• Міоневротизація сечового міхура: принципово новий метод хірургічного лікування рефрактерної нервово-м’язової дисфункції сечового міхура у дітей

Міоневротизація сечового міхура: принципово новий метод хірургічного лікування рефрактерної нервово-м’язової дисфункції сечового міхура у дітей

PAEDIATRIC SURGERY.2017.1(54):69-75; doi 10.15574/PS.2017.54.69

О.А. Данилов, Д.А. Сеймівський , Д.В. Шевчук
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
ДУ «Інститут урології НАМН України», м. Київ
Житомирська обласна дитяча клінічна лікарня, Україна
Житомирський державний університет імені І. Франко, Україна

Значна кількість дітей з дизуричними розладами, що виникли внаслідок спінальної дизрафії, має досить добрий клінічний ефект від консервативної терапії, до якої відносять застосування медикаментозних препаратів та чистої інтермітуючої катетеризації. Однак 10–20% пацієнтів вказаної категорії підлягають тим чи іншим методам хірургічного лікування. Враховуючи, що у хворих із мієлодисплазією розлади сечовипускання становлять 95–98%, особливу увагу слід приділяти комплексному лікуванню нервово-м’язової дисфункції сечового міхура (НМДСМ) у даної категорії хворих дітей (E. Smith, 1965; J.D. van Gool та співавт., 2001). Однак на даний час не існує способів радикального хірургічного НМДСМ при порушенні його іннервації.

Мета: дослідити можливість хірургічного відновлення іннервації сечового міхура при рефрактерних формах його нервово-м’язової дисфункції у дітей.

Пацієнти і методи. Враховуючи відсутність у доступній літературі уніфікованого методу хірургічного лікування рефрактерної до терапії НМДСМ, особливо при порушенні іннервації сечового міхура, авторами розроблено принципово новий метод хірургічного лікування, який передбачає реіннервацію (міоневротизацію) сечового міхура (Спосіб іннервації нейрогенного сечового міхура. Патент на винахід №102801 UA МПК (2013.01): А61В 17/00). Суть методу полягає у вживлянні нерва (який має соматичну та вегетативну іннервацію), що формується вище місця ураження спинного мозку при спінальних дизрафіях, у стінку сечового міхура.

Результати. Із застосуванням запропонованого методу починаючи із 2001 р., на клінічних базах Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика (Київська міська дитяча клінічна лікарня №1 та Житомирська обласна дитяча клінічна лікарня) було прооперовано 9 хворих на НМДСМ дітей. Вік хворих становив від 4 до 14 років (у середньому 6,5 року). У ході контрольного обстеження, яке проводилось 5 (55,6%) хворим, відмічена позитивна динаміка у 4 (80%) хворих. До суб’єктивних позитивних зрушень пацієнти відносили наступне: поява відчуття наповнення сечового міхура – у 5 (100%) хворих, утримання сечі – у 4 (80%) хворих, сечопуск струменем – у 5 (100%) хворих. До об’єктивних позитивних зрушень віднесено: зменшення кількості залишкової сечі – у 5 (100%) хворих; зменшення ретенційних змін у верхніх сечових шляхах – у 5 (100%) хворих; зменшення ступеня чи повна ліквідація міхурово-сечовідного рефлюксу – у 100% хворих, у яких був наявний рефлюкс; тривала ремісія інфекції сечових шляхів зі зменшенням/ліквідацією бактеріурії – у 4 (80%) хворих. Жодних ускладнень не виявлено.

Висновки. Новий метод реіннервації сечового міхура – міоневротизація сечового міхура – є досить ефективним методом лікування рефрактерної форми нервово-м’язової дисфункції сечового міхура у дітей. Результати застосування методу потребують подальшого вивчення уродинамічних параметрів, що дасть змогу рекомендувати метод для широкого впровадження у практику.

Ключові слова: нервово-м’язова дисфункція сечового міхура, міоневротизація сечового міхура, діти.

Література

1. Еликбаева Г. М. Система диагностики и дифференцированного хирургического лечения миелодисплазии у детей: автореф. дис. … д.мед.н. / Г. М. Еликбаева. – Санкт-Петербург, 2009.

2. Спинномозкова грижа: характерні ознаки та нез’ясовані ортопедичні аспекти / А. П. Крись-Пугач, Ю.М. Гук, А.Т. Сташкевич, А. І. Чеверда // Вісник ортопедії, травматол. та протезування. – 2007. – № 3. – С. 80–86.

3. Augmentation cystoplasty in children without preoperative mechanical bowel preparation / D. Victor, C. Burek, J. P. Corbetta [et al.] // J. Ped. Urol. — 2012. — Vol. 8, Issue 2. — P. 201–204. https://doi.org/10.1016/j.jpurol.2011.01.015.

4. Complications of clean intermittent catheterization in young females with myelomeningocele: 10 to 19 years of followup / B. Lindehall, K. Abrahamsson, U. Jodal [et al.] // J. Urol. – 2007. – Vol. 178 3 Pt 1). – P. 1053. PMID:17632181. https://doi.org/10.1016/j.juro.2007.05.071.

5. DaJusta D. Dextranomer/hyaluronic acid bladder neck injection for persistent outlet incompetency after sling procedures in children with neurogenic urinary incontinence / D. DaJusta, P. Gargollo, W. Snodgrass // Journal of Pediatric Urology. – 2013. – Vol. 9, Issue 3. – P. 278–282. https://doi.org/10.1016/j.jpurol.2012.03.013

6. Electrical Stimulation for Lower Urinary Tract Dysfunction in Children: A Systematic Review of the Literature / U. Barroso Jr., R. Tourinho, P. Lordelo [et al.] // Neurourology and Urodynamics. – 2011. – Vol. 30. – P. 1429–1436. https://doi.org/10.1002/nau.21140.

7. Joao Luiz Pippi Salle Bladder Neck Reconstruction for the Treatment of Refractory Urinary Incontinence in Children [Electronic resource]. – URL: http://ww2.ttmed.com/sinsecc.cfm?http://ww2.ttmed.com/arg_sida/texto_art_long.cfm?ID_dis=212&ID_Cou=20&ID_Art=1633&ComeCover=Y&ID_dis=212&ID_cou=20.

8. New hydronephrosis and/or vesicoureteral reflux afterbladder outet surgery without augmentation in 75 children with neurogenic bladder / W. Snodgrass, C. Villanueva, P. Gargolo, M. Jacobs // Journal of Pediatric Urology. – 2014. – Vol. 10, Is. 5. – P. 906–910. https://doi.org/10.1016/j.jpurol.2014.02.005.

9. Risk factors for renal function impairment in a series of 502 patients born with spinal dysraphisms / M. Torre, E. Guida, G. Bisio [et al.] // J. Ped. Urol. – 2011. – Vol. 7, Issue 1. – P. 39–43. PMID:20363192. https://doi.org/10.1016/j.jpurol.2010.02.210.

10. Smith E. Spina bifida and the total care of spinal myelomeningocoele / Smith E. – Springfield, IL: CC Thomas, 1965. – P. 92–123 PMID: 11475578.

11. Stein R. Bladder augmentation and urinary diversion in patients with neurogenic bladder: Surgical considerations / R. Stein, A. Schroder, J. W. Thuroff // J. Ped Urol. – 2012. – Vol. 8, Issue 2. – P. 153–161. doi 10.1016/j.jpurol.2011.11.014.

12. Ten years’ minimum follow-up with the ileal continent catheterizable reservoir: A test of time / A. Macedo Jr., E. Damazio, H. Bacelar [et al.] // Journal of pediatric ugology. – 2013. – Vol. 9, Issue 3. – P. 272–277. https://doi.org/10.1016/j.jpurol.2012.03.008.

13. Treatment of the neurogenic bladder in spina bifida / T. P. V. M. de Jong, R. Chrzan, A. J. Klijn, P. Dik // Pediatr Nephrol. – 2008. – Vol. 23. – P. 889–896. PMCID: PMC2335291. https://doi.org/10.1007/s00467-008-0780-7.

14. Urinary incontinence in neurological disease: management of lower urinary tract dysfunction in neurological disease. Clinical Guideline 148 Methods, evidence and recommendations. — August 2012. https://www.nice.org.uk/guidance/cg148/evidence/full-guideline-188123437.

15. van Gool J. D. Bladder-sphincter dysfunction in myelomeningocele / J. D. van Gool, P. Dik, T. P. de Jong // Eur. J. Pediatr. – 2001. – Vol. 160 (7). – P. 414–20. https://doi.org/10.1007/s004310100741; PMid:11475578.