• Хірургічне лікування поліпозу у дітей із синдромом Пейтца–Турена–Єгерса

Хірургічне лікування поліпозу у дітей із синдромом Пейтца–Турена–Єгерса

Paediatric Surgery.2017.4(57):85-87; doi 10.15574/PS.2017.57.85

Гриценко М. І., Гриценко Є. М.
Дитяча міська клінічна лікарня, м. Полтава, Україна
ВДН ЗУ «Українська медична стоматологічна академія», м. Полтава

Проведено аналіз результатів лікування трьох дітей із синдромом Пейтца–Турена–Єгерса – два хлопчики віком 12 років та дівчинка віком 13 років. Запропоновано новий спосіб видалення поліпів з кишечника без множинних розтинів кишки, застосування якого зменшує травматичність операції, знижує ризик післяопераційних ускладнень та є операцією вибору при множинних розсіяних поліпах тонкої та товстої кишки.
Ключові слова: синдром Пейтца–Турена–Єгерса, поліпектомія, діти.