• Первый опыт применения малоинвазивных технологий в лечении килевидной деформации грудной клетки у детей

Первый опыт применения малоинвазивных технологий в лечении килевидной деформации грудной клетки у детей

PAEDIATRIC SURGERY.2017.1(54):9-18; doi 10.15574/PS.2017.54.9

Аксельров М. А., Сахаров С. П., Кернс А. В.
ФГБОУ ВО «Тюменский ГМУ Минздрава России»
ГБУЗ ТО «Областная клиническая больница №2», г. Тюмень, Россия

В статье представлен первый опыт коррекции килевидной деформации грудной клетки у детей. Двум пациентам, с хорошим непосредственным результатом, применена малоинвазивная методика торакопластики.

Ключевые слова: килевидная деформация грудной клетки, торакопластика, дети.

Литература

1. Ашкрафт К.Ч.б Холдер М. (1996). Детская хирургия. Санкт-Петербург. 1: 168–184.

2. Виноградов А.В. (2004). Психологический статус детей и подростков с деформацией грудной клетки. Автореф. дис…. канд. мед. наук. Москва: 24–36.

3. Дмитриенко А.П. (2014). Хирургическая коррекция килевидной деформации грудной клетки у детей с использованием малоинвазивных технологий. Дис. … канд. мед. наук. Омск:107.

4. Жила Н.Г. (1999). Варианты моделирующей торакопластики при килевидной деформации грудной клетки у детей. Детская хирургия. 1: 7–10.

5. Погорілий В.В., Кукуруза Ю.П., Лойко Є.Є. та ін. (2011). Лікування вродженої кілеподібної деформації грудної клітки та початкових стадій сколіозу у дітей. Актуальні проблеми діагностики, лікування та реабілітації дітей з травмами та захворюваннями опорно-рухового аппарату. Матеріали наук.-практ. конф. з міжнар. уч., 14–15 квітня 2011 р. Київ: 161.

6. Шульга Д.И., Лойко Е.Е., Сасюк А.И., Доброванов А.Е. (2010). Малоинвазивный способ передней пластики – новый метод лечения врожденной килевидной деформации грудной клетки у детей. Новые технологии в педиатрии и детской хирургии. Материалы Республиканской науч.-практ. конф., Алушта, 28–29 октября 2010 г.

7. Разумовский А.Ю. Савчук М.О. (2011). Опыт хирургического лечения килевидной деформации грудной клетки у детей. Детская хирургия. 1: 4–8.

8. Погорілий В.В, Сасюк А.І., Лойко Є.Є. та ін. (2015). Результати застосування малоінвазивної хірургії при лікуванні вродженої кілеподібної деформації грудної клітки у дітей. Торакальна хірургія України сьогодні: виклики та шляхи їх подолання. Матеріали Симпозіуму з міжнародною участю, присвяченого 40 річчю заснування кафедри торакальної хірургії і пульмонології НМАПО ім. П. Л. Шупика, 1–2 жовт. 2015 р., м. Київ: 50–51.

9. Шульга Д.І., Сасюк А.І., Лойко Є.Є. (2014). Результати лікування вродженої кілеподібної деформації грудної клітки у дітей. Нове у медицині сучасного світу». Збірник тез наук. робіт учасників міжнар. наук.-практ. конф. (м. Львів, 28–29 листопада 2014 року). Львів: ГО «Львівська медична спільнота». Ч. 1: 88–91.

10. Fonkalsrud EW, Mendoza J. 2006. Open repair of pectus excavatum and carinatum deformities with minimal cartilage resection. Am J Surg. 6: 779–784. https://doi.org/10.1016/j.amjsurg.2005.12.012; PMid:16720148

11. Haej SA. 1995. Pectus carinatum successfully treated with bracing – a case report. Int Orthop. 19: 332–333.