• Діагностика, профілактика та прогнозування перинатальної патології при аномаліях плацентації (ретрохоріальні гематоми та аномалії розташування плаценти)

Діагностика, профілактика та прогнозування перинатальної патології при аномаліях плацентації (ретрохоріальні гематоми та аномалії розташування плаценти)

HEALTH OF WOMAN. 2017.3(119):60–62; doi 10.15574/HW.2017.119.60

С.А. Куріцина
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ

Мета дослідження: зниження частоти перинатальної патології за різної патології плацентації (ретрохоріальні гематоми та аномалії розташування плаценти) на підставі удосконалення і впровадження алгоритму діагностичних, лікувально-профілактичних і прогностичних заходів.

Матеріали та методи. Дослідження були проведені у два етапи: на першому етапі був проведений ретроспективний аналіз клінічного перебігу вагітності та пологів у 100 жінок (ретроспективна група) з ретрохоріальною гематомою, а потім проспективно обстежено 150 вагітних, яких розподілено на три підгрупи. На другому етапі у дослідження були включені 250 вагітних віком понад 18 років – 2-а група, з яких 200 жінок – з аномальним розташуванням плаценти і 50 – з нормальним.

Результати. Використання удосконаленого нами алгоритму ведення жінок із ретрохоріальними гематомами дозволило знизити частоту ранніх репродуктивних втрат (з 25,0% до 10,0%), покращило перинатальні результати (відсутність випадків перинатальних втрат у проспективних дослідженнях і 40,0‰ – у ретроспективних, зменшення перинатальної захворюваності – з 30,0% до 15,6%), а також сприяло пролонгуванню вагітності. А в жінок з аномальним розташуванням плаценти використання даного алгоритму дозволило знизити частоту плацентарної дисфункції – з 42,0% до 28,0%; затримки розвитку плода – із 30,0% до 18,0%; передчасних пологів – із 18,0% до 8,0%; перинатальної смертності – із 30,0‰ до 10,0‰ і постнатальної захворюваності – із 28,0% до 16,0%.

Заключення. Результати проведених досліджень свідчать, що профілактика перинатальних порушень у вагітних із різними варіантами патології плацентації, до яких належали ретрохоріальні гематоми та аномальне розташування плаценти, повинна відбуватися комплексно та поетапно з урахуванням результатів клінічних та додаткових методів досліджень, а також на підставі впровадження удосконаленого нами алгоритму.

Ключові слова: ретрохоріальна гематома, аномальне розташування плаценти, перинатальна патологія, профілактика.

Література:
1. Геник Н.І., 2012. Перебіг вагітності з відшаруванням хоріона та плаценти у різні терміни гестації / Н.І. Геник, Н.В. Литвин, Н.М. Кінаш // Таврический медико-биологический вестник:15:2 :1 (58): 48–50.

2. ТорчиновА.М., 2013. Беременность малого срока и ретрохориальная гематома: диагностика, лечение и прогнозы на современном этапе развития акушерства (обзор литературы) / А.М. Торчинов, М.М. Умаханова, Г.Л. Доронин // Молодой ученый:4:659–662.

3. Сидельникова В.М., 2015. Особенности ведения беременности, наступившей после ЭКО и осложнившейся кровотечением в I триместре / В.М. Сидельникова, В.В. Гнипова // Проблемы репродукции:4:39–43.

4. Кирющенков А. П., 2010. Патогенетическое обоснование тактики ведения отслойки хориона и плаценты на ранних сроках беременности / А.П. Кирющенков, Д.М. Белоусов, О.С. Александрина // Гинекология:12:1:12–15.

5. Михайлин Е.С., 2015. Встречаемость некоторых наследственных тромбофилий при гестозе и преждевременной отслойке нормально расположенной плаценты / Е.С. Михайлин // Медицинская генетика:4:5:230–234.

6. Буранова Ф.Б., 2011. Актуальные аспекты этиологии, патогенеза, диагностики и лечения плацентарной недостаточности у беременных после ЭКО / Ф.Б. Буранова // Акушерство и гинекология:6:9–16.

7. Веропотвелян П.Н., 2011. Тромбофилии и беременность / П.Н. Веропотвелян, Н.П. Веропотвелян // Здоровье Украины:9/10 (50):С. 30–34.

8. Гейдарова К.А., 2015. Характерные морфофункциональные признаки плаценты при фетоплацентарной недостаточности / К.А. Гейдарова // Проблемы репродукции:6:28–32.

9. Schauberger C.W., 2015. Ultrasound assessment of first-trimester bleeding / C.W. Schauberger, M.A. Mathiason, B.L. Rooney // Obstet. Gynecol.:105 (2): 333–338. https://doi.org/10.1097/01.AOG.0000151105.53557.27; PMid:15684161

10. Tower C.L., 2016. Intrauterine haematomas in a recurrent miscarriage population / C.L. Tower, L. Regan // Hum. Reprod.:16: 2005–2007. https://doi.org/10.1093/humrep/16.9.2005

11. Hung E.C., 2016. Detection of circulating fetal nucleic acids: a review of methods and applications / E.C. Hung, R.W. Chiu, Y.M. Lo // J. Clin. Pathol.:62:4:308–313. https://doi.org/10.1136/jcp.2007.048470; PMid:19329710

12. Johns J., 2016. Threatened miscarriage as a predictor of obstetric outcome / J. Johns, E. Jauniaux // Obstet. Gynecol.: 107(4): 845–850. https://doi.org/10.1097/01.AOG.0000206186.91335.9a; PMid:16582121

Зміст журналу Текст статті