• Особливості психоемоційного стану жінок, які мають репродуктивні втрати в анамнезі, в умовах теперішньої вагітності

Особливості психоемоційного стану жінок, які мають репродуктивні втрати в анамнезі, в умовах теперішньої вагітності

PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA. 2017.1(69):70-73; doi 10.15574/PP.2017.69.70

Особливості психоемоційного стану жінок, які мають репродуктивні втрати в анамнезі, в умовах теперішньої вагітності

Баранова В. В.
ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України», м. Київ

Мета — визначити емоційний та психологічний стан жінок, які мають репродуктивні втрати в анамнезі.

Пацієнти та методи. Для виконання поставлених завдань використовувалися такі методики дослідження: тест Спілбергера—Ханіна для виявлення особистісної та реактивної тривожності, скринінгова методика визначення депресивності PHQ 9, особисто розроблена анкета для визначення соціального статусу та прийняття основних фізіологічних станів при вагітності, тест відношення вагітної Добрякова І.В. для визначення типу гестаційної домінанти.

Результати. За результатами встановлено, що жінки з репродуктивними втратами мають більший рівень тривожності та прояву її на фізичному перебігу вагітності, порівняно з вагітними, які не мають негативного досвіду перебігу вагітності.

Висновки. Жінки з психотравмуючим досвідом мають порушення формування діади «мати—дитина», мають страх визнання вагітності як психологічний захист від психотравми. Жінка, яка втратила дитину, на різних етапах гестації перебуває в стані постійного стресу та переживання, що призводить до постійного викиду адреналіну, а це, свою чергу, впливає на судини плаценти та матки як м'язового органу. Все це спричиняє загрозу втрати вагітності та розвитку дистресу плода. Жінка перебуває в «замкненому колі»: тривога—спазм—загроза—тривога.

Ключові слова: вагітність, перинатальна втрата, психологічний стан.

Література

1. Баранова В.В. Психологічний та емоційний стан жінок з серцево-судинними захворюваннями та репродуктивними втратами в анамнезі / В.В. Баранова // Архів психіатрії. — 2015. — № 1 (80). — С. 122.

2. Добряков І. В. Перинатальна психологія / І. В. Добряков. — Санкт-Петербург : Питер, 2010. — С. 83—97.

3. Менделевич В. Д. Клиническая (медицинская) психология / В. Д. Менделевич. — Москва : МЕДпресс-информ, 2008. — С. 231.

4. Режим доступу : http://www.ourbodiesourselves.org/health-info/pregnancy-after-infertility-or-previous-pregnancy-loss. — Назва з екрана.

5. Режим доступу: http://www.pediatriajournal.ru/files/upload/mags/298/2009_3_2405.pdf7. — Назва з екрана.

6. Режим доступу : https://www.mercatornet.com/mobile/view/the-psychological-burden-of-infant-loss. — Назва з екрана.

7. Філіпова Г.Г. Психология материнства / Г.Г. Філіпова. — Москва, 2002. — С. 33.

8. Snellen M. Mental illness and antenatal care / M. Snellen & M. Galbally // Obstetrics and Gynaecology. — 2006. — № 7 (4).

9. Susanne S. Pedersen Psychological Factors and Heart Disease / Susanne S. Pedersen. — № 4.

Зміст журналу Текст статті