• Класифікаційний алгоритм лікування гемангіом зовнішньої локалізації у дітей

Класифікаційний алгоритм лікування гемангіом зовнішньої локалізації у дітей

PAEDIATRIC SURGERY.2017.1(54):52-57; doi 10.15574/PS.2017.54.52

Фомін О. О., Конопліцький Д. В., Калінчук О. О.
Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, Україна
Вінницька обласна дитяча клінічна лікарня, Україна

Мета – покращення результатів та ефективності лікування дітей з гемангіомами (ГА) зовнішньої локалізації шляхом застосування методу класифікаційного алгоритму.

Матеріали та методи. У Подільському регіоні України було проведено клініко-ретроспективне дослідження дітей з ГА зовнішньої локалізації за останні 10 років. Дослідження включало аналіз історій хвороб і амбулаторних карток дітей, які знаходились на стаціонарному або амбулаторному лікуванні в період з 2002 р. по квітень 2012 р. з діагнозом «Гемангіома зовнішньої локалізації».

Результати. Застосування наведених методик лікування ГА зовнішньої локалізації у дітей, які ґрунтувалися на методі класифікаційного алгоритму, дозволило в 97% всіх спостережень досягти добрих і задовільних онкологічних, функціональних та косметичних результатів лікування.

Висновки. Вибір лікувальної тактики у дітей з ГА зовнішньої локалізації повинен проводитись в кожному випадку індивідуально, виключаючи безпідставне очікування можливого регресу пухлини. Вибір методу лікування ГА зовнішньої локалізації у дітей повинен ґрунтуватися на класифікаційному алгоритмі пухлини залежно від її клініко-морфологічних ознак.

Ключові слова: діти, гемангіома, методи лікування.

Література

1. Богомолец О. В. Подходы к лечению больных с плоскими гемангиомами / О. В. Богомолец // Дерматологія та венерологія. – 2001. – № 1. – С. 58–61.

2. Буторина А. В. Современное лечение гемангиом у детей / А. В. Буторина, В.В. Шафранов // Лечащий врач. – 1999. – № 5. – С. 61–64.

3. Никитин А. А. Анализ результатов некоторых методов лечения гемангиом у детей / А. А. Никитин // Проблемы стоматологии и нейростоматол. – 1999. – № 3. – С. 18–21.

4. Пащенко Ю. В. Гемангиомы у детей: современные тенденции и перспективные направления лечения / Ю. В. Пащенко, В. П. Вивчарук, К. Ю. Пащенко // Медицина неотложных состояний. – 2011. – № 6. – С. 84–88.

5. Рыбалов О. В. Опыт комбинированного лечения больного каверзной гемангиомой верхней губы / О. В. Рыбалов, Л. М. Саяпина // Стоматология. – 2000. – Т. 79, № 12. – С. 22–24.

6. Фомина Л. В. Влияние экстраклеточного матрикса на развитие капилляров гемангіом / Л. В. Фомина // Вісник морфології. – 2001. – Т. 7, № 2. – С. 301–304.

7. Харьков Л. В. Клинико-морфологическая характеристика растущих гемангиом у детей младшего возраста / Л. В. Харьков, Н. А. Колесникова, Н. И. Нероденко // Вісник стоматол. – 2003. – № 1. – С. 47–50.

8. Шапкин В. В. Тактика при гемангиомах удетей: эстетические и практические вопросы / В. В. Шапкин, А. В. Мельников, А. П. Пилипенко // Pacific Medical Journal. – 2004. – № 2. – С. 35–36.

9. Шафранов В. В. Применение метода СВЧ-деструкции для лечения гемангиом у детей (клинико-экспериментальное исследование) / В. В. Шафранов // Детская хірургія. – 2004. – № 1. – С. 37–41.

10. Щербак Ю. О. Гемангіоми шкіри як складова частина синдромального діагнозу / Ю. О. Щербак // Педіатрія. – 2004. – Vol. 67, № 5. – P. 831–833.

11. Hemangiomas and vascular malformations: analysis of diagnostic accuracy / M. Very, M. Nagy, M. Carr, S. Collins // Laryngoscope. – 2002. – Vol. 112, № 4. – P. 612–615. https://doi.org/10.1097/00005537-200204000-00004; PMid:12150511

12. Hunt S. J. Vascular tumors / S. J. Hunt, R. L. Barnhill // Textbook of Dermatopathology. 2nd Ed. New York: McGraw-Hill. 2004; 821-870.

13. Pagliai K. A. Pyogenic granuloma in children / K. A. Pagliai, B. A. Cohen // Pediatr Dermatol. – 2004. – Vol. 21, №1. – P. 10–13. https://doi.org/10.1111/j.0736-8046.2004.21102.x; PMid:14871318

14. Pascual-Castroviejo S. Facial Hemangioma and Hemispheric Migration Disorder: Presentation of 5 Patients / S. PascualCastroviejo, J. Pascual-Pascual // Am. J. Neuroradiol. – 2007. – Vol. 37, № 34. – P. 1609–1612. https://doi.org/10.3174/ajnr.A0583; PMid:17846222

15. Puxeddu R. Lobular capillary hemangioma of the nasal cavity: a retrospective study on 40 patients / R. Puxeddu, M. Berlucchi, D. Farina // Am. J. Rhino. – 2006. – Vol. 20, № 4. – P. 480–484. https://doi.org/10.2500/ajr.2006.20.2878; PMid:16955784