• Діагностика і хірургічне лікування бронхолегеневих пухлин у дітей

Діагностика і хірургічне лікування бронхолегеневих пухлин у дітей

Paediatric Surgery.2017.4(57):25-27; doi 10.15574/PS.2017.57.25

Сокур П. П., Кравчук Б. О., Серденко Б. Б., Білоконь О. В.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
Національний інститут раку, м. Київ, Україна

Проаналізовано результати хірургічного лікування 94 дітей із захворюваннями легень, з них із пухлинами бронхів і легень – 42 (44,68%) і 52 (55,32%) випадків відповідно. Залежно від локалізації, тривалості перебігу захворювання, його ускладнень 63 (67,02%) хворим виконано органозберігаючі операції і 31 (32,98%) – часткові резекції легенів. За результатами дослідження, рецидивів та летальних випадків не було. Рання діагностика пухлин бронхів запобігає розвитку органічних запальних змін у легені дистальніше пухлини, що дозволяє виконувати радикальні локальні бронхопластичні резекції бронха зі збереженням легені. Для досягнення цієї мети за поідозри на пухлину бронха хворих дітей необхідно своєчасно скеровувати у спеціалізоване торакальне відділення.
Ключові слова: доброякісні пухлини, злоякісні пухлини, бронхи, легені, хірургічне лікування, діти.