• Новини лікування вагінальної мікробіоти у перименопаузальний період

Новини лікування вагінальної мікробіоти у перименопаузальний період

HEALTH OF WOMAN. 2017.2(118):98–102; doi 10.15574/HW.2017.118.98

Дубоссарська З. М.
ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»

Мета дослідження: оцінювання клінічної ефективності та профілактики рецидивів запальних та дистрофічних процесів піхви у пацієнток у перименопаузальний період із застосуванням препарату Фемхіл.

Матеріали та методи. Обстежено 40 жінок віком від 49 до 56 років у перименопаузальний період з клініко-лабораторним підтвердженням неспецифічних вульвовагінітів і дистрофічних процесів піхви: проведена рН-метрія до призначення терапії Фемхілом, через 7 днів та 3 міс після застосування Фемхілу. За вираженості клімактеричних порушень до терапії включали менопаузальну гормональну терапію, гіполіпідемічні та гіпотензивні засоби.

Результати. Використання комплексної терапії із застосуванням Фемхілу сприяє відновленню вагінальної мікробіоти, що супроводжується зникненням клінічних проявів неспецифічних вульвовагінітів (відчуття болю внизу живота, у статевих органах, свербежу, печіння, набряків, дискомфорту та диспареунії), нормалізацією рН. Дана терапія приводила до ефективної профілактики рецидивів, а при комплексному підході до репродуктивного старіння – поліпшенню якості життя.

Заключення. Практикуючі акушери-гінекологи, представляючи етіопатогенез хронічних неспецифічних вульвовагінітів і супутніх їм порушень, особливо в ситуації, коли патологічний стан не має повністю патогномонічних клініко-лабораторних підтверджень, повинні виключати бактеріальний вагіноз, сексуально-трансмісивні інфекції, своєчасно визначати зміни піхвового середовища шляхом тесту на рН. Ураховуючи високу ефективність використання Фемхілу в нашому дослідженні і в документованих зарубіжних виданнях щодо позитивної оцінки реепітелізувальної дії препарату в комплексній терапії неспецифічних вульвовагінітів і профілактики їхніх рецидивів, рекомендовано його застосування для відновлення вагінального біотопу.

Ключові слова: неспецифічні вульвовагініти, перименопаузальний період, Фемхіл.

Література:
1. Дубоссарська Ю.О. Патофізіологія клімактерію і менопаузи у жінок з порушеннями системи репродукції в анамнезі, стратегія замісної гормональної терапії: Автореф. дис. … д-ра мед. наук. – К., 2006. – 36 с.

2. Дубоссарская З.М. Репродуктивная эндокринология (перинатальные, акушерские и гинекологические аспекты) / З.М. Дубоссарская, Ю.А. Дубоссарская. – Днепропетровск: Лира ЛТД, 2008. – С. 281–289.

3. Духин А.О. Лифт отправляется наверх / А.О. Духин, Е.В. Нургалиева, И.Д. Пастова // StatusPraesens. – 2015. – № 6 (29). – С. 78–85.

4. Здоровое старение должно стать глобальным приоритетом, Выпуск  новостей // ВОЗ. 06.11.2013. – URL. www.who.int/2014/lancet-serios/ra

5. Инфекции и инфекционный контроль в акушерстве и гинекологии: пострелиз и материалы научной программы II конференции с международным участием. – М.: Изд-во журнала StatusPraesens, 2012. – С. 11–12.

6. Національний консенсус щодо ведення пацієнток у клімактерії // Репродуктивна ендокринологія. – 2016. – № 1 (17). – С. 6–25.

7. Оскар Тремо Соло рано, Актор Уртадо Рейна, Хосе Луис Веласкес и др. Оценка реэпитализирующего действия Triticum vulgare при хроническом эрозивном цервиците // Rev. Fac Med. Unam. – Vol. 44, №01. – 2001. – 1–5.

8. Радзинский В.Е. Школа изысканного старения / В.Е. Радзинский, Т.А. Добрецова // StatusPraesens. – 2015. – № 2 (25). – С. 51–58.

9. Руднева О.Д. Почему нельзя без влагалищной рН-метрии? / О.Д. Руднева // StatusPraesens. – 2012. – № 5 (11). – С. 30–33.

10. Шестакова И.Г. Урогенитальный эпителий в ожидании эстрогенов / И.Г. Шестакова, Х.Ю. Симоновская // StatusPraesens. – 2015. – № 5. – С. 78–85.

11. Янковский Д.С. Состав и функции микробиоценозов различных биотопов человека / Д.С. Янковский // Здоровье женщины. – 2013. – № 4 (16). – С. 145–158.

12. Allsworth J.E., Peipert I.F., Severity of bacterial vaginosis and the risk of sexually transmitted infection // Amer. J. Obstet. Gynecol., 2011. – Vol. 205, № 2. – Р. 111–116 (PMID: 21514555).

13. Nappi R.E., Kokot-Kierepa M. Vaginal Health: Insights, views and Attitudes (viva)– results from an intemational survey // Climacteric. – 2012. – Vol. 15. – P. 36–44 (PMID: 22168244).

14. Suzman H.D.R. Helping the worid to grow old more gracefully //lancet. – 2015. – Vol. 385 (9967). – P. 481–576.

15. Sharma H., Tal R., Clark N.A., Segars J.H. Microbiota and pelvic inflammatory disease // Semin. Reprod. Med. – 2014. – Vol. 32. – № 1. – P. 48–49 (PMID: 4148456).

Зміст журналу Текст статті