• Клініко-мікробіологічні аспекти піхвового середовища у вагітних із загрозою пізнього викидня під час лікування вагінальними формами гестагенів

Клініко-мікробіологічні аспекти піхвового середовища у вагітних із загрозою пізнього викидня під час лікування вагінальними формами гестагенів

HEALTH OF WOMAN.2017.1(117):68–73; doi 10.15574/HW.2017.117.68

Поліщук І. П.
Івано-Франківський національний медичний університет

Мета дослідження: вивчення ефективності лікування загрози пізнього мимовільного викидня (ЗПМВ) мікронізованими формами прогестерону по 100 мг 3 рази на добу у формі желатинових капсул та вагінальних таблеток з лактозою.

Матеріали та методи. Під нашим спостереженням перебували 70 вагітних з нормоценозом піхви (НЦП) без екстрагенітальної патології, котрим не проводили системного або місцевого лікування антибактеріальними препаратами протягом останніх 4 тиж. З них 25 вагітних із ЗПМВ, лікованих желатиновими капсулами мікронізованого прогестерону (ЖКП) (1-а група); 25 вагітних із ЗПМВ, лікованих вагінальними таблетками мікронізованого прогестерону (ВТП) (2-а група), і 20 здорових жінок з фізіологічною вагітністю – ФВ (контрольна група). При розподіленні жінок на групи дотримувалися принципів рандомізації. Вік обстежених жінок коливався від 19 до 32 років, більшість вагітних були у віці до 30 років (89,02%).

Загальноклінічне дослідження проводили за стандартною схемою згідно з Наказом МОЗ України № 620.

Результати. У ході дослідження нами було визначено динаміку даних кольпоцитології та стан мікробіоценозу піхви у вагітних із ЗПМВ та початковим нормоценозом піхви до і після проведеного лікування вагінальними формами гестагенів.

Заключення. Отримані результати засвідчили низьку ефективність желатинових капсул мікронізованого прогестерону при загрозі пізнього мимовільного викидня, що при малому терапевтичному ефекті призвів до розвитку дисбіозу піхви. На противагу цьому використання вагінальних таблеток мікронізованого прогестерону – максимально швидкий терапевтичний ефект без порушення нормоценозу піхви.

Ключові слова: загроза пізнього мимовільного викидня, вагінальні форми мікронізованого прогестерону.

Література:
1. Врачи обсудили пути снижения репродуктивных потерь на ранних и поздних сроках беременности // Медицинские аспекты здоровья женщины. –К.:Здоровье Украины XXI столетие, 2013. – № 6. – С.59-61

2. Подольський В.В. Невиношування вагітності. Роздуми про вирішення проблеми / В.В. Подольський, С.П. Писарєва, І.І. Воробйова // Здоровье женщины. – 2009. – № 2. – С.97-102.

3. Руководство по медицинской микробиологии. Частная медицинская микробиология и этиологическая диагностика инфекций. Книга II / под ред. A.C. Лабинской, H.H. Костюковой, С.М. Ивановой. – М.:«БИНОМ», 2010. – 1152 с.

4. McLean N.W. Characterisation and selection of a Lactobacillus species to recolonise the vagina of women with recurrent bacterial vaginosis / McLean N.W., Rosenstein I.J. // J. Med. Microbiol. – 2000. – Vol. 49(6). – P. 543-552. https://doi.org/10.1099/0022-1317-49-6-543; PMid:10847208

5. Predictive value for preterm birth of abnormal vaginal flora, bacterial vaginosis and aerobic vaginitis during the first trimester of pregnancy / G.G. Donders, K. Calsteren, G. Bellen, R. Reybrouck [& oth.] // BJOG: An International J. of Obst. & Gyn. – 2009. – № 116. – Р. 1315–1324. https://doi.org/10.1111/j.1471-0528.2009.02237.x; PMid:19538417

6. The Effect of Progesterone Suppositories on Threatened Abortion: A Randomized Clinical Trial / F.Yassaee, R. Shekarriz, S. Afsari, M. Fallahian. // J Reprod Infertil. – 2014. – №15 (3). – Р. 147-151. PMid:25202672 PMCid:PMC4138421

7. Use of progestogens in pregnant and infertile patients / Ц.Tьlay, З. Ayєenur, E. Melahat, D. Bьlent. // Archives of G and O. – 2012. – Vol. 286 – Р. 495-503.

Зміст журналу Текст статті