• Нові підходи у комплексній терапії запальних захворювань органів малого таза у жінок репродуктивного віку

Нові підходи у комплексній терапії запальних захворювань органів малого таза у жінок репродуктивного віку

HEALTH OF WOMAN. 2017.2(118):41–44; doi 10.15574/HW.2017.118.41

Грищенко О. В., Козуб Т. О.
Харківська медична академія післядипломної освіти
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна

Мета дослідження: вивчення ефективності комплексного лікування запальних захворювань органів малого таза (вагінітів), які перебігають у поєднанні з інфекцією сечових шляхів (цистит), із застосуванням комбінованого препарату рослинного походження Тутукон виробництва Мігуель і Гарріга С.А. («Гранд Медикал Групп АГ», Іспанія/Швейцарія) у жінок репродуктивного віку.

Матеріали та методи. Було обстежено 60 жінок репродуктивного віку з наявністю вагініту і супутнього циститу. Усі пацієнтки були розподілені на дві клінічні групи. У групі І (контрольна; n=30) лікування проводили за стандартною схемою із застосуванням антибактеріальних препаратів, спазмолітиків, місцевих антисептиків для санації піхви. У групі ІІ (група дослідження; n=30) лікування проводили за стандартною схемою з включенням препарату Тутукон. Усім пацієнткам проводили дослідження на 3, 7, 10-й день лікування і через 30 днів після відміни терапії.

Результати. У ході дослідження було приведено аналіз динаміки клініко-лабораторних показників у жінок обох груп до і після лікування. У пацієнток групи дослідження, до складу стандартної терапії яких включали Тутукон, лікування було більш ефективним, ніж у пацієнток контрольної групи: швидке настання клінічного ефекту, скорочення тривалості захворювання, повна клінічна відповідь в 90% випадків проти 63%, залуження сечі – рН 6,5±0,10, відсутність рецидивів протягом 30 днів після закінчення терапії.

Заключення. Препарат Тутукон рекомендований для комплексного лікування вагінітів, які перебігають у поєднанні з циститами, у жінок репродуктивного віку.

Ключові слова: вагініт, цистит, дизурія, рН сечі, Тутукон.

Література:
1. Радзинский В.Е. Инфектология XXI века: непростые ответы/ Инфекции и инфекционный контроль // Status Praesens. – 2012. – № 2 (8). – С. 5–7.

2. Подольский В.В., Дубчак А.Є. Використання сучасних новітніх технологій (діагностика та лікування безплідності консервативними та хірургічними методами) з доведеною ефективністю для покращення репродуктивного здоров’я жінок фертильного віку // Актуальні проблеми акушерства і гінекології, клінічної імунології та медичної генетики. – Київ – Луганськ, 2011. – Вип. 21. – С. 235–241.

3. Албота О.М., Бербець А.М. Можливість використання вагінальної таблетки мікронізованого прогестерону при бактеріальному вагінозі у вагітних // Жіночий лікар. – К., 2016. – № 5 (67). – С. 48–50.

4. Пасєчніков С.П. Цистит: етіопатогенез, класифікація, клінічна картина, діагностика, лікування // Український Медичний Часопис. – К., 2016. – № 4 (114). – С. 34–37.

5. Сенчук А.Я. Вивчення ефективності та безпеки використання препарату вагіклін при лікуванні бактеріального вавгінозу та неспецифічного вагініту // Consilium medicum (Ukraina). – 2013. – Т. 7, № 5. – С. 11–13.

6. Лахно И.В., Грищенко О.В. Ступенчатая терапия вагинального дисбиоза: мозаика доказательств // Репродуктивна ендокринологія. – К., 2016. – № 2 (28). – С. 58–59.

7. Янковский Д.С., Широбоков В.П., Антипкин Ю.Г., Татарчук Т.Ф., Дымент Г.С. Микробиом и здоровье женщины // Репродуктивна ендокринологія Альманах репродуктивного здоров’я. – К., 2015. – С. 26–48.

8. Инструкция для медицинского применения лекарственного средства Тутукон.

Зміст журналу Текст статті