• Гострий гангренозно-перфоративний холецистит у дитини двох років: клінічний випадок

Гострий гангренозно-перфоративний холецистит у дитини двох років: клінічний випадок

PAEDIATRIC SURGERY.2017.1(54):84-86; doi 10.15574/PS.2017.54.84

Глагович М. В., Фофанов О. Д., Никифорук Р. І., Завійська Л. А., Борис О. Я., Мельник Т. М., Курташ О. О.
Івано-Франківський національний медичний університет, Україна
Івано-Франківська обласна дитяча клінічна лікарня, Україна

Наведено клінічний випадок гострого гангренозно-перфоративного холециститу у дитини раннього віку, який ілюструє складність передопераційної діагностики даної патології.
Ключові слова: гострий холецистит, перитоніт, лапаростома.

Література

1. Комаров Р. Н. Гангренозный безкаменный холецистит у ребенка 3 лет / Р. Н. Комаров, Н. В. Комаров, О. В. Канашкін // Вестн. хирургии. – 2004. – Т. 163, № 3. – С. 82–83.

2. Batra V. Staphylococcal acalculous cholecystitis in a child / V. Batra, J. Y. Ang, B. I. Asmar // South Med. J. – 2003. – Vol. 96, № 2. – P. 206–208.

3. Croteau D. Acalculous cholecystitis in a two year old child / D. Croteau, R. D. Signer, M. S. Chaet // JSLS. – 2001. – Vol. 5, № 2. – P. 183–185.