• Патогенетичні підходи до лікування передчасних пологів на тлі хронічного вогнища інфекції

Патогенетичні підходи до лікування передчасних пологів на тлі хронічного вогнища інфекції

HEALTH OF WOMAN. 2017.3(119):54–58; doi 10.15574/HW.2017.119.54

Геряк С. М., Петренко Н. В., Добрянська В. Ю., Якимчук О. А. 
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України»

Мета дослідження: вивчення ефективності застосування сублінгвальної форми мікронізованого прогестерону для лікування та профілактики передчасних пологів у жінок із супутніми факторами ризику на тлі інфекційно-запального компонента в анамнезі.

Матеріали та методи. Дослідження проводили у два етапи. На першому етапі проведено аналіз 100 історій вагітних із передчасними пологами у терміні 22–36 тиж, які перебували на стаціонарному лікуванні у Тернопільському обласному клінічному перинатальному центрі «Мати і дитина». Проведене комплексне оцінювання факторів ризику розвитку передчасних пологів та ефективності їхнього менеджменту. На другому етапі дослідження у 27 вагітних (1-а група), які були госпіталізовані у стаціонар із загрозою передчасних пологів та перенесеною інфекційною патологією в анамнезі, для лікування застосовували натуральний мікронізований прогестерон Лютеіна у дозі 100 мг сублінгвально двічі на добу. До групи порівняння (2-а група) увійшли 30 вагітних, яким до госпіталізації у стаціонар була розпочата традиційна токолітична терапія блокаторами кальцієвих каналів. У контрольну групу увійшли 20 вагітних із фізіологічним перебігом вагітності.

Результати. У результаті застосування запропонованої терапії зменшення інтенсивності больового синдрому у пацієнток, які вживали мікронізований прогестерон, спостерігали на 25 хв швидше (р<0,05), ніж після традиційної терапії (85,2±7,4 хв у 1-й групі та 110,6±9,8 хв – у 2-й групі). Одночасно у пацієнток 1-ї групи рівень тривожності становив 16,1±1,8 бала, що відповідало її відсутності, тоді як пацієнтки 2-ї групи продовжували перебувати у стані середньої тривожності (19,3±1,4 бала). У вагітних із загрозою передчасних пологів, у яких в минулому був діагностований запальний процес будь-якої локалізації, має місце достовірне збільшення рівня прозапальних цитокінів (ІЛ-2, ІЛ-6, ФНП-a) та зниження рівня протизапальних цитокінів (ІЛ-4, ІЛ-10) у порівнянні з показниками здорових вагітних. Застосування мікронізованого прогестерону та традиційної терапії позитивно впливає на ці показники.

Заключення. Застосування сублінгвальної форми мікронізованого прогестерону у препараті Лютеіна у дозі 200 мг на добу є патогенетично обґрунтованим та забезпечує швидке купірування проявів розвитку передчасних пологів у жінок із невиношуванням на тлі хронічного вогнища інфекції.

Ключові слова: передчасні пологи, запальний процес, мікронізований прогестерон.

Література:
1. Геряк С.М. Метаболічний синдром і вагітність : монографія / С.М. Геряк, А.В. Куценко, І.В. Куценко. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2016. – 136 с., іл.

2. Лукаев А.А. Родоразрешение женщин с преждевременными родами / А.А. Лукаев, А.Ю. Пастарнак, Н.В. Болибок, А.А. Оразмурадов // Современные проблемы науки и образования. – 2014. – № 2. – С. 24-31.

3. Макаров О.В. Современные подходы к прогнозированию преждевременных родов / О.В. Макаров, И.В. Бахарева, П.А. Кузнецов, В.В. Романовская // Рос. вестник акушерства и гинекологии. – 2009. – № 2. – С. 10–15.

4. Heryak S. N. Complex approach to treatment of subchorionic hematoma in early threatened abortion / S. N. Heryak, N. V. Petrenko, I. Ya. Kuziv, O. Y. Stelmakh, N. I. Bagniy, I. V. Korda, V. Yu. Dobryanska, L. V. Bagniy // International Journal of Medicine and Medical Research. – 2016. – Volume 2, Issue 1. – P. 9–12. https://doi.org/10.11603/ijmmr.2413-6077.2016.1.6372

5. Радзинский В.Е. Прогестеронобусловленные изменения провоспалительных цитокинов при привычном невынашивании беременности / В.Е. Радзинский, Е.Ю. Запертова // РМЖ. – 2004. – №13. – С. 764.

6. Areia A. Progesterone use after successful treatment of threatened pre-term delivery. / A. Areia, E. Fonseca, P. Moura // J Obstet Gynaecol. – 2013. – № 33. – Р. 678–681. https://doi.org/10.3109/01443615.2013.820266; PMid:24127952

7. Arikan I. Effect of progesterone as a tocolytic and in maintenance therapy during preterm labor./ I. Arikan, A. Barut, M. Harma, I.M. Harma //Gynecol Obstet Invest. – 2011. – № 72. – Р. 269–273. https://doi.org/10.1159/000328719; PMid:22086108

8. Choudhary M. Maintenance tocolysis with oral micronized progesterone for prevention of preterm birth after arrested preterm labor / M. Choudhary, A. Suneja, N.B. Vaid, K. Guleria, M.M. Faridi // Int J Gynaecol Obstet. – 2014. – № 126. – Р. 60–63. https://doi.org/10.1016/j.ijgo.2014.01.019; PMid:24807871

9. Goldenberg R.L. Epidemiology and causes of preterm birth / R.L. Goldenberg, J.F. Culhane, J.D. Iams, R. Romero // The Lancet. Preterm Birth. – January 5, 2008. – Р. 188-195.

10. Haas D.M. Tocolytic therapy for preterm delivery: systematic review and network meta-analysis. / D.M. Haas, D.M. Caldwell, P. Kirkpatrick, J.J. McIntosh, N.J. Welton // BMJ. – 2012. – № 345. –Р. 6226. https://doi.org/10.1136/bmj.e6226; PMid:23048010 PMCid:PMC4688428

11. Iams J.D., Primary, secondary and tertiary interventions to reduce the morbidity and mortality of preterm birth / J.D. Iams, R. Romero, J.F. Culhane, R.L. Goldenberg // The Lancet. Preterm Birth. – January 5, 2008. – Р. 134-143.

12. Kamat S. Comparison of nifedipine and progesterone for maintenance tocolysis after arrested preterm labour / S. Kamat, P. Veena, R. Rani // J Obstet Gynaecol. – 2014. – № 34. – Р. 322–325. https://doi.org/10.3109/01443615.2013.874407; PMid:24483757

13. Ming-Xia Ding Progesterone and nifedipine for maintenance tocolysis after arrested preterm labor: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trial / Ding Ming-Xia , Luo Xin, Zhang Xue-Mei, Bai Bing, Sun Ju-Xiang, Qi Hong-Bo // Taiwan J Obstet Gynecol. – 2016. – Jun;55(3). – Р. 399–404. https://doi.org/10.1016/j.tjog.2015.07.005; PMid:27343323

Зміст журналу Текст статті