• Алгоритм скринінгової діагностики депресивних і тривожно-депресивних розладів у жінок під час вагітності та після пологів

Алгоритм скринінгової діагностики депресивних і тривожно-депресивних розладів у жінок під час вагітності та після пологів

PERINATOLOGIYA I PEDIATRIYA. 2017.1(69):74-79; doi 10.15574/PP.2017.69.74

Алгоритм скринінгової діагностики депресивних і тривожнодепресивних розладів у жінок під час вагітності та після пологів

Пушкарьова Т. М., Cкрипченко Н. Я.
ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України», м. Київ

Мета — представити розроблений і апробований алгоритм скринінгової діагностики депресивних і тривожно-депресивних розладів у жінок під час вагітності та в післяпологовому періоді.

Пацієнти та методи. У скринінговому психодіагностичному обстеженні в ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України» взяли участь 247 жінок під час ІІ триместру вагітності віком 17–45 років; поглибленим клінічним та клініко-психопатологічним методом досліджено 67 вагітних жінок віком 22–38 років, які мали високі показники за шкалами особистісної чи ситуативної тривоги та/або депресії (основна група), і 31 вагітну жінку віком 24–39 років із низькими показниками за вказаними шкалами (група порівняння). На підставі даних клініко-психопатологічного та патопсихологічного досліджень вперше апробовано та впроваджено в умовах акушерського стаціонару раніше розроблений групою психосоматики та психотерапії ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України» алгоритм етапної діагностики депресивно-тривожних розладів у вагітних жінок у ІІ триместрі, у 6–8 тижнів і до року після пологів.

Результати. Отримані дані психодіагностичного скринінгу свідчать про широку розповсюдженість симптомів тривоги та депресії й високу питому вагу пацієнток із підвищеними показниками за шкалами депресії та тривоги, що обґрунтовує актуальність даного наукового дослідження, спрямованого на оптимізацію медико-психологічної допомоги вагітним жінкам і матерям із немовлятами.

Висновки. Доведено ефективність розробленого алгоритму своєчасного виявлення депресивних розладів у жінок під час вагітності та після пологів, який має бути впроваджений у загальномедичну, акушерську та спеціалізовану (психолого-психіатричну) практику для принципового поліпшення якості охорони психічного здоров'я вагітних жінок і матерів із немовлятами.

Ключові слова: депресивні, тривожні розлади, вагітність, післяпологовий період, післяпологова депресія, скринінг, інформована згода, психодіагностика.

Література

1. Бюлетень ВООЗ. 2009 [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://www.who.int/bulletin/volumes/ru. — Назва з екрана.

2. Карагодина Е.Г. Об особенностях функционирования этических принципов в психодиагностическом процессе / Е.Г. Карагодина, Т.Н. Пушкарева // Архив психиатрии. — 2004. — Т. 10, № 4. — С. 17—21.

3. Пушкарева Т.Н. К вопросу диагностики послеродовой депрессии / Т.Н. Пушкарева, Т.А. Шелудченко, А.В. Мирза // Архив психиатрии. — 2003. — Т. 7, № 1. — С. 42—46.

4. Пушкарева Т.Н. Клинико-психопатологические характеристики тревожных и депрессивных расстройств у беременных женщин с перинатальными потерями в анамнезе / Т.Н. Пушкарева // Архив психиатрии. — 2004. — Т. 10, № 2. — С. 94—98.

5. Пушкарева Т.Н. Методологические основы изучения тревожных и депрессивных расстройств у беременных и матерей в послеродовом периоде / Т.Н. Пушкарева // Архив психиатрии. — 2003. — Т. 8, № 2. — С. 55—59.

6. Пушкарева Т.Н. Послеродовая депрессия: распространенность, клиника, динамика / Т.Н. Пушкарева // Психічне здоров'я. — 2005. — № 3 (8). — С. 31—36.

7. American Academy of Pediatrics. Intrapartum and postpartum care of the mother // In: Guidelines for Perinatal Care. — 7th ed. Elk Grove Village, Ill.: American Academy of Pediatrics; Washington, D.C.: American College of Obstetricians and Gynecologists; 2012.

8. Cox J.L. Detection of postnatal depression. Development of the 10-item Edinburgh Postnatal Depression Scale / J.L. Cox, J.M. Holden, R. Sagovsky // British Journal of Psychiatry. — 1987. — Vol. 150. — P. 782—786. https://doi.org/10.1192/bjp.150.6.782; PMid:3651732

9. Cox J.L. Perinatal mental disorders — a cultural approach / J.L. Cox // International Review of Psychiatry. — 1996. — Vol. 8. — P. 9—16. https://doi.org/10.3109/09540269609037813

10. Depression during and after pregnancy [Electronic resource]. — Access mode : https://www.womenshealth.gov/publications/our-publications/fact-sheet/depression-pregnancy.html. Accessed July 1, 2015. — Title from screen.

11. Depressive disorders // In: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders DSM-5. — 5th ed. Arlington, Va.: American Psychiatric Association; 2013 [Electronic resource]. — Access mode : http://www.psychiatryonline.org. — Accessed July 16, 2015. — Title from screen.

12. Detecting postnatal depression in Chinese women. Validation of the Chinese version of the Edinburgh Postnatal Depression Scale / D.T. Lee, S.K. Yip, H.F. Chiu [et al.] // British Journal of Psychiatry. — 1998. — Vol. 172. — P. 433—437. https://doi.org/10.1192/bjp.172.5.433; PMid:9747407

13. Postnatal depression across countries and cultures: a qualitative study / M.R. Oates, J.L. Cox, S. Neema [et al.] // The British Journal of Psychiatry. — 2004. — Jan., Vol. 184 (46). — s10<s16; https://doi.org/10.1192/bjp.184.46.s10

Зміст журналу Текст статті