• Малоінвазивне лікування дітей з тонко кишковою непрохідністю (огляд літератури)

Малоінвазивне лікування дітей з тонко кишковою непрохідністю (огляд літератури)

PAEDIATRIC SURGERY.2017.1(54):97-103; doi 10.15574/PS.2017.54.97

Переяслов А. А., Никифорук О. М.
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, Україна

Актуальність. Тонкокишкова непрохідність – одна із причин звернення дітей до хірургічних клінік, а спайковий процес – основний чинник її виникнення. Лапаротомія залишається основним методом лікування дітей з тонкокишковою непрохідністю, незважаючи на численні ускладнення. Можливість і доцільність проведення лапароскопічного адгезіолізису у цих пациєнтів чітко не визначені.

Мета – узагальнити чинники виникнення спайкового процесу та досвід використання лапароскопії у лікуванні пацієнтів з тонкокишковою непрохідністю.

Матеріали і методи. Літературний пошук робіт, які присвячені лапароскопічному лікуванню тонкокишкової непрохідності, здійснювали у базах даних PubMed, Cochrane і Medline.

Результати. Тонкокишкова спайкова непрохідність може розвинутись після будь-якого хірургічного втручання, проте її частота залежить від віку дитини та виду первинної операції. Її частота у новонароджених коливається у межах 2,3–19,5%, а у дітей старше одного року – у межах 0,1–14%. Лапаротомія, яка вважається основним методом лікування, супроводжується ушкодженням вісцеральної очеревини, що створює передумови для ще більшого утворення зростів, до рецидиву захворювання та повторних втручань. Абсолютними протипоказанням для лапароскопічного адгезіолізису є ті, що пов’язані з пневмоперитонеумом (гемодинимічна нестабільність і серцево-легеневі порушення), а всі інші є відносними і повинні визначатись у кожному окремому випадку, залежно від досвіду хірурга у проведенні лапароскопічних втручань. Частота конверсій при лапароскопічному адгезіолізису становить 7–73%. Кількість важких ускладнень менша при лапароскопії.

Висновки. Тонкокишкова непрохідність у більшості дітей зумовлена спайковим процесом, хоча і не виключає іншої етіології захворювання. За наявності відповідних навичок у лапароскопічній хірургії, лапароскопічний адгезіолізис може бути реальною альтернативою традиційній лапаротомії. Лапароскопічний адгезіолізис супроводжується меншою кількістю ускладнень порівняно з відкритими втручаннями.

Ключові слова: тонкокишкова непрохідність, діти, лапаротомія, лапароскопія.

Література

1. A protocol for the management of adhesive small bowel obstruction / Loftus T. [et al.] // J. Trauma Acute Care Surg. – 2015. – Vol. 78. – P. 13–21. https://doi.org/10.1097/TA.0000000000000491.

2. Adhesions after abdominal surgery: a systematic review of the incidence, distribution and severity / Okabayashi K. [et al.] // Surg. Today. – 2014. – Vol. 44. – P. 405–420. https://doi.org/10.1007/s00595-013-0591-8.

3. Adhesive postoperative small bowel obstruction: incidence and risk factors of recurrence after surgical treatment: a multicenter prospective study / Duron J. J. [et al.] // Ann. Surg. –2006. – Vol. 24. – P. 750–757. https://doi.org/10.1097/01.sla.0000225097.60142.68.

4. Adhesive small bowel adhesions obstruction: Evolutions in diagnosis, management and prevention / Catena F. [et al.] // World J. Gastrointest. Surg. – 2016. – Vol. 8. – P. 222–231. https://doi.org/10.4240/wjgs.v8.i3.222.

5. Arung W. Pathophysiology and prevention of postoperative peritoneal adhesions / W. Arung [et al.] // World J. Gastroenterol. – 2011. – Vol. 17. – P. 4545–4553. https://doi.org/10.3748/wjg.v17.i41.4545.

6. Becmeur F. Treatment of small–bowel obstruction by laparoscopy in children multicentric study. GECI. Groupe d’Etude en Coeliochirurgie Infantile / F. Becmeur, R. Besson // Eur. J. Pediatr. Surg. – 1998. – Vol. 8. – P. 343–346. https://doi.org/10.1055/s-2008-1071229.

7. Burden of adhesions in abdominal and pelvic surgery: systematic review and met-analysis / ten Broek R. P. [et al.] // BMJ. – 2013. – Vol. 347. – f5588. https://doi.org/10.1136/bmj.f5588.

8. Choledochal malformations: the Scottish experience / Yeung B. P. [et al.] // Eur. J. Pediatr. Surg. – 2012. – Vol. 22. – P. 213–216. https://doi.org/10.1055/s-0032-1308710.

9. Choudhry M. S. Small bowel obstruction due to adhesions following neonatal laparotomy / M. S. Choudhry, H. W. Grant // Pediatr. Surg. Int. – 2006. – Vol. 22. – P. 729–732. https://doi.org/10.1007/s00383-006-1719-3.

10. Clinical outcomes of laparoscopic adhesiolysis for mechanical small bowel obstruction / Okamoto H. [et al] // Asian J. Endosc. Surg. – 2012. – Vol. 5. – P. 53–58. https://doi.org/10.1111/j.1758-5910.2011.00117.x.

11. Early postoperative small bowel obstruction: open vs laparoscopic / Goussous N. [et al.] // Am. J. Surg. – 2015. – Vol. 209. – P. 385–390. https://doi.org/10.1016/j.amjsurg.2014.07.012.

12. Epidemiology of adhesions in infants and children following open surgery / B. Lakshminarayanan [et al.] // Semin. Pediatr. Surg. – 2014. – Vol. 23. – P. 344–348. https://doi.org/10.1053/j.sempedsurg.2014.06.005.

13. Evaluation and management of small-bowel obstruction: an Eastern Association for the Surgery of Trauma practice management guideline / Maung A. A. [et al.] // J. Trauma Acute Care Surg. – 2012. – Vol. 73. – P. 362–369. https://doi.org/10.1097/TA.0b013e31827019de.

14. Feasibility of laparoscopy for small bowel obstruction / Farinella E. [et al.] // World J. Emerg. Surg. – 2009. – Vol. 4, 3. https://doi.org/10.1186/1749-7922-4-3.

15. High incidence of postoperative bowel obstruction in newborns and infants / Young J. Y. [et al.] // J. Pediatr. Surg. – 2007. – Vol. 42. – P. 962–965. https://doi.org/10.1016/j.jpedsurg.2007.01.030.

16. Intra-abdominal adhesion formation: Does surgical approach matter? Questionnaire survey of South Asian surgeons and literature review / Hackethal A. [et al.] // J. Obstet. Gynaecol. Res. – 2011. – Vol. 37. – P. 1382–1390. https://doi.org/10.1111/j.1447-0756.2011.01543.x.

17. Is laparoscopy safe and effective for treatment of acute smallbowel obstructions? / Strickland P. [et al.] // Surg. Endosc. – 1999. – Vol. 13. – P. 695–698. https://doi.org/10.1007/s004649901075.

18. Laparoscopic adhesiolysis: consensus conference guidelines / Vettoretto N. [et al.] // Colorectal Dis. – 2012. – Vol. 14. – P. 208– 215. https://doi.org/10.1111/j.1463-1318.2012.02968.x.

19. Laparoscopic entry techniques / Ahmad G. [et al.] // Cochrane Database Syst. Rev. – 2012. –Vol. 15:CD006583. https://doi.org/10.1002/14651858.CD006583.pub3.

20. Laparoscopic lysis of adhesions / Szomstein S. [et al.] // World J. Surg. – 2006. – Vol. 30. –P. 535–540. https://doi.org/10.1007/s00268-005-7778-0.

21. Laparoscopic management as the initial treatment of acute small bowel obstruction / Lujan H. J. [et al.] // JSLS. – 2006. – Vol. 10. – P. 466–472. PMid:17575759 PMCid:PMC3015746.

22. Laparoscopic management of mechanical small bowel obstruction: Are there predictors of success or failure? / Suter M. [et al.] // Surg. Endosc. – 2000. – Vol. 14. – P. 478–483. https://doi.org/10.1007/s004640000104.

23. Laparoscopic management of small bowel obstruction in children / Aguayo P. [et al.] // J. Laparoendosc. Adv. Surg. Tech. A. – 2011. – Vol. 21. – P. 85–88. https://doi.org/10.1089/lap.2010.0165.

24. Laparoscopic versus open adhesiolysis in patients with adhesive small bowel obstruction: a systematic review and meta-analysis / Li M. Z. [et al.] // Am. J. Surg. – 2012. – Vol. 204. –P. 779–786. https://doi.org/10.1016/j.amjsurg.2012.03.005.

25. Laparoscopic versus open surgical management of adhesive small bowel obstruction: a comparison of outcomes / Byrne J. [et al.] // Surg. Endosc. – 2015. – Vol. 29. – P. 2525–2532. https://doi.org/10.1007/s00464-014-4015-7.

26. Laparoscopic versus open surgical management of small bowel obstruction: an analysis of short-term outcomes / Saleh F. [et al.] // Surg. Endosc. – 2014. – Vol. 28. – P. 2381–2386. doi 10.1007/s00464- 014-3486-x.

27. Laparoscopy for abdominal emergencies: evidence-based guidelines of the European Association for Endoscopic Surgery / Sauerland S. [et al.] // Surg. Endosc. – 2006. – Vol. 20. – P. 14–29. https://doi.org/10.1007/s00464-005-0564-0.

28. Laparoscopy for acute small bowel obstruction: indication or contraindication? / Tierris I. [et al.] // Surg. Endosc. – 2011. – Vol. 25. – P. 531–535. https://doi.org/10.1007/s00464-010-1206-8.

29. Laparoscopy for small bowel obstruction: the reason for conversion matters / Dindo D. [et al.] // Surg. Endosc. – 2010. – Vol. 24. – P. 792–797. https://doi.org/10.1007/s00464-009-0658-1.

30. Laparotomy for small-bowel obstruction: first choice or last resort for adhesiolysis? A laparoscopic approach for small-bowel obstruction reduces 30-day complications / Kelly K. N. [et al.] // Surg. Endosc. – 2014. – Vol. 28. – P. 65–73. https://doi.org/10.1007/s00464-013-3162-6.

31. Long-term surgical outcomes in congenital diaphragmatic hernia: observations from a single institution / Jancelewicz T. [et al.] // J. Pediatr. Surg. – 2010. – Vol. 45. – P. 155–160. https://doi.org/10.1016/j.jpedsurg.2009.10.028.

32. Management of acute small bowel obstruction from intestinal adhesions: indications for laparoscopic surgery in a community teaching hospital / Grafen F. C. [et al.] // Langenbecks Arch. Surg. – 2010. – Vol. 395. – P. 57–63. https://doi.org/10.1007/s00423-009-0490-z.

33. Murphy F. L. Long-term complications following intestinal malrotation and the Ladd’s procedure: a 15 year review / F. L. Murphy, A. L. Sparnon // Pediatr. Surg. Int. – 2006. –Vol. 22. – P. 326–329. https://doi.org/10.1007/s00383-006-1653-4.

34. O’Connor D. B. The role of laparoscopy in the management of acute small-bowel obstruction: a review of over 2,000 cases / D. B. O’Connor, D. C. Winter // Surg. Endosc. –2012. – Vol. 26. – P. 12–17. https://doi.org/10.1007/s00464-011-1885-9.

35. Peritoneal fibrinolytic response to various aspects of laparoscopic surgery: A randomized trial / Brokelman W. J. [et al.] // J. Surg. Res. – 2006. – Vol. 136. – P. 309-313. https://doi.org/10.1016/j.jss.2006.07.044.

36. Point-of-care ultrasonography for the diagnosis of small bowel obstruction in the emergency department / Guttman J. [et al.] // CJEM. – 2015. – Vol. 17. – P. 206–209. https://doi.org/10.2310/8000.2014.141382.

37. Postoperative intestinal obstruction after laparoscopic versus open surgery in the pediatric population: A 15–year review / Molinaro F. [et al.] // Eur. J. Pediatr. Surg. – 2009. – Vol. 19. – P. 160-162. https://doi.org/10.1055/s-0029-1202858.

38. Prevention of adhesions in gynaecological surgery: The 2012 European field guideline / De Wilde R. L. [et al.] // Gynecol. Surg. – 2012. – Vol. 9. – P. 365–368. https://doi.org/10.1007/s10397-012-0764-2.

39. Reissman P. Laparoscopic surgery for intestinal obstruction / P. Reissman, S. D. Wexner // Surg. Endosc. – 1995. – Vol. 9. – P. 865–868. doi 10.1007/BF00768879.

40. Role of laparoscopy in the prevention and in the treatment of adhesions / S. A. Anderson [et al.] // Semin. Pediatr. Surg. – 2014. – Vol. 23. – P. 353–356. https://doi.org/10.1053/j.sempedsurg.2014.06.007.

41. Stanton M. Adhesional small bowel obstruction following anti-reflux surgery in children – Comparison of 232 laparoscopic and open fundoplications / Stanton M. [et al.] // Eur. J. Pediatr. Surg. – 2010. – Vol. 20. – P. 11–13. doi 10.1055/s-0029-1237382.

42. Surgical management of pediatric adhesive bowel obstruction / Lee J. [et al.] // J. Laparoendosc. Adv. Surg. Tech. A. – 2012. – Vol. 22. – P. 917–920. https://doi.org/10.1089/lap.2012.0069.

43. The effect of laparoscopic excision vs open excision in children with choledochal cyst: a midterm follow-up study / Liuming H. [et al.] // J. Pediatr. Surg. – 2011. – Vol. 46. – P. 662–665. https://doi.org/10.1016/j.jpedsurg.2010.10.012.

44. The incidence and morbidity of adhesions after treatment of neonates with gastroschisis and omphalocele: a 30-year review / F. C. van Eijck [et al.] // J. Pediatr. Surg. – 2008. – Vol. 43. – P. 479–483. https://doi.org/10.1016/j.jpedsurg.2007.10.027.

45. Will laparoscopic lysis of adhesions become the standard of care? Evaluating trends and outcomes in laparoscopic management of smallbowel obstruction using the American College of Surgeons National Surgical Quality Improvement Project Database / Pei K. Y. [et al.] // Surg. Endosc. – 2016. – Sep. 1. [Epub ahead of print]. PMid:27585468.