• Особливості лікування гемангіом складної локалізації у дітей раннього віку

Особливості лікування гемангіом складної локалізації у дітей раннього віку

PAEDIATRIC SURGERY.2017.1(54):49-51; doi 10.15574/PS.2017.54.49

Спахі О. В., Пахольчук О. П., Кокоркін О. Д., Марієв Г. С.
Запорізький державний медичний університет, Україна

У період 2012–2016 рр. у клініці дитячої хірургії м. Запоріжжя спостерігали 329 дітей з гемангіомами різноманітної локалізації. Застосовувались наступні методики лікування: кріодеструкція (33%), склерозуюча терапія (26%), оперативне втручання (30%), терапія пропранололом (11%). У 37 дітей з великими та проблемними гемангіомами лицьової ділянки та промежини виконано лікування пропранололом. У дітей, лікування яких розпочато в проліферативній фазі розвитку гемангіоми, ефект розвивається раніше та він є виразнішим, ніж у фазі стабілізації. Лікування великих гемангіом та гемангіом з високою проліферативною активністю, які локалізуються в проблемних зонах, рекомендовано починати з пропранололу. Інші методи можуть бути застосовані як один з етапів комплексного лікування.

Ключові слова: гемангіома, пропранолол, лікування, діти.

Література

1. Дементьева Н. А. Гемангиомы у детей: предпалагаемая медицинская стратегия / Н. А. Дементьева, В. А. Дегтярь // Хирургия детского возраста. – 2014. – № 1–2. – С. 85–93.

2. Омурзаков Б. А. Применение В-адреноблокаторов при лечении гемангиомы у детей / Б. А. Омурзаков // Вестник КРСУ. – 2015. – Т. 15, № 7. – С. 133–135.

3. Пащенко Ю. В. Гемангиомы у детей: современные тенденции и перспективные направления лечения / Ю. В. Пащенко, В. П. Вивчарук, К. Ю. Паценко // Медицина неотложных состояний. – 2011. – № 6 (37). – С. 13–19.

4. Первый опыт применения неселективных β-блокаторов при лечении гемангиом у детей / Говорухина О. А., Сухарев С. А., Аверин В. И., Рустамов В. М. // Хирургия. Восточная Европа. Приложение. 2013. – № 2. – С. 56–59.

5. Сенаторова А. С. Иновационные технологии в лечении гемангиом у детей / А. С. Сенаторова, М. А. Гончарь, А. И. Страшок // Дитячий лікар. – 2013. – № 3. – С. 5–9.

6. Тактика лечения гемангиом челюстно-лицевой области у детей. Применение пропранолола в качестве первой линии терапии гемангиом сложной локализации / Тетруева Н. А., Поворознюк В. С., Тополова К. В. [и др.] // Хирургия детского возраста. – 2013. – № 4. – С. 24–31.

7. Тактика лечения детей с сосудистыми гиперплазиями / Рожинский В. В., Репина Е. А., Котлукова Н. П. [и др.] // Стоматология. – 2012. – Спецвып. – С. 32–41.

8. Azzopardi S. Novel strategies for managing infantile hemangiomas: a review / S. Azzopardi, T. C. Wright // Ann. Plast. Surg. – 2012. – Vol. 68 (2). – P. 226–228. https://doi.org/10.1097/SAP.0b013e318216b4f8; PMid:21629088

9. Chen T. S. A prospective study of infantile hemangiomas with a focus on incidence and risk factors / T. S. Chen, L. F. Eichenfield, Sh. F. Friedlander // Pediatr. Dermatol. – 2011. – Vol. 28 (6). – P. 663–669. https://doi.org/10.1111/j.1525-1470.2011.01568.x; PMid:21995808

10. Chen T. S. Infantile hemangiomas: an update on pathogenesis and therapy / T. S. Chen, L. F. Eichenfield, Sh. F. Friedlander // Pediatrics. – 2013. – Vol. 131 (2). – P. 99–108. https://doi.org/10.1542/peds.2012-1128

11. Hogeling M. A Randomized Controlled Trial of Propranolol for Infantile Hemangiomas / M. Hogeling, S. Adams, O. Wargon // Pediatrics. – 2011. – Vol. 128 (2). – P. 259–266. https://doi.org/10.1542/peds.2010-0029; PMid:21788220

12. Initiation and use of propranolol for infantile hemangioma: report of a consensus conference / Drolet B. A., Frommelt P. C., Chamlin S. L. [et al.] // Pediatrics. – 2013. – Vol. 131 (1). – P. 128–140. https://doi.org/10.1542/peds.2012-1691

13. Silvestre J. S. Postischemic revascularization: from cellular and molecular mechanisms to clinical applications / J. S. Silvestre, D. M. Smadja, B. L. Levy // Physiol. Rev. – 2013. – Vol. 93 (4). – P. 1743–802. https://doi.org/10.1152/physrev.00006.2013; PMid:24137021

14. Starkey Е. Propranolol for Infantile Hemangiomas: a review / Е. Starkey // Arch. Dis. Child. – 2011. – Vol. 96. – P. 890–893.