• Оксидативний стрес як важливий патогенетичний механізм розвитку змін репродуктивного здоров’я у жінок з соматоформними захворюваннями та порушенням вегетативного гомеостазу

Оксидативний стрес як важливий патогенетичний механізм розвитку змін репродуктивного здоров’я у жінок з соматоформними захворюваннями та порушенням вегетативного гомеостазу

HEALTH OF WOMAN. 2017.3(119):23–27; doi 10.15574/HW.2017.119.23

Подольський Вл. В., Подольський В. В., Тіщенко І. К., Стрижак С. К.
ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології Національної академії медичних наук України», м. Київ

Мета дослідження: визначення стану фосфоліпідів та нейтральних ліпідів клітин крові у жінок фертильного віку з порушеннями вегетативного гомеостазу та змінами репродуктивного здоров’я

Матеріали та методи. Було клінічно обстежено 360 жінок із порушеннями вегетативного гомеостазу у формі: синдрому вегетативної дисфункції і соматоформної дис-функції вегетативної нервової системи – за гіпертонічним, гіпотонічним і кардіальним типами та змінами репродуктивного здоров’я у формі: перенесених артифіційних абортів, безплідності та лейоміоми матки.

Результати. Було досліджено перекисне окиснення ліпідів клітинних мембран у жінок фертильного віку з порушеннями вегетативного гомеостазу та змінами репродуктивного здоров’я. Отримані дані концентрацій продуктів розпаду фосфоліпідів та нейтральних ліпідів клітинних мембран свідчать про руйнівну дію вільнорадикальних сполук з утворенням проміжних та кінцевих продуктів перекисного окиснення ліпідів. Результати досліджень підтверджують роль оксидативного стресу як важливого патогенетичного механізму розвитку змін репродуктивного здоров’я у жінок з соматоформними захворюваннями та порушенням вегетативного гомеостазу.

Заключення. Зміни концентрації фосфоліпідів, нейтральних ліпідів та продуктів перекисного окиснення ліпідів свідчать про дестабілізувальний вплив на клітинні мембрани при порушенні вегетативного гомеостазу та змінах репродуктивного здоров’я. Збільшення кількості продуктів розпаду фосфоліпідів свідчить про зниження рідинного компонента клітинних мембран, що змінює характер рецепторної взаємодії. Це підтверджується результатами дослідження гормонального фону та призводить до порушення механізмів зворотного зв’язку концентрації гормонів у крові жінок з порушенням вегетативного гомеостазу та змінами репродуктивного здоров’я.

Ключові слова: оксидативний стрес, перекисне окиснення ліпідів, жінки фертильного віку, порушення вегетативного гомеостазу, зміни репродуктивного здоров’я.

Література:
1. Антитела к кардиолипину (скрининг IgM, IgG) – URL: http://www.invitro.ua/ua/analizes/for-doctors/1081/8307/ (дата звернення 20.11.2016).

2. Антитела к фосфатидилсерину, IgG/IgM – URL: http://www.biochemmack.ru/catalog/element/ 13985/ 16221/ (дата звернення 20.11.2016).

3. Барабой В.А. Перекисное окисление и радиация / Барабой В.А., Орел В.Э., Карнаух И.М. – К.: Наукова Думка, 1991. – 256 c.

4. Владимиров Ю.А. Перекисное окисление липидов в биологических мембранах / Владимиров Ю.А., Арчаков А.И. – М.: Наука, 1972. – 252 с.

5. Горбунова А.В. Вегетативная нервная система и устойчивость сердечно-сосудистых функций при эмоциональном стрессе / Горбунова А.В. // Нейрохимия. – 2000. – Т. 17, № 3. – С. 163–184.

6. Заварзина В.А. Вільно-радикальні процеси при експериментальній ішемії головного мозку. Продукти перекисного окислення ліпідів (Дієнові кон’югати, ТБК-реактанти, шіффови підстави) / Заварзина В.А. // Дипломна робота. – 2008.

7. Костюк В.А. Спектрофотометрическое определение диеновых конъюгатов / Костюк В.А., Потапович А.И., Лунец Е.Ф. // Вопросы медицинской химии. – Т.ХХХ. – № 4. – 1984. – С. 125–127.

8. Окислювальний стрес (2016) – URL: https: //uk. wikipedia. org/ wiki/ %d0%9e%d0%ba%d0%b8%d1%81%d0%bb%d1%8e%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b8%d0%b9_%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b5%d1%81 (дата звернення 05.12.2016).

9. Оксидативний стрес за умов in vitro, in vivo та можливості його корекції (2013) – URL: http://www.biochemistry.org.ua/index.php/uk/naukovi-seminari-ibkh/scientific-seminar-qproblems-of-modern-biochemistryq/1831-06112013 (дата звернення 08.12.2016)

10. Романова Л.А. Метод определения гидроперекисей липидов с помощью тиоционата аммония / Романова Л.А., Стальная И.Д. // Современные методы в биохимии. – М., 1977. – С. 64–66

11. Ушкалова В.Н., Кадочникова Г.Д. Способ определения продуктов перекисного окисления липидов в крови / Ушкалова В.Н., Кадочникова Г.Д. // Авторское свидетельство № 1303938) 1987 г.

12. Що таке оксидативний стрес і як його уникнути – URL: http: //emed. org.ua/novini-medicini/2751-shho-take-oksidativnij-stres-i-jak-jogo-uniknuti (дата звернення 05.12.2016).

13. Xia, Huijing; Suda, Sonia; Bindom, Sharell; Feng, Yumei; Gurley, Susan B; Seth, Dale; Navar, L. Gabriel; Lazartigues, Eric Blagosklonny, Mikhail V. (Editor) ACE2-Mediated Reduction of Oxidative Stress in the Central Nervous System Is Associated with Improvement of Autonomic Function (Brain ACE2 and Oxidative Stress) // PLoS ONE, 2011, Vol. 6 (7).

14. Eckhard. Lammert Martin Zeeb Metabolism of human diseases organ physiology and pathophysiology // Vienna: Springer 2011.

15. Ibrahim, Badr M.; Fan, Ming; Abdel Rahman, Abdel A. Oxidative Stress and Autonomic Dysregulation Contribute to the Acute Time Dependent Myocardial Depressant Effect of Ethanol in Conscious Female Rats // Alcoholism: Clinical and Experimental Research, May 2014, Vol.38(5), pp. 1205–1215. https://doi.org/10.1111/acer.12363; PMid:24754626 PMCid:PMC3999510

16. Oxidative stress and autonomic nervous system functions in restless legs syndrome // European Journal of Clinical Investigation, July, 2011, Vol. 41 (7).

17. Stocks J., Dormandy T. The auktoxidation of human redell lippid induced by hydrogen peroxidate // Brit.J.Haematol. – 1971. – Vol. 20. – № 1. – Р. 95–111. https://doi.org/10.1111/j.1365-2141.1971.tb00790.x; PMid:5540044

18. Thiyagarajan, Ramkumar; Subra-manian, Senthil Kumar; Sampath, Nishanth; Madanmohan Trakroo, Pravati; Pal, Zachariah; Bobby, Sankar; Paneerselvam, Ashok Kumar; Das, Ashok Kumar Association between cardiac autonomic function, oxidative stress and inflammatory response in impaired fasting glucose subjects: cross-sectional study // PloS one, 2012, Vol. 7 (7), pp.e41889. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0041889; PMid:22860025 PMCid:PMC3409206

Зміст журналу Текст статті