• Лікувальна тактика при геманґіомах у дітей

Лікувальна тактика при геманґіомах у дітей

Paediatric Surgery.2017.4(57):41-45; doi 10.15574/PS.2017.57.41

Вівчарук В. П., Пащенко Ю. В., Гречаніна Ю. Б.
Харківський національний медичний університет, Україна

Мета – удосконалення методів та покращення косметичних результатів лікування геманґіом у дітей.
Пацієнти і методи. Проведено аналіз лікування 53 дітей з геманґіомами, які знаходились на лікуванні в ОДКЛ №1 м. Харкова. Хворі обирались за принципом випадкового відбору по мірі госпіталізації у відділення. При госпіталізації всім хворим проводилось клініко-анамнестичне, лабораторне, інструментальне обстеження.
Результати. Системна терапія β-адреноблокаторами проведена 19 дітям. Первинне хірургічне видалення виконано у 19 дітей та у 7 дітей у зв’язку з резидуальними змінами після системної терапії. Застосовували високочастотний електрокоагулятор ЕК-300 М1, що значно скоротило час операції, покращило інтраопераційні умови та післяопераційні результати. Консервативну терапію отримало 34 дитини. Проведено системне лікування β-адреноблокаторами у 19 дітей, з них 7 потребували додаткової хірургічної корекції. Компресію з додатковим місцевим використанням β-адреноблокатора було призначено 15 дітям.
Висновки. Застосування високочастотного електрокоагулятора ЕК-300 М1 значно покращує умови і результати видалення геманґіом у дітей. Місцеве застосування β-адреноблокатора і компресії має високу ефективність при лікуванні геманґіом у дітей.
Ключові слова: діти, геманґіома, хірургічне лікування, місцева терапія.