальна хірургія України сьогодні: виклики та шляхи їх подолання: матеріали Симпозіуму з міжнародною участю, присвяченого 40 річчю заснування кафедри торакальної хірургії і пульмонології НМАПО ім. П. Л. Шупика, 1–2 жовт. 2015 р., м. Київ. – С. 50–51.

9. Шульга Д. І. Результати лікування вродженої кілеподібної деформації грудної клітки у дітей / Д. І. Шульга, А. І. Сасюк, Є. Є. Лойко // Нове у медицині сучасного світу»: збірник тез наук. робіт учасників міжнар. наук.-практ. конф. (м. Львів, 28–29 листопада 2014 року). – Львів: ГО «Львівська медична спільнота», 2014. – Ч. 1. – С. 88–91.

10. Fonkalsrud E. W. Open repair of pectus excavatum and carinatum deformities with minimal cartilage resection / E. W. Fonkalsrud, J. Mendoza // Am. J. Surg. – 2006. – Vol. 6. – P. 779–784. https://doi.org/10.1016/j.amjsurg.2005.12.012; PMid:16720148

11. Haej S. A. Pectus carinatum successfully treated with bracing – a case report / S. A. Haej // Int. Orthop. – 1995. – Vol. 19. – P. 332–333.