• Оптимізація лікування безплідності у жінок з доброякісною патологією грудних залоз

Оптимізація лікування безплідності у жінок з доброякісною патологією грудних залоз

HEALTH OF WOMAN. 2017.2(118):124–125; doi 10.15574/HW.2017.118.124

Кубрак Р. Є.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ

Мета дослідження: підвищення ефективності лікування безплідності у жінок з патологією грудних залоз (ГЗ) на підставі вивчення клініко-ехографічних, ендокринологічних і гемодинамічних особливостей та удосконалення алгоритму допоміжних репродуктивних технологій (ДРТ).

Матеріали та методи. У дослідження включено 90 жінок, що знаходилися на лікуванні безплідності за різними методиками, у тому числі і ДРТ. Основними методами дослідження були клінічні, ендокринологічні, ехографічні та імунологічні.

Результати. Клінічна ефективність лікування безплідності у жінок з патологією ГЗ при використанні короткого протоколу становить 33,3%, а довгого – 50,0%. Основними ускладненнями вагітності є мимовільне переривання у І триместрі – 20,0% та 6,7%, а також передчасні пологи – 20,0% та 6,7% відповідно.

Заключення. Використання удосконаленого нами алгоритму дозволяє підвищити ефективність лікування безплідності, а також забезпечити низький рівень перинатальної патології. Практичне впровадження отриманих результатів дозволить покращити лікування безплідності без погіршення патології грудних залоз.

Ключові слова: патологія грудних залоз, безплідність, лікування, допоміжні репродуктивні технології.

Література:
1. Юзько О.М. Клінічно-статистичний аналіз використання в Україні допоміжних репродуктивних технологій для лікування безпліддя / О.М. Юзько, Т.А. Юзько // Буковинський медичний вісник. – 2011. – Т. 15, № 3 (59). – С. 135?137.

2. Юзько О.М. Стан та перспективи використання допоміжних репродуктивних технологій при лікуванні безпліддя в Україні / О.М. Юзько, Т.А. Юзько, Н.Г. Руденко // Здоровье женщины. – 2013. – № 8. – С. 26–30.

3. Артифексов С.Б. Андрологические аспекты бесплодного брака / С.Б. Артифексов // Акушерство и гинекология. – 2015. – № 2. – С. 46–47.

4. Камінський В.В. Медико-соціальні та законодавчі аспекти медикаментозного аборту в Україні / В.В. Камінський, Н.Г. Прядко // Репродуктивная эндокринология. – 2014. – № 3. – С. 30–35.

5. The effect of anxiety and depression on the outcome of in-vitro fertilization / J.M. Smeenk, C.M. Verhaak, A. Eugster [et al.] // Hum Reprod. – 2016. – № 16 (7). – P. 1420–1423. https://doi.org/10.1093/humrep/16.7.1420

6. Boivin J. Emotional distress in infertile women and failure of assisted reproductive technologies: meta-analysis of prospective psychosocial studies / J. Boivin, E. Griffiths, C.A. Nenetis // BMJ. – 2016. – № 342. – P. 223.

Зміст журналу Текст статті