• Клінічний випадок поєднання лейоміоми матки та вагітності

Клінічний випадок поєднання лейоміоми матки та вагітності

HEALTH OF WOMAN. 2017.3(119):65–68; doi 10.15574/HW.2017.119.65

Макаренко М. В., Говсєєв Д. О., Мартинова Л. І., Месропян К. В.
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ

У статті наведено опис клінічного випадку поєднання фіброміоми матки та вагітності 11–12 тиж з діагностованою трисомією за 21-ю хромосомою у плода. Розглянуто історію вивчення фіброміоми матки, сучасні погляди на патогенез, етіологію та методи лікування. Підкреслено практичне значення наведеного опису, яке свідчить про необхідність проведення регулярних профілактичних медичних оглядів для жінок репродуктивного віку, про велике значення планування вагітності та вибору методу лікування при вадах розвитку плода та пухлинах матки.

Ключові слова: міома матки, вагітність, оперативне лікування.

Література:
1. Effect of myomectomy on the outcome of assisted reproductive technologies / ES Surrey, DA Minjarez, JM Stevens. [et al] // Fertil Steril. – 2015. – Vol. 83. – P. 1473–1479. https://doi.org/10.1016/j.fertnstert.2004.11.045; PMid:15866587

2. Effects of the position of fibroids on fertility / ML Casini, F Rossi, R Agostini. [et al] // Gynecol Endocrinol. – 2016. – Vol. 22. – P. 106–109. https://doi.org/10.1080/09513590600604673; PMid:16603437

3. Fibroids and reproductive outcomes: a systematic literature review from conception to delivery / PC Klatsky, ND Tran, AB Caughey. [et al] // Am J Obstet Gynecol. – 2008. – Vol. 198. – P. 357–366. https://doi.org/10.1016/j.ajog.2007.12.039; PMid:18395031

4. Jacques D. Uterine fibroid management: from the present to the future / D Jacques, MM Dolmans // Hum Reprod Update. – 2016. – Vol. 22, N 6. – P. 665–686. https://doi.org/10.1093/humupd/dmw023; PMid:27466209

5. Lieng M. Uterine rupture after laparoscopic myomectomy / M Lieng, O Istre, A Langebrekke. // J Am Assoc Gynecol Laparosc. – 2014. – Vol. 11. – P. 92–93. https://doi.org/10.1016/S1074-3804(05)60020-5

6. Pregnancy after uterine artery embolization for leiomyomata: the Ontario multicenter trial / G Pron, E Mocarski, J Bennett. [et al] // Obstet Gynecol. – 2015. – Vol. 105. – P. 67–76. https://doi.org/10.1097/01.AOG.0000149156.07061.1f; PMid:15625144

7. Pregnancy outcomes after treatment for fibromyomata: uterine artery embolization versus laparoscopic myomectomy / J Goldberg, L Pereira, V Berghella, [et al] // Am J Obstet Gynecol. – 2014. – Vol. 191. – P. 18–21.

8. Spontaneous uterine rupture at 27 weeks of pregnancy after laparoscopic myomectomy / N Grande, GF Catalano, S Ferrari. [et al] // J Minim Invasive Gynecol. – 2015. – N 12. – P. 301. https://doi.org/10.1016/j.jmig.2005.05.009; PMid:16036186

9. Spontaneous uterine rupture at 35 weeks’ gestation, 3 years after laparoscopic myomectomy, without signs of fetal distress / T Banas, M Klimek, A Fugiel. [et al] // J Obstet Gynaecol. Res. – 2015. – Vol. 31. – P. 527–530. https://doi.org/10.1111/j.1447-0756.2005.00331.x; PMid:16343253

10. Uterine artery ligation for treatment of pregnant women with uterine leiomyomas who are undergoing cesarean section / WM Liu, PH Wang, WL Tang. [et al] // Fertil Steril. – 2011. – Vol. 86. – P. 423–428. https://doi.org/10.1016/j.fertnstert.2006.01.027; PMid:16762346

11. Walker WJ. Pregnancy after uterine artery embolization for leiomyomata: a series of 56 completed pregnancies / WJ Walker, SJ McDowell. // Am J Obstet Gynecol. – 2012. – Vol. 195. – P. 1266–1271. https://doi.org/10.1016/j.ajog.2006.04.011; PMid:16796984

Зміст журналу Текст статті