• Гострі фіксовані сторонні предмети трахеї чи бронхів у дітей

Гострі фіксовані сторонні предмети трахеї чи бронхів у дітей

Paediatric Surgery.2017.4(57):20-24; doi 10.15574/PS.2017.57.20

Домарацький В. А.
КЗ «Рівненська обласна дитяча лікарня» РОР , Україна

Мета: узагальнення досвіду та удосконалення надання спеціалізованої ендоскопічної допомоги дітям із гострим фіксованим стороннім предметом у трахеї чи бронху.
Пацієнти і методи. Ендоскопічне обстеження та інструментальне видалення гострого фіксованого стороннього предмета з дихальних шляхів проведено у 58 пацієнтів. Діагностика стороннього предмета ґрунтувалася на анамнезі захворювання, клінічних даних та рентгені органів грудної клітки у двох проекціях. Діагностичне ендоскопічне обстеження дихальних шляхів проводилось у всіх дітей до видалення гострого фіксованого стороннього предмета, після його видалення та в динаміці лікування післятравматичних змін. Інтерпретацію виявлених під час ендоскопічного обстеження патологічних змін здійснювали за загальноприйнятими критеріями. Усі діти отримали комплексне медикаментозне лікування, яке включало динамічне ендоскопічне обстеження: дві діагностично-лікувальні фібро-, трахеобронхоскопії виконано у 24, три – у 11, чотири – у 8, п’ять – у 4, та шість – у 3 хворих. Віддалені результати вивчалися у всіх дітей.
Результати. Своєчасна діагностика та ургентне ендоскопічне втручання забезпечили позитивні результати лікування у всіх випадках. Ускладнення від перебування стороннього предмета в дихальних шляхах: пневмонія – у 8, деструктивна пневмонія – у 2, ателектаз – у 9, бронхоектази – у 3, деформівний бронхіт – у 11 пацієнтів. Тактика лікування післятравматичних змін та ускладнень в трахеї чи бронху ґрунтувалася на даних динамічного ендоскопічного обстеження. Небезпечних для життя дитини ускладнень, пов’язаних із проведенням ендоскопічного обстеження та інструментального видалення гострого фіксованого стороннього предмета з дихальних шляхів, не спостерігали.
Висновки. Основними умовами ефективного видалення стороннього предмета були візуальна орієнтація та технічні складові, що дозволили мінімізувати травматичність основного етапу, його інструментальне видалення. Результати лікування залежали від своєчасної госпіталізації дитини у хірургічний стаціонар, невідкладного проведення ендоскопічного обстеження та інструментального видалення стороннього предмета.
Ключові слова: гострі фіксовані сторонні предмети, діагностика, ендоскопічне обстеження, лікування, діти.