• Переваги методу одноетапної орхіпексії порівняно з іншими лапароскопічними втручаннями при лікуванні абдомінальної форми крипторхізму у дітей

Переваги методу одноетапної орхіпексії порівняно з іншими лапароскопічними втручаннями при лікуванні абдомінальної форми крипторхізму у дітей

PAEDIATRIC SURGERY.2017.1(54):76-83; doi 10.15574/PS.2017.54.76

Волошин Ю. Л.
Житомирська обласна дитяча клінічна лікарня, Україна

Мета: покращити результати діагностики та лікування пацієнтів з абдомінальною формою крипторхізму шляхом розробки нового підходу до хірургічного лікування із застосуванням лапароскопічних технологій та методики зварювання живих м’яких тканин; порівняти результати оперативних втручань у дітей з даною патологією, проведених за допомогою різних лапароскопічних методик; проаналізувати віддалені результати ультразвукового обстеження яєчок у різних вікових групах.

Пацієнти і методи. У роботі узагальнено досвід лікування 119 хворих з підозрою на абдомінальну форму крипторхізму, які знаходились на лікуванні у хірургічному відділенні Житомирської обласної дитячої клінічної лікарні в період з 2000 по 2015 роки.

Результати. Оперативне втручання за методикою одномоментної орхіпексії проведено 29 (24%) пацієнтам. Прооперовані за методом Fowler-Stephens І етап 43 (36%) дитини. За методом відеоасистованої орхіпексії (діагностична лапароскопія + паховий доступ) було прооперовано 23 (19,5%) дитини. Не увійшли у порівняльну характеристику методів оперативного втручання 24 (20,5%) дитини, у яких при оперативних втручаннях яєчко або не візуалізовувалося в черевній порожнині, або було виявлено гіпоплазію, аплазію чи анорхізм.

Висновки. Комплексна оцінка ефективності лікування дітей з абдомінальною формою крипторхізму в групах дослідження та порівняння підтверджує, що методика одноетапної орхіпексії з використанням тканинозберігаючого високочастотного електрозварювання живих м›яких тканин дозволила значно покращити результати лікування пацієнтів із даною патологією, оскільки гіпоплазія яєчка зберігалась тільки до шестимісячного віку у двох пацієнтів (усього 29 хворих, р<0,05), а у віці після року її не було у жодного з пацієнтів. Індекс резистентності, ПСШ та КДШ відповідали нормі до однорічного віку у всіх групах пацієнтів. Дослідження ефективності хірургічного лікування хворих із черевною формою крипторхізму продемонструвало перевагу одноетапної орхіпексії.

Ключові слова: крипторхізм, діти, лапароскопія, лікування.

Література

1. Васильев А. Ю. Ультразвуковая диагностика в детской андрологии и гинекологии / Васильев А. Ю., Ольхова Є. Б. – Москва: ГЕОТАР–Медия, 2008. – С. 79–83.

2. Використання ендовідеохірургії діагностиці та лікуванні черевної форми крипторхізму у дітей / Галінський Є. Ю., Могиляк О. І., Толстанов О. К. [та ін.] // Хірургія дитячого віку. – 2005. – № 2. – С. 20–23.

3. Використання ендовідеохірургії у діагностиці та лікуванні черевної форми крипторхізму у дітей / О. К. Толстанов, П. С. Русак, Д. В. Шевчук, Р. П. Белей // Хірургія дитячого віку. – 2010. – №3. – С. 19–22.

4. Волошин Ю. Л. Сучасні підходи в діагностиці та лікуванні абдомінальної форми крипторхізму в дітей / Ю. Л. Волошин // Хірургія дитячого віку. – 2014. – № 1–2. – С. 107–111.

5. Волошин Ю. Л. Хірургічне лікування яєчок, що не пальпуються, у дітей / Ю. Л. Волошин // Хірургія дитячого віку. – 2015. – № 3–4 (48–49). — С. 100–106.

6. Горбатюк О. М. Неопущені яєчка у новонароджених / О. М. Горбатюк // Неонатологія, хірургія та перинатальна медицина. – 2011. – № 2. – С. 62–65.

7. Дронов А. Ф. Ендоскопическая хирургия у детей / А. Ф. Дронов, И. В. Поддубний, В. Н. Котлобовский. – Москва: ИД «ГЭОТАР-мед», 2002. – С. 440.

8. Лапароскопічна хірургія дитячого віку: навчально-методичний посібник / Русак П. С., Данилов О. А., Кукуруза Ю. П., Рибальченко В. Ф. – Житомир–Київ: НМАПО ім. П. Л. Шупика, ВНМУ ім. М. І. Пирогова, 2006. – 128 с.

9. Місце малоінвазивних технологій в діагностиці та лікуванні черевної форми крипторхізму у дітей / Русак П. С., Переяслов А. А., Шевчук Д. В. [та ін.] // Галицький лікарський вісник. – 2012. – Т. 19, № 3. – С. 100–101.

10. Особливості лікування абдомінальної форми крипторхізму / Толстанов О. К., Данилов О. А., Русак П. С., Волошин Ю. Л. // Хірургія дитячого віку. – 2012. – № 3. – С. 34–37.

11. Щодо питання діагностики та лікування черевної форми крипторхізму у дітей / Русак П. С., Волошин Ю. Л., Шевчук Д. В., Далека М. В. // Хірургія дитячого віку. – 2015. – № 1.

12. Cortes D., Testicular neoplasia in undescended testes of cryptorchid boys-does surgical strategy have an impact on the risk of invasive testicular neoplasia? / D. Cortes, J. Thorup, B. Petersen // Til urk J. Pediatr. – 2004. – Suppl. 35–42. – P. 46.

13. Loarca E. A. Is necessary to practice orchiectomy in patients with post-puberal maldescended testes / E. A. Loarca, E. S. Ortega // Actas Urol Esp. – 2005. – Vol. 29 (10). – P. 969–973.

14. The development of the gubernaculum and inguinal closure in the marsupial / D. Coveney,G. Shaw, M. Hutson, M. Renfree // Anat. – 2002. – Vol. 201. – P. 239–256.