• Особливості оваріального резерву у жінок з безплідністю після органозберігальних операцій на органах малого таза

Особливості оваріального резерву у жінок з безплідністю після органозберігальних операцій на органах малого таза

HEALTH OF WOMAN. 2017.3(119):46–49; doi 10.15574/HW.2017.119.46

Дубчак А. Є., Дубенко О. Д., Мілєвський О. В., Обейд Н. М.
ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України», м. Київ
КУ «Центральна міська лікарня № 1», м. Житомир

Оваріальний резерв (ОР) – важлива складова частина репродуктивного потенціалу жінок, що полягає у можливості яєчників забезпечувати ріст повноцінних фолікулів, що містять здорові, здатні до запліднення яйцеклітини.

Мета дослідження: вивчення особливостей ОР у жінок з безплідністю після органозберігальних операцій на органах малого таза.

Матеріали та методи. Було обстежено 128 жінок з безплідністю та гіперпластичними захворюваннями матки та придатків (ГЗМП). Із них 54,5% мали хронічний запальний процес внутрішніх статевих органів (ХЗПВСО). Сорок дві пацієнтки з ГЗМП на тлі ХЗПВСО лікувались консервативно, 28 пацієнткам із ГЗМП на тлі ХЗПВСО проведено органозберігальне лікування, 27 жінкам із ГЗМП без ХЗПВСО проведено консервативне лікування та 31 пацієнтці з ГЗМП без ХЗПВСО проведено органозберігальне лікування. Вивчали об’єм яєчників і кількість антральних фолікулів (АФ), рівень антимюллерова гормону (АМГ).

Результати. В обстежених жінок після хірургічного лікування виявлено зменшення об’єму яєчників та кількості АФ, в основному за рахунок резекції яєчників. Відзначено також зниження рівня АМГ. Причому об’єм оперованих яєчників у групі пацієнток, яким виконана цистектомія, був значно нижчий, ніж у пацієнток після резекції або біполярної електродеструкції капсули кісти. Такі зміни ОР у післяопераційний період можна пояснити обсягом оперативного втручання не тільки на матці, а й на яєчниках.

Заключення. Стан оваріального резерву у жінок з безплідністю на тлі лейоміоми матки значною мірою залежить від супутнього обсягу оперативного втручання. Цистектомія або резекція яєчників навіть у щадному обсязі супроводжується ризиком зменшення кількості примордіальних і антральних фолікулів.

Ключові слова: оваріальний резерв, безплідність, антимюллерів гормон, операції на органах малого таза, ультразвукове дослідження.

Література:
1. Ищенко А.И. Результативность метода экстракорпорального оплодотворения после оперативных вмешательств на органах репродуктивной системы (литературный обзор) /Ищенко А.И., Морозова А.В. // Вопросы гинекологии, акушерства и перинатологии. – 2007. – № 4. – C. 115–126.

2. Бесплодный брак: Практическое руководство / Под ред. чл.-корр. НАМН Украины, проф. В.К. Чайки. – Донецк: ЧП «Лавис», 2012. – 384 с.

3. Безнощенко Г.Б.Проблема оперированного органа в гинекологии / Г.Б. Безнощенко // Российский вестник акушера-гинеколога. – 2003. – № 2. – С. 28–33.

4. Балабанова В.В. Неоперативная гинекология. – Нижний Новгород: НГМА, 2001.

5. Долецкая Д.В. Сравнительная оценка функционального состояния яичников и качества жизни женщин, перенесших в репродуктивном возрасте миомэктомию и гистерэктомию по поводу миомы матки: Автореф. дисс. … канд. мед. наук: 14.00.01. – 2006. – 18 с.

6. Дубчак А.Є. Морфологічні та імуногістохімічні особливості ендометрія в період «вікна імплантації» у жінок з безпліддям на тлі хронічних запальних захворювань внутрішніх статевих органів / Дубчак А.Є., Задорожна Т.Д., Мілєвський О.В., Довгань О.І. // Здоровье женщины. – 2015. – № 6 (102). – С. 178–181.

7. Давыдов А.И., Мусаев Р.Д. Оценка овариального резерва после эндохирургических вмешательств на яичниках с использованием высоких энергий// Вопросы гинекологии, акушерства и перинатологии. – 2011. – Т. 10, № 3. – С. 56–63.

8. Боярский К.Ю. и др. Роль антимюллерова гормона (АМГ) в норме и при различных гинекологических заболеваниях // Журнал акушерства и женских болезней. – 2009. – № 58. – С. 74–83.

9. Жорданидзе Д.О. и др. Состояние овариального резерва при некоторых формах функционального бесплодия // Акушерство и гинекология. 2010. – № 5. – С. 25–31.

10. Benaglia I., Armoldi M. et al. Ovarian responsiveness to hyperstimulation during IVF-ICSI cycles in women operated on for bilateral endometriomas / Hum.reprod. 2007,22,143.

11. Reis F.M. et al. Endometriosis: hormone regulation and clinical consequences of chemotaxis and apoptosis // Hum. Reprod. pdate. – 2013. – Vol. 19 (4). – P. 406–418. https://doi.org/10.1093/humupd/dmt010

12. Mostaejeran F. Evaluation of antimullerian hormone levels before and after laparoscopic management of endometriosis / Mostaejeran F., et all. //Adv.Biomed.Res. – 2015. – Vol. 31, № 4. – P. 182.

Зміст журналу Текст статті