• Особливості ультразвукового обстеження дітей з післяопераційним інфільтратом черевної порожнини

Особливості ультразвукового обстеження дітей з післяопераційним інфільтратом черевної порожнини

Paediatric Surgery.2017.4(57):61-65; doi 10.15574/PS.2017.57.61

Мельниченко М. Г., Антонюк В. В., Ветчиннікова К. О.
Одеський національний медичний університет, Україна
Одеська обласна дитяча клінічна лікарня, Україна

Мета: вивчити особливості ультразвукового обстеження дітей з післяопераційним інфільтратом черевної порожнини (ПІЧП).
Пацієнти і методи. Проведено аналіз ефективності ультразвукового обстеження 151 дитини з ПІЧП, що лікувалися у відділенні гнійно-септичної хірургії Обласної дитячої клінічної лікарні м. Одеси.
Результати. Виявлено зв’язок між доопераційними інтраабдомінальним запаленням (абсцес І–ІІІ) та площею післяопераційного інфільтрату: при абсцесах І–ІІ площа утворення частіше була до 20 см2 відповідно 82,1%; 81,3%, площа понад 20 см2 частіше була при абсцесах ІІІ – 31,4%. У 2/3 (59,6%) хворих з апендикулярним перитонітом найчастіше ПІЧП діагностували на 4–6 добу, тому для ранньої діагностики ПІЧП оптимальним є проведення ультразвукового дослідження черевної порожнини на четверту добу після операції.
Висновки. Ультразвукове дослідження дозволяє візуалізувати до операції при ускладненому апендикулярному перитоніті наявність періапендикулярних абсцесів І–ІІІ для визначення лікувальної інтраопераційної тактики, комплексного лікування для запобігання розвитку ускладнень у післяопераційному періоді. Післяопераційний ультразвуковий моніторинг дозволяє у 100,0% випадків діагностувати стадію післяопераційних інфільтратів черевної порожнини, контролювати інтраабдомінальні зміни для корекції лікування.
Ключові слова: ультразвукове дослідження, діти, післяопераційний інфільтрат черевної порожнини.