• Біполярні електропристрої для коагуляції тканин в оториноларингології

Біполярні електропристрої для коагуляції тканин в оториноларингології

PAEDIATRIC SURGERY.2017.1(54):45-48; doi 10.15574/PS.2017.54.45

Косаківська І. А.
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

Хірургічні втручання на ЛОР-органах супроводжуються кровотечею, яка може мати різну тривалість й інтенсивність. Зупинка кровотечі особливо актуальна при хірургічних втручаннях на лімфаденоїдному глотковому кільці, зокрема в носоглотці.

Метою дослідження було підвищення ефективності проведення аденотомії шляхом розробки біполярних пристроїв для коагуляції тканин.

Матеріали і методи. Розроблено та успішно апробовано в клініці високочастотні біполярні електропристрої для коагуляції тканин, у тому числі оптичний біполярний електропристрій для коагуляції тканин. Останній під’єднується до ендоскопічної стійки та джерела високочастотного струму.

Результати. Наявність ендоскопа у середині пристрою забезпечує якісний візуальний контроль за операційним полем на моніторі ендоскопічної стійки.

Висновки. Запропонований біполярний електропристрій для коагуляції тканин забезпечує якісну зупинку кровотечі з носоглотки, візуальний контроль за операційним полем, полегшення праці хірурга, скорочення часу проведення гемостазу.

Ключові слова: біполярний пристрій, коагуляція, оптичний електропристрій.

Література

1. Аденоїдні вегетації та аденоїдити / А. А. Лайко, Д. І. Заболотний, А. Л. Косаковський [та ін.]. – Київ: Логос, 2006. – С. 74.

2. Патент України на винахід № 99043. МПК (2012.01) А61В17/00. Біполярний електропристрій для коагуляції тканин / І. А. Косаківська (Україна). – Заявлено 01.03.2011; Опубл. 10.07.2012 р. Бюл. № 13.

3. Патент України на корисну модель № 51914. МПК (2009) А61В17/00. Електропристрій для коагуляції тканин / І.А. Косаківська, А.Л. Косаковський, Р.Г. Семенов, В.Р. Семенов (Україна). – Заявлено 13.01.2010; Опубл. 10.08.2010 р. Бюл. № 15.

4. Aesculap. HNO // Katalog. – 1988. – S. 283–285.