• Хвороба Пайра у дітей: порушення місцевого імунітету та хірургічне лікування

Хвороба Пайра у дітей: порушення місцевого імунітету та хірургічне лікування

Paediatric Surgery.2017.4(57):88-91; doi 10.15574/PS.2017.57.88

Боднар О. Б., Боднар Б. М., Ватаманеску Л. І., Боднар Г. Б., Хащук В. С.
Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці, Україна

Мета: вивчити стан показників місцевого імунітету та покращити результати хірургічного лікування хвороби Пайра (ХП) у дітей.
Пацієнти і методи. У роботі узагальнено досвід хірургічного лікування 24 дітей з ХП. Пацієнти були поділені на дві групи: 11 дітям проведене хірургічне лікування традиційним способом (група І); 13 дітям (група ІІ) хірургічне лікування виконувалося запропонованим способом, при якому виконується резекція надлишкової ділянки товстої кишки у поєднанні із колофіксацією. Досліджували концентрацію секреторного імуноглобуліну А (sIgA) та рівень лізоциму в копрофільтратах дітей. Ефективність оперативного втручання оцінювали в строки від 1 до 12 років післяопераційного періоду.
Результати. У післяопераційному періоді в ІІ групі порівняно з доопераційним періодом спостерігалося збільшення концентрації sIgA на 12,12%; у І групі відбувалося підвищення на 2,51%. У копрофільтратах дітей обох груп спостерігалося збільшення рівня лізоциму в післяопераційному періоді. Хірургічне лікування ХП супроводжувалося рецидивом хронічних запорів у 45,45% та больового синдрому у 50% дітей І групи, а у пацієнтів ІІ групи – у 7,69% та 9,09% відповідно.
Висновки. Покращенню хірургічного лікування ХП у дітей та підвищенню рівня маркерів місцевого імунітету сприяє усунення ембріологічної причини хронічного колостазу (корекція зв’язкового апарату) та її наслідку (резекція подовженої ділянки ободової кишки з видаленням лівого вигину ободової кишки) у поєднанні з колофіксацією.
Ключові слова: діти, хвороба Пайра, хірургічне лікування.