• Клінічна ефективність місцевого застосування вагінальних супозиторіїв Протефлазід® у лікуванні цервікальної інтраепітеліальної неоплазії легкого та помірного ступенів, зумовленої вірусом папіломи людини

Клінічна ефективність місцевого застосування вагінальних супозиторіїв Протефлазід® у лікуванні цервікальної інтраепітеліальної неоплазії легкого та помірного ступенів, зумовленої вірусом папіломи людини

HEALTH OF WOMAN. 2017.2(118):55–60; doi 10.15574/HW.2017.118.55

Годлевська Н. А., Старовєр А. В.
Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова

Мета дослідження: вивчення ефективності місцевого застосування вагінальних супозиторіїв Протефлазід® у формі монотерапії при CIN-І–II, спричиненої вірусом папіломи людини (ВПЛ).

Матеріали та методи. У дослідженні брали участь 50 жінок з патологією шийки матки, спричиненою різними штамами ВПЛ. Усі жінки проходили обстеження та лікування у Вінницькому міському клінічному пологовому будинку № 1. ПАП-тест на основі рідинної цитології, визначення маркерів проліферації, генотипування з кількісним оцінюванням ВПЛ, визначення стану біоценозу піхви, бактеріоскопія вагінальних виділень проведені у лабораторії Synevo.

Результати. Власний клінічний досвід застосування вагінальних супозиторіїв Протефлазід® у вигляді монотерапії для лікування цервікальної інтраепітеліальної неоплазії легкого та помірного ступенів на тлі папіломавірусної інфекції, комплексна оцінка клінічної ефективності препарату на підставі вивчення скарг пацієнток, ПАП-тесту на основі рідинної цитології, маркерів проліферації р16 та Кі-67, вірусного навантаження, кольпоскопії та результатів гістологічного дослідження змінених ділянок шийки матки засвідчили позитивний лікувальний ефект супозиторіїв, у результаті якого у 96% жінок вдалося досягнути повного регресу патології, а у 4% відзначено перехід CIN-II у CIN-I.

Заключення. Позитивний вплив препарату Протефлазід® на стан мікробіоценозу піхви, добра переносимість, зручність застосування та відсутність побічних ефектів дають підстави для його використання у системі охорони здоров’я.

Ключові слова: СIN-I–II, папіломавірусна інфекція, супозиторії Протефлазід®.

Література:
1. Протефлазід®: специфическая активность в доклинических исследованиях, эффективность и безопасность применения в клинической практике при заболеваниях, вызванных вирусом папилломы человека (систематический обзор) / В.В. Каминский, М.Н. Шалько, Л.И. Воробьева, О.В. Ромащенко, А.И. Гриневич // Здоровье женщины. – 2015. – № 3 (99). – С. 122–132.

2. Досвід використання препарату Протефлазід® в лікуванні патології шийки матки, асоційованою з папіломавірусною інфекцією /Годлевська Н.А., Старовєр А.В. //Вісник Вінницького державного медичного університету. – 2012. Т. 16, № 1. – С. 91–96.

3. Папіломавірусна інфекція: актуальна проблема сучасної гінекології / Л.І. Воробйова// Здоровье женщины. – 2015. – № 3 (99). – С. 21–24.

4. Ефективність застосування та переносимість імуномодуляторів у жінок із папіломавірусною інфекцією, поєднаною з передпухлинними процесами шийки матки та урогенітальною мікст-інфекцією /Л.В. Суслікова, О.М. Борис, В.В. Суменко, А.В. Камінський, А.В. Сербенюк// Здоровье женщины. – 2009. – № 4 (40). – С. 140–146.

5. Анализ эффективности действия иммуномодуляторов, используемых в лечении папилломавирусной инфекции/ С.М. Карташов, О.А. Белодед// Здоровье женщины. – 2009. – № 4 (40). – С. 40–41.

Зміст журналу Текст статті